Choď na obsah Choď na menu
 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Ing. Andrej Kiska
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1

 

 

Vážený pán prezident,

obraciame sa na Vás v súvislosti s prípadom odobratia dva a pol mesačného dievčatka Maxine slovensko-nórskemu páru, Andrejovi a Sáre. Tú im v marci roku 2015 brutálnym spôsobom odobrala nórska sociálna služba Barnevernet v Lillehammeri. Dôvodom k odobratiu Maxine bola strata sluchu matky a tzv. „nedostatočný očný kontakt dieťaťa s matkou.

Po viacročných konkrétnych skúsenostiach je očividné, že za tisíckami prípadov bezdôvodného odoberania detí Barnevernetom sa skrýva celý systém podporovaný štátom, ktorému nejde o skutočnú ochranu práv dieťaťa, ale o pirátsky  biznis s deťmi ako i likvidáciu tradičnej rodiny!

Takmer každý deň sú násilne odobraté 4 deti, ktoré sú dané do tzv. pestúnskej starostlivosti. Bolesť zo straty rodičov je však u mnohých taká veľká, že v  týchto tzv. náhradných rodinách ročne spácha samovraždu až  95 detí!

Čo sa týka matky malej Maxine, ktorá žiaľ prehrala súd o dieťa, smie ju vídať iba raz za dva týždne, aj to pod prísnym dohľadom polície vo veľmi neprívetivých priestoroch. Pýtame sa, či nie je dostatočnou traumou pre matku jej ochorenie, pričom je navyše vystavená priam neľudskému správaniu štátnych inštitúcií, ktoré namiesto pomoci spôsobili matke, dieťaťu i celej rodine celoživotnú traumu? Toto je zločin proti Bohu, zločin proti rodine, i proti bezbranným deťom.

 

Vážený pán prezident,

Vy ste sa v roku 2015 vyjadrili, že túto kauzu pozorne sledujete.

Preto Vás prosíme:

  • požiadajte kompetentné inštitúcie, aby informovali slovenskú verejnosť, prečo ešte dieťa nie je u svojich biologických rodičov,
  • požiadajte z titulu Vašej funkcie kompetentné úrady nórskeho  kráľovstva, aby urýchlene vrátilo Maxine  jej rodičom,
  • v rámci príprav Slovenskej republiky na predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku tohto roka avizujte, že jedným z kľúčových bodov slovenského predsedníctva bude aj riešenie a odsúdenie zločinného systému nórskej sociálnej služby Barnevernet. Je žiadúce i na medzinárodnej úrovni vyvinúť všemožný tlak na nórske úrady, aby skoncovali s medzinárodným štátnym terorom voči bezbranným deťom a ich rodičom.

 

Nech Vám je v boji za ochranu rodiny a detí vzorom český prezident, Miloš Zeman, ktorý prehlásil: „Nórska sociálna služba Barnevernet v podstate unáša deti a jej činnosť je gangsterizmus najhrubšieho zrna.“

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                           Žilina, 29. 1. 2016

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

JUDr. Miroslav Lajčák

Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

 

Vážený pán minister,

obraciame sa na Vás v súvislosti s prípadom odobratia dva a pol mesačného dievčatka Maxine slovensko-nórskemu páru, Andrejovi a Sáre. Tú im v marci roku 2015 brutálnym spôsobom odobrala nórska sociálna služba Barnevernet v Lillehammeri. Dôvodom k odobratiu Maxine bola strata sluchu matky a tzv. „nedostatočný očný kontakt dieťaťa s matkou.

Po viacročných konkrétnych skúsenostiach je očividné, že za tisíckami prípadov bezdôvodného odoberania detí Barnevernetom sa skrýva celý systém podporovaný štátom, ktorému nejde o skutočnú ochranu práv dieťaťa, ale o pirátsky  biznis s deťmi ako i likvidáciu tradičnej rodiny!

Temer každý deň sú násilne odobraté 4 deti, ktoré sú dané do tzv. pestúnskej starostlivosti. Bolesť zo straty rodičov je však u mnohých taká veľká, že v  týchto tzv. náhradných rodinách ročne spácha samovraždu až  95 detí!

Čo sa týka matky malej Maxine, ktorá žiaľ prehrala súd o dieťa, smie ju vídať iba raz za dva týždne, aj to pod prísnym dohľadom polície vo veľmi neprívetivých priestoroch. Pýtame sa, či nie je dostatočnou traumou pre matku jej ochorenie, pričom je navyše vystavená priam neľudskému správaniu štátnych inštitúcií, ktoré namiesto pomoci spôsobili matke, dieťaťu i celej rodine celoživotnú traumu? Toto je zločin proti Bohu, zločin proti rodine, i proti bezbranným deťom.

