Choď na obsah Choď na menu
 

     predseda vlády Slovenskej republiky

doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

Úrad vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

 

Vážený pán premiér, vážená vláda Slovenskej republiky

 

Vaša vláda 15. 1. 2014 schválila Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím.

Táto stratégia bola schválená napriek tomu, že mnoho občianskych združení i samotných rodičov s ňou nesúhlasili, pretože zo skúseností z niektorých krajín ako napr. Anglicko, Nórsko je dokázané, že pod humánnymi pojmami o ochrane a právach detí štát bezdôvodne zbavuje rodičov práva na výchovu svojich detí a zločinne im ich kradne.

 Podnetom pre schválenie stratégie bol výskum Prevalencie násilia páchaného na deťoch v SR, ktorý robí z rodičov ako keby podozrivých násilníkov za to, keď niečo nedovolia svojim deťom, alebo ich za priestupok mierne potrestajú. Ako dôvod sa tiež uvádza  prípad malej Lucky, ktorá tragicky zahynula  týraním zo strany rodičov. V tomto prípade však nezlyhal sociálny systém, ale konkrétne osoby, ktoré nesú plnú zodpovednosť za smrť Lucky.

Tento prípad sa zneužíva na dosiahnutie vykonštruovaných dôsledkov a to na zmenu systému v sociálno - právnej „ochrane detí“. Presne tento koncept použila vláda  Anglicka (Baby pee). Čiže cieľom nie je ochrana detí, ale šikanovanie rodičov zo strany sociálnych pracovníkov, ktorí budú mať neprimerané právo zasahovať do rodiny. Následky budú fatálne!

Centrum pre bioetickú reformu o spomínanej stratégii hovorí: „Z textu stratégie existuje opodstatnená obava medzi rodičmi, že povedie k manipulovaniu detí proti ich rodičom, keď samé nebudú vedieť posúdiť ešte dôsledky. Hrozí, že toto povedie k násiliu na deťoch, ktoré budú odobraté i proti svojej vôli rodičom len preto, že sa niekde preriekli o treste, ktorý ktosi vyhodnotí ako neprimeraný.

Preto vás, pán premiér, žiadame: Odvolajte všetkých tých vládnych predstaviteľov, ktorí schválili proti rodinnú Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím a tiež, aby ste sa zasadili za potrestanie tých, ktorí nesú plnú zodpovednosť za smrť Lucky (polícia, sociálni pracovníci, lekári...).

Ak tak neučiníte, dáte najavo, že súhlasíte so zločineckou juvenilnou justíciou, ktorá celosvetovo likviduje jedinca, rodinu i samotný národ. Preto plná zodpovednosť dopadá  na Vás.

+ Matej SBM, o. Bernard SBM, o. Michal SBM, o. Charbel SBM

                   Žilina 18. 1. 2014

www.spolocnostsbm.com

 

Sťahuj: List premiérovi Slovenska