Choď na obsah Choď na menu
 

Vážená Rada pre reklamu,

s hlbokým znepokojením sme v posledných dňoch zaregistrovali na mnohých billboardoch  propagáciu pseudo-vedeckej homeopatie, ktorú podporujú známe osobnosti Slovenska. Viac:

http://strategie.hnonline.sk/spravy/reklama/zname-osobnosti-v-kampani-propaguju-homeopatiu-pripad-riesi-rpr,

Avšak na základe Etického kódexu reklamy – hlavy 5, čl. 43 o Konflikte záujmovV reklame liekov alebo zdravotníckych pomôcok nesmie vystupovať konkrétna fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby, ktorý môže vzhľadom na svoju funkciu či pracovné zameranie ovplyvniť spotrebu liekov alebo zdravotníckych pomôcok.“ V tomto prípade známe osobnosti (D. Cibulková, E. Tekelyová, Robo Papp) vzhľadom na svoje profesionálne zameranie môžu výrazne ovplyvniť predaj liekov tak, ako sa o tom zmieňuje Etický kódex reklamy. S čím samozrejme propagátori na čele s MUDr. Petrócim počítajú.  

Rovnako reklamné bilboardy sú v ostrom protiklade s Etickým kódexom reklamy s čl. 42/3, 5. hlavy: „Reklama liekov alebo zdravotníckych pomôcok musí obsahovať názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky; tam, kde je to možné, by reklama mala obsahovať výzvu na bližšiu konzultáciu o účinkoch liečivého prípravku alebo prostriedku s lekárom alebo lekárnikom.“ Totižto ak pseudo-vedecká metóda homeopatie fungujúca na princípe bielej mágie, z hľadiska dôkaznosti účinku neprekračuje rovinu placebo efektu. A preto je potrebné, aby táto „liečba“ bola spojená s konzultáciou s lekárom. Čo v prípade tejto reklamy sa nedeje. Dokonca sú známe prípady, kedy chorý človek bol natoľko fascinovaný vierou v homeopatiu, tak ako je to na jednom z bilboardov, že radikálne odstúpil od alopatickej liečby a prešiel na placebo homeopatiká. Zdravotný stav sa zhoršil a dotyčný zomrel. Konečne na jednom z bilboardov je spojenie verím homepatii, čo nemá s vedeckými a medicínskymi postupmi nič spoločné.

Predmetná reklama koliduje s Etickým kódexom reklamy, presnejšie s čl. 40/a, 5. hlavy :

Neprípustná je aj reklama "liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo veterinárny lekársky predpis“. Totižto ak niektoré homeopatiká sú na predpis, tak tieto bilboardy prekračujú rámec kódexu, pretože tie nemajú byť predmetom reklamy.  

Na záver zdôrazňujeme, že neobstojí tvrdenie MUDr. Petróciho, že bilboady nepropagujú konkrétne lieky, ale ide iba o metódu. Pretože v tomto prípade metóda na prípravu homeopatík  je jednotná a obsah homeopatík vzhľadom na chemický rozbor je rovnaký. Nič ani molekula „liečebnej“ látky sa v prípravku nenachádza, keďže ide o viacnásobné riedenie prípravku. V tomto prípade metóda je substituentom „lieku“ za čo sa homeopatika vydávajú a sú klasifikované.      

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ktoré sú porušením etického kódexu reklamy žiadame, aby ste vec dôkladne prešetrili.

S pozdravom

Rehoľníci spoločnosti sv. Bazila Veľkého

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel  P. Mazúr

 

Jarok,  11. 6. 2016