Choď na obsah Choď na menu
 

predseda vlády Slovenskej republiky

doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

Úrad vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

Vážený pán premiér,

 

Dňa 4. 9. 2013 Vás minister zahraničných vecí Judr. Miroslav Lajčák požiadal o odklad termínu predloženia  dokumentu o stratégii ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku na jún budúceho roku. Prečo bol termín predloženia preložený? Pretože mnoho uvedomelých Slovákov nesúhlasilo s tým, aby sa v spomínanom dokumente prijali  nebezpečné antihodnoty, ktoré svojimi amorálnymi  názormi zastáva LGBTI komunita a  tiež tzv. rodová rovnosť.

I keď sa stratégia odložila, Pán Lajčák sa však nevzdáva, a  plánovanou sériou odborných podujatí chce pokračovať v presadzovaní antitradičnej kampane za demoralizáciu spoločnosti. Z toho je zrejmé, že neháji morálne a kultúrne dedičstvo Slovenska, ale obhajuje homosexuálnu ideológiu, ktorá bude rozkladať slovenské rodiny a napomáhať katastrofálnej autogenocíde Slovenska! Preto Vás žiadame o okamžité odvolanie ministra Miroslava Lajčáka z funkcie ministra zahraničných vecí.

 

S pozdravom Rehoľníci Spoločnosti Bazila Veľkého

Žilina 6. 9. 2013

 

 Sťahuj: List premiérovi