Choď na obsah Choď na menu
 

List predsedovi vlády proti Istanbulskému dohovoru

 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

hqdefault.jpgEurópska komisia sa nedávno rozhodla, že za celú Európsku úniu schváli kontroverzný Istanbulský dohovor, prijatý doteraz len 14-timi členskými krajinami EÚ, napriek tomu, že nerešpektuje princíp subsidiarity.

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na rok 2013. Už v tom roku boli neadekvátne snahy zo strany Európskej komisie tento materiál „vteliť“ do legislatívy SR.  V decembri uvedeného roka Vás vtedajší minister spravodlivosti Tomáš Borec požiadal o odklad ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu a boji proti nemu (ďalej len  „Istanbulský dohovor“). Určite si budete pamätať, že vtedy Fórum pre verejné otázky (FVO) vo svojom odbornom stanovisku adresovanom všetkým vedúcim ústavným činiteľom argumentovalo, že Istanbulský dohovor  vo viacerých článkoch presadzuje pre spoločnosť kontroverznú rodovú ideológiu. Ich odborné stanovisko podporilo 105 inštitúcií  z mimovládneho, neziskového, cirkevného a podnikateľského prostredia na Slovensku. Vďaka Bohu bol uvedený materiál z ďalších rokovaní vlády stiahnutý.

Sme presvedčení, že máme na Slovensku veľmi dobre rozvinutú starostlivosť v oblasti poskytovania služieb pre boj proti násiliu páchanému voči ženám a domácemu násiliu i napriek značnému finančnému podhodnoteniu, žiaľ práve zo strany vlády SR.

Je doslova až komické sledovať neustále snahy genderných ideológov v Európskej komisii, OSN, či vo výkonných zložkách slovenskej exekutívy za každú cenu pretlačiť tieto odborné nezmysly vedúce k popretiu a rozbitiu všetkého zdravého a normálneho, predovšetkým rodiny.

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Váš minister zahraničných vecí v istej súvislosti verejne uviedol: „Naše predsedníctvo v Rade EÚ je celospoločenská záležitosť a príležitosť na prezentáciu celej krajiny...“ Ak aj Vy stojíte za slovami Vášho ministra, potom bude nesporne veľkým úspechom Slovenskej republiky a jej diplomacie, v čase nášho predsedníctva, ak sa presvedčivo zasadíte za odmietnutie nezmyselných ideologických materiálov a v zmysle slov Vášho ministra sa stane Vaše odmietavé stanovisko reakciou na celospoločenskú požiadavku - prezentáciou zdravého rozumu slovenských občanov v súvislosti s tlakom na prijatie uvedeného dokumentu.

 

Rehoľníci SBM                           Jarok, 1. 12. 2016