Choď na obsah Choď na menu
 

 

Prezident Slovenskej republiky

Ing. Andrej Kiska

Hodžovo nám. 1

P. O. Box 128

                                                                                 810 00   Bratislava 1

 Vážený pán prezident,

     touto cestou Vás  chceme oboznámiť s veľmi závažným a aktuálnym problémom.

Deťom na Slovensku hrozí ich neoprávnené odoberanie skrze tzv. juvenilnú justíciu.

Čo je juvenilná justícia? Je to nadnárodný systém, ktorý pomocou zneužívania služieb sociálnych pracovníkov z absurdných dôvodov surovo kradne detí zo zdravých rodín a dáva ich prednostne na adopciu homosexuálom a pedofilom. Ide tu o barbarský biznis s deťmi a o ich morálnu i psychickú devastáciu.

O tomto pirátskom obchode s deťmi svedčia stovky prípadov z celého sveta. Prednedávnom sa nórsky právnik Marius Reikeras vyjadril, že v Nórsku berú sociálne služby rodičom viac ako desať tisíc detí ročne!(pravnik-odebirani-deti-v-norsku-predevsim-velky-byznys).Podľa Občianskej aktivistky Sabine McNeill v Spojenom kráľovstve je to za mesiac tisíc detí. (v-novom-kalendarnom-roku-odobrala-britska-socialka-uz-75-deti)

 Rodinou, ktorá prišla o deti, je aj slovenská rodina Sakajtovcov, žijúca v Anglicku. Keď sa rodičia dozvedeli, že ich dvaja malí synovia, ktorých im súd neoprávnene odobral pred dvomi rokmi, poputujú k homosexuálnemu páru, boli zhrození. Dôvody na odobratie boli vymyslené, pretože pán Sakajtov tvrdo pracuje a vzorne sa stará o deti. Aká bola odpoveď rodičom, ktorí žiadali späť svoje deti a dožadovali sa, aby sa deti nedostali do adopcie homosexuálom, lebo sa to protiví ich kresťanskému vierovyznaniu? Nielenže im deti nevrátili, ale média v Anglicku túto rodinu navyše nazvali bigotnými katolíkmi. 

Na Slovensku sa v súčasnosti snaží pretlačiť juvenilnú justíciu najmä tzv. Návrh celoštátnej Stratégie ochrany a podpory  ľudských práv v SR.  Tento  Návrh napr. v  bode Priorita V., Rámec úlohy č. V. 2, má cielený plán „nastoliť a dôsledne presadzovať režim nulovej tolerancie voči akýmkoľvek prejavom násilia“ (str. 24). V praxi to bude vyzerať tak, že rodičia, ktorí sa budú snažiť  riadne vychovávať svoje deti i s primeranými fyzickými trestami, budú štátom šikanovaní a deti im budú zobraté. Normálny trest sa bude považovať za prejav „násilia.“ Veľmi podozrivo vyzerá i príloha k spomínanej Stratégii s označením ako Príloha č. 5, ktorá hovorí o právach dieťaťa. Celá táto príloha vytvára falošný a umelý dojem o tom, ako keby bolo slovenským deťom ubližované a  ako keby ich práva boli potláčané. Cieľom je jednoducho dostať dieťa spod vplyvu rodiča a postaviť ho proti nemu. Návrh Stratégie a jej príloha v skutočnosti diskriminujú rodičov, i tých, ktorí budú hájiť morálne princípy pri výchove dieťaťa a zbavuje ich práva na zodpovednú výchovu detí.

Pán prezident, ak Vám leží na srdci skutočne najlepší záujem dieťaťa, t. j. aby mohlo    vyrastať vo svojej biologickej rodine, tak Vás prosíme: 

-  Zastaňte sa rodiny Sakajtovcov, aby jej boli naspäť vrátené ukradnuté deti.

- Postavte sa akýmkoľvek spôsobom proti zločinnému systému bezdôvodného odoberania detí, ktorý je známy pod názvom juvenilná justícia. Vytvorte tlak na zákonodarné orgány, aby boli prijaté zákony, ktoré budú chrániť celistvosť rodiny  pred ľuďmi zneužívajúcimi pojmy ľudských práv.

-               Žiadame Vás, aby ste autoritou hlavy štátu vyjadrili svoj postoj k spomínanej Stratégii. Vaše vyjadrenie môže pozitívne ovplyvniť verejnú mienku Slovenského národa k tak závažnej téme, ako je odoberanie detí sociálnou službou z vágnych dôvodov. 

          Vopred Vám ďakujeme za vyjadrenie.

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                                                              Jarok, 25. 6. 2014

 

Sťahuj: List prezidentovi o juvenílnej justícii