Vážený pán minister,

Váš hovorca sa v roku 2015 vyjadril k tomuto prípadu, citujeme: "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR venuje prípadu pozornosť už od začiatku. Náš zastupiteľský úrad v Oslo je v kontakte s rodinou aj nórskymi úradmi,".

Preto si Vás osobne dovoľujeme požiadať:

  • informujte slovenskú verejnosť, v akom štádiu je tento prípad,
  • vyviňte opätovne maximálne úsilie a naliehajte na kompetentné úrady  nórskeho kráľovstva, aby urýchlene vrátilo Maxine  jej biologickým rodičom,
  • v rámci príprav Slovenskej republiky na predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku tohto roka avizujte, že jedným z kľúčových bodov slovenského predsedníctva bude aj riešenie a odsúdenie zločinného systému nórskej sociálnej služby Barnevernet. Je žiadúce i na medzinárodnej úrovni vyvinúť všemožný tlak na nórske úrady, aby skoncovali                           s medzinárodným štátnym terorom voči bezbranným deťom a ich rodičom.

Jednou z povinností Vášho ministerstva je zastať sa práv slovenských občanov v zahraničí, ako i riešenia bezodkladného návratu ich nezákonne odobratých a doživotne traumatizovaných detí.

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                 Žilina, 29. 1. 2016

 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8
P. O. Box 57
814 99  Bratislava
Slovenská Republika

 

 

Vážená pani Cisárová,

Obraciame sa na Vás v súvislosti s prípadom odobratia dva a pol mesačného dievčatka Maxine slovensko-nórskemu páru, Andrejovi a Sáre. Tú im v marci roku 2015 brutálnym spôsobom odobrala nórska sociálna služba Barnevernet v Lillehammeri. Dôvodom k odobratiu Maxine bola strata sluchu matky a tzv. „nedostatočný očný kontakt dieťaťa s matkou.

Po viacročných konkrétnych skúsenostiach je očividné, že za tisíckami prípadov bezdôvodného odoberania detí Barnevernetom sa skrýva celý systém podporovaný štátom, ktorému nejde o skutočnú ochranu práv dieťaťa, ale o pirátsky  biznis s deťmi, ako i likvidáciu tradičnej rodiny!

Takmer každý deň sú násilne odobraté 4 deti, ktoré sú dané do tzv. pestúnskej starostlivosti. Bolesť zo straty rodičov je však u mnohých taká veľká, že v  týchto tzv. náhradných rodinách ročne spácha samovraždu až  95 detí!

Čo sa týka matky malej Maxine, ktorá žiaľ prehrala súd o dieťa, smie ju vídať iba raz za dva týždne, aj to pod prísnym dohľadom polície vo veľmi neprívetivých priestoroch. Pýtame sa, či nie je dostatočnou traumou pre matku jej ochorenie, pričom je navyše vystavená priam neľudskému správaniu štátnych inštitúcií, ktoré namiesto pomoci spôsobili matke, dieťaťu i celej rodine celoživotnú traumu? Toto je zločin proti Bohu, zločin proti rodine, i proti bezbranným deťom.

 

Vážená pani Cisárová, nakoľko malá Maxine ešte stále nie je vrátená rodičom, preto si Vás dovoľujeme požiadať:

  • informujte slovenskú verejnosť, v akom štádiu je v súčasnosti tento prípad,
  • pokiaľ nórske úrady mlčia, vyviňte z titulu Vášho úradu všetko možné úsilie a opätovne naliehajte  na urýchlený návrat malej Maxine k svojim rodičom,
  • v rámci príprav Slovenskej republiky na predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku tohto roka avizujte, že jedným z kľúčových bodov slovenského predsedníctva bude aj riešenie a odsúdenie zločinného systému nórskej sociálnej služby Barnevernet. Vy máte všetky relevantné podklady, aby bolo možné, ak bude treba, riešiť celý prípad na ESĽP. Je potrebné vyvinúť všemožný tlak na nórske úrady, aby skoncovali              s medzinárodným štátnym terorom voči bezbranným deťom a ich rodičom.

Jednou z hlavných povinností Vášho úradu je zastať sa práv bezbranných slovenských detí v zahraničí, najmä keď dochádza k vážnemu ohrozeniu ich života spôsobeného oddelením od biologických rodičov.  

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                                                                                    Žilina, 29. 1. 2016