Choď na obsah Choď na menu
 

List Slovenskému premiérovi, P. Pellegrinimu proti Agende 2030

 

Vážený pán premiér,

 

9674c13f0a7bcce70d9388d03e9e8d94d6b5db8a.jpgVaša vláda prijala nedávno dokument „Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj.“ Tento materiál je súhrnom svetových záväzkov, ktoré prijali členské štáty OSN v roku 2015. I keď sa tvári veľmi „vznešene a humánne“ (boj proti chudobe, odstránenie sociálnej nespravodlivosti...), tak práve v daných oblastiach obsahuje aj mnohé nereálne predstavy o riešení problémov planéty, sveta, či populácie, ale najmä reálne hrozby vedúce k obmedzeniu slobody, deštrukcii národných štátov,  zníženiu ich životnej úrovne, nehovoriac o drastickej likvidácii ich tisícročiami budovaného kultúrneho dedičstva.

Ako príklad uvádzame  bod 29., kde je uvedené:

“Uvedomujeme si pozitívny prínos migrantov pre inkluzívny rast a udržateľný rozvoj.“

a ďalej:

„Budeme spolupracovať na medzinárodnej úrovni, aby sme zabezpečili bezpečnú, usporiadanú a pravidelnú migráciu vrátane plného rešpektovania ľudských práv a humánneho zaobchádzania s migrantmi bez ohľadu na ich migračný status, s utečencami a vysídlenými osobami...”

Je verejne známe, že dnes je najpočetnejšou migráciou migrácia moslimských komunít, zámerne riadená globálnymi architektmi tzv. Nového svetového poriadku (NWO). Aký pozitívny prínos a inkluzívny rast od nej možno očakávať? Katastrofálny nárast kriminality? Hromadné znásilnenia maloletých dievčat a žien? No – go zóny, kde už pôvodní obyvatelia ani nemôžu vstúpiť? Vypálené autá a vyrabované obchody? Teroristické vražedné atentáty? Likvidácia kultúrnych pamiatok a historického dedičstva? Likvidácia nábožensky nevyhovujúcich obyvateľov krajín, v ktorých im poskytli azyl a ekonomické zázemie? Potláčanie práv pôvodných obyvateľov krajín na úkor migrantov a zmena práva na náboženský extrémizmus? A k dosiahnutiu týchto dôsledkov máme dokonca zabezpečiť bezpečnú, usporiadanú a pravidelnú migráciu vrátane plného rešpektovania ľudských práv a humánneho zaobchádzania s migrantmi?

Neprináša náhodou islamská migrácia neudržateľný rozvrat spoločnosti a žiaden udržateľný rozvoj? Čo znamená v súčasnosti rešpektovanie ľudských práv vyznávačov islamu, ktorého základom je násilie a krutá nadvláda nad ostatnými? Tragické následky rešpektovania islamského práva vidíme tak v Anglicku, Francúzku, Nemecku, Belgicku, Holandsku ako i vo Švédsku. Správajú sa vari moslimskí migranti v týchto krajinách humánne, rešpektujúc zákony prijímajúcej krajiny? A my ich nebudeme musieť po ratifikácii a napĺňaní záväzkov z tohto dokumentu, ktorý Slovensko prijalo,  rešpektovať?

Vážený pán premiér,

čo čaká Slovensko plnením bezpečnej, usporiadanej a pravidelnej migrácie? Každý človek so zdravým sedliackym rozumom si vie domyslieť, že to bude reálna záhuba nášho národa, ohrozenie rodín a kresťanstva, nehovoriac o zásadnej zmene v životnej úrovni Slovákov! Sen o inklúzii tohto druhu migrácie do európskych kultúr je tak nereálny, ako cieľ dosiahnuť ukončenia chudoby do r. 2030. 

Nestálo by za úvahu skôr odmietnuť tieto nereálne futuristické vízie ľudí odtrhnutých od reálnych predstáv o živote, a vynaložené prostriedky  radšej presmerovať do podpory našich rodín, nášho zdravotníctva, nášho vzdelávania a podnikania a popri tom vytvárania podmienok pre lepší život v krajinách trpiacich hladom, biedou, vojnami? Veď tam je ich skutočný domov, v ktorom sa narodili a veríme, že i chcú žiť.

Prijímanie dokumentov takéhoto ďalekosiahleho významu, ktoré zásadne ovplyvnia život, bez vedomia občanov a bez ich súhlasu nemožno chápať inak, len ako zradu vlastného národa. Sme presvedčení, že na takéto záväzky nedostala mandát občanov žiadna politická garnitúra Slovenska, vrátane tej terajšej.

 

V Kristovi rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého:

o. Michal Martin Chlebek, o. Bernard Martin Jararbica, o. Charbel Peter Mazúr

                                                                                              Jarok, 16. 5. 2018