Choď na obsah Choď na menu
 

Vážená Rada OSN pre ľudské práva,

dňa 3. mája sa v Bruseli uskutočnila konferencia o nákupe a predaji detí pod názvom “Rodičovské možnosti pre homosexuálnych mužov”. Nezisková organizácia Men Having Babies (Muži, ktorí majú deti) zorganizovala prvýkrát “v srdci Európy najväčšiu konferenciu venovanú gejom, ktorí chcú mať deti”.

zdroj:  http://www.menhavingbabies.org

Na konferencii sa hovorilo napr. o prenájme ženských materníc, čo všetko je treba podstúpiť pri kúpe dieťaťa a v akých finančných reláciách sa kúpa dieťaťa pohybuje, pričom základná suma za získanie dieťaťa sa pohybuje od 60 tisíc EUR a môže narásť do 150 tisíc EUR, podľa špecifických požiadaviek „zákazníka“ na estetické vlastnosti a črty budúceho dieťaťa.  Je zjavné, že  Men Having Babies je dobre zorganizovaným systémom zaoberajúcim sa neskrývaným obchodovaním s deťmi!

Pýtame sa: Komu z týchto ľudí skutočne záleží na základnom práve dieťaťa? Veď dieťa má neodňateľné právo, aby vyrastalo v prostredí rodiny, ktorú tvorí otec a matka. Táto nehorázna konferencia (a s ňou spojený biznis) toto právo dieťaťa na otca a mamu tvrdo odmieta! Pre nich je dieťa len tovarom spojeným často s ich perverznými praktikami života. Z náhradných matiek sa stávajú „fabriky na výrobu“ detí.

Ďalej sa pýtame: A čo raz vyrastie z týchto umelo vytvorených detí, ktorí v mnohých prípadoch ani nebudú vedieť, kto sú ich biologickí rodičia? O tejto skutočnosti prehovorila priamo na konferencii Stéphanie Raeymaekers, zakladateľka asociácie Donor Kinder, ktorá má hájiť práva narodených detí z heterológneho umelého oplodnenia, ktorá je jedným z takýchto detí, pričom svedčila:  “...nikto z vás tu neberie ohľad na dieťa. Nie náhodou tu dnes nevystúpilo žiadne takto zakúpené dieťa, aby povedalo o svojej skúsenosti. Aj ja som bola kúpená. Na moju asociáciu sa krivo pozeráte, pretože ja som ten produkt, ktorý hovorí a vyrušuje vás to. V tejto krajine je už ľahšie dopátrať sa k pôvodu mäsa, ktoré konzumujete, než k biologickému pôvodu ľudí!”, skonštatovala.

Títo tzv. „rodičia“ menia a deformujú myslenie detí vo vzťahu k prirodzenej rodine a možno len očakávať, že z takto „vychovaných“ detských obetí sa raz stanú buď cynickí a bezohľadní kriminálnici, alebo totálne zlomené psychické trosky. O mnohých prípadoch je už dnes vo svete dostatok informácií.

Takto budovaný  systém jednopohlavných „manželstiev“, či „partnerstiev“,  a biznis dodávajúci pre nich deti je zámerným cieľom slobodomurárskych skupín a vedie najmä k  satanizácii detí a postupne ku genocíde celých národov!

Všetky podobné snahy sú v príkrom rozpore s Deklaráciou práv dieťaťa vyhlásenou rezolúciou Valného zhromaždenia 1386 (XIV) z 20. novembra 1959!

Preto na vás, vážená Rada OSN pre ľudské práva, naliehavo apelujeme:

  • verejne sa postavte proti barbarskému obchodovaniu s deťmi z prenajatých   materníc pre gayov, veď deťom je tu upierané ich základné a hlavné právo na otca a matku!
  • odsúďte adopcie detí rovnako pohlavných párov, ktoré prispievajú k psychickým aj morálnym poruchám dieťaťa,
  • svojou autoritou sa postavte za prirodzené prostredie pre rast a výchovu dieťaťa: – t.j. za Bohom ustanovenú rodinu, ktorú tvorí otec, matka a deti.

Sme presvedčení, že váš hlas týmto smerom pozitívne povzbudí najmä rodičov v predsavzatí, že rodina tvorená biologicky mužom a ženou má v dnešnom svete podporu pre ďalšiu existenciu oproti odsúdeniahodným experimentom ničiacim perspektívu prirodzeného života.

V prípade, že budete mlčať k tak závažným zločinom na nevinných deťoch, ako je ich nákup a produkcia z prenajatých materníc, svedčíte, že ste odporcami prirodzenej rodiny, základných práv detí, národov, ale i zradcami viery v pravého Boha a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista! V takomto prípade odporúčame, aby boli z agendy Rady vypustené body:

  • otázka zákazu diskriminácie z dôvodu rasy, farby pleti, náboženstva,

        pohlavia, jazyka, či názorov,

  • otázka slobody prejavu a názoru,
  • otázka práv zraniteľných skupín, najmä detí a žien,
  • otázka sexuálnej orientácie z pohľadu nediskriminácie.

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  

o. Michal M. Chlebek,    o.Charbel  P. Mazúr

 

Žilina, 8. 6. 2015