Choď na obsah Choď na menu
 

List Slovenským ex – biskupom k ich skorému návratu do katolíckej cirkvi

 

Vážení ex – biskupi Slovenska,

dňa 25. 12. 2014 uplynie päť rokov od vtedy, do kedy ste mali pred katolíkmi Slovenska vyznať katolícku vieru. Táto výzva na vyznanie viery Vám bola zaslaná preto, aby ste sa rázne a verejne vyjadrili k súčasným problémom v Cirkvi a postavili sa za Evanjelium Pána Ježiša Krista. 

Formulár vyznania viery znel: Prosíme, odpovedzte verejne pred Božím ľudom na tieto otázky:

  1. Veríš, že za nás, a teda aj za teba a za tvoje hriechy, Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych, a to reálne a historicky?

     Odpoveď:

  1. Veríš, že v nikom inom niet spásy, len v Ježišovi Kristovi?

     Odpoveď:

  1. Považuješ homosexuálnu aktivitu za ohavnosť a smrteľný hriech?

     Odpoveď:

  1. Odriekaš sa historicko-kritickej teológie (HKT) a ducha, ktorý je za ňou?

     Odpoveď:

  1. Odriekaš sa ducha synkretizmu s pohanstvom, ducha relativizmu a falošnej interpretácie Nostra aetate i tzv. ducha Assisi?

     Odpoveď:

  1. Odriekaš sa satana a démonov, predovšetkým tých, ktorí dnes pôsobia skrze rôzne skryté formy mágie a veštenia (homeopatia, akupunktúra, hypnóