Choď na obsah Choď na menu
 

predseda vlády Slovenskej republiky

doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

Úrad vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

  Vážený pán Premiér,

       obraciame sa na Vás v tejto závažnej dobe, kedy sa rozhoduje o prežití alebo zániku Slovenského národa. Dnes sme v našej spoločnosti svedkami toho, ako dve veľké svetové mocnosti, a to americká a bruselská vláda, diktujú národom Európy, ako má u nich fungovať tzv. „demokracia“ a ochrana „ľudských práv“. Napríklad, kto z ľudí má ešte zdravý rozum, tak vie, že za krvavý politický prevrat na Ukrajine a aj za terajšie zabíjanie na východe  tejto krajiny je zodpovedná vláda USA aj EÚ. Americká vláda má už na svedomí zvrhnutie mnohých iných vlád, ktoré nevyhovovali jej imperialistiským plánom, ako to bolo v prípade Lýbie, Sýrie, Iraku alebo Egypta.

     Navyše prioritou Washingtonu, ako aj Europskej únie, je presadzovanie amorálnej  gender – gay politiky, juvenílnej justície, ktorá kradne bezdôvodne deti milujúcim rodičom a eutanázie, ktorá zabíja ľudí, lebo sa ich chce zbaviť.

         Vstup Slovenska do EÚ znamenal preto nielen stratu národnej identity a priemyslu, ale najmä likvidáciu morálnych a kresťanských hodnôt. V stredu vláda Slovenskej republiky síce schválila ústavný zákon na ochranu manželstva a rodiny, ale vzápätí ešte v ten istý deň sa zástancovia LGBTI lobby vyjadrili, že Slovensko bude musieť i tak na základe medzinárodných dohovorov prijať registrované partnerstrvá homosexuálov. Tieto demoralizačné zákony budú ničiť deti, mládež, ale najmä tradičnú rodinu, ktorá je základnou ustanovizňou národa. Ak však padne rodina, automaticky padne i národ, k čomu zámerne smerujú autogenocídne zákony Europskej Únie.

Preto Vás vyzývame:

1. Verejne odsúďte zločiny americkej i bruselskej vlády, ktoré spejú k likvidácii zdravých a morálnych hodnôt.

2. Navrhnite poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, aby sme ako národ vystúpili z Európskej Únie, inak čaká Slovensko morálny i fyzický koniec

Pred prezidentskými voľbami ste sa vyjadril, že ste katolík a máte i sviatosti. Ak ste skutočne kresťanom, tak sa postavte za záchranu Slovenska. Ak budete teraz mlčať, tým svedčíte, že ste zradca kresťanskej viery. Potom zodpovednosť za postupnú genocídu Slovenského národa dopadá na Vás. 

Preto Slovensko, preber sa, lebo ti bije rozhodujúca hodina!

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M.Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                                                              Žilina, 5. 6. 2014