Choď na obsah Choď na menu
 

List predsedovi vlády Slovenskej republiky o zamietnutí Celoštátnej Stratégie ochrany ľudských práv.

 

predseda vlády Slovenskej republiky

doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

Úrad vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

 

Vážený pán predseda vlády,

 

a-lone-protestor-against--001.jpgdo Vášho vládneho kabinetu sa dostane na rokovanie Dokument o Celoštátnej Stratégii o ochrane a podpore ľudských práv. Námietky voči tejto Stratégii predniesli ako štátne inštitúcie, tak aj mimovládne organizácie. Tento Dokument v niektorých bodoch, ako i v prílohách, má za cieľ zaviesť ideológiu gender spolu s právami LGBTI osôb. Aké ovocie to prinesie? Napríklad v Moldavsku sa za gender rovnosť pokladá, že slová „matka“ a „otec“ už nemajú vyjadrovať pohlavie. Položme si otázku. Čo možno očakávať od prijatia práv na zvýšenú ochranu LGBTI osôb? Ministerstvo zdravotníctva kriticky hodnotí návrh v prílohe č. 8 týkajúcej sa práve práv LGBTI osôb. Zdôvodňuje to tým, že ak by pri darovaní krvi bola v dotazníku vypustená otázka, či mal muž za posledný rok
sexuálny styk s mužom, mohlo by to vážne ohroziť zdravotný stav občanov SR! Presadenie takýchto práv bude určite spieť k  postupnému uzákoňovaniu neprirodzených homosexuálnych partnerstiev a skupina LGBTI osôb sa stane nástrojom homosexuálnej diktatúry nad väčšinou obyvateľov Slovenska. Ak niekto  vyjadrí názor, že homosexualita je podľa Božieho zákona hriechom a ohavnosťou, potom podľa navrhovaných, či pripravovaných právnych úprav, môže ísť do väzenia. Ak homosexuál bude morálne devastovať Vaše dieťa a Vy budete svoje dieťa chrániť, mali by ste ísť aj Vy do väzenia!

Niekoľko údajov zo štatistík USA o životnom štýle homosexuálov: Viac ako 50 percent všetkých známych prípadov ochorení na AIDS v USA tvoria homosexuáli,  70-80% percent chorých na hepatitídu tvoria homosexuáli, 50 percent žien zatvorených v celách smrti za ťažké zločiny tvoria lesbičky, za 50% vrážd a ťažkých zločinov sú zodpovední homosexuáli, len v Los Ageles sú homosexuáli zodpovední za 30 000 sexuálne zneužitých detí. Každé tretie dieťa je v homosexuálnych pároch objektom sexuálneho zneužitia a každé štvrté trpí pohlavnými chorobami. Chce slovenská vláda podporovať a zavádzať takéto šialenstvo?

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, veľmi dobre viete, že gedner – gay ideológiu odmieta značná časť populácie Slovenska! Určite Vám nie je neznáme, že vedie k veľmi rýchlej telesnej, duševnej i duchovnej devastácii detí a mládeže, ako i  Bohom stanovenej formy rodiny. Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste sa svojou autoritou postavili proti tomuto dokumentu a rázne ho zamietli!

V prípade Vášho súhlasu s uvedenou Stratégiou o ochrane ľudských práv beriete na seba i osobnú zodpovednosť za morálnu a fyzickú likvidáciu Slovenska!

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

Žilina, 4. 12. 2014

Sťahuj: List premiérovi o zamietnutí Stratégie ľudských práv