Choď na obsah Choď na menu
 

Vážený pán premiér,

v súvislosti s Vašim nedávnym úsilím proti povinnému prerozdeleniu kvót imigrantov zo strany EÚ Vám chceme vyjadriť poďakovanie. Iste dobre viete, že tento boj za presadenie kvót do priestoru jednotlivých krajín EÚ, ktoré sa týkajú hlavne prijímania moslimských imigrantov, sa vôbec neskončil.

Čo možno očakávať pri ich presadení?

Z Vašich osobných vyjadrení, ako premiéra Slovenskej republiky, ale i správ, ktorých zdrojom  sú policajné či iné zložky vo viacerých krajinách EÚ, je viac ako pravdepodobné, že spolu s moslimskými utečencami naďalej prichádzajú aj teroristi a atentátnici.

Upozorňujeme, že islam je náboženstvo násilia a zbraní, čo je jeho duchovná a ideová podstata.  Pokiaľ sa mu na Slovensku umožní voľné pôsobenie a propagácia, dôjde k extrémnemu vystaveniu celého národa možnému teroru, šíreniu strachu, polygamii, týraniu žien, sexuálnym deliktom, či pedofílii!

Naša vlasť, kultúra a  duchovné dedičstvo boli etablované na kresťanských základoch, ktoré nám priniesli slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Tieto korene nás učia láske k pravému Bohu, Ježišovi Kristovi a k blížnemu. Skúsenosti z dávnej histórie, ktorá zaznamenáva bojové ťaženie moslimských armád i na území Slovenska a Európy, sú snáď dostatočným dôkazom o spôsobe života a vyznávania viery týmto etnikom. Preto prijímať a podporovať kultúru, náboženstvo a zvyky  šíriace strach, nepokoje, či dokonca samovražedné útoky smerujúce proti kresťanstvu, sa javí ako zrada vlastného národa a ohrozenie jeho existencie!

Vážený pán premiér,

Ak je Vaša snaha o zamedzenie prerozdelenia kvót migrantov  úprimná, tak Vás žiadame:

  • zasaďte sa svojou autoritou i o návrh zákona, ktorý by zabránil  prijatiu islamu, jeho šíreniu, či verejnej propagácii na území Slovenska,
  • vyzývajte neustále všetky inštitúcie EÚ a vlády jednotlivých krajín EÚ, aby boli vylúčené neodôvodnené snahy o prijímanie migrantov,
  • apelujte na to, aby Slovensko urýchlene vystúpilo z EÚ, pretože EÚ  svojou imigrantskou politikou vedome pripravuje budúcu genocídu národov.

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                       Jarok, 12. 2. 2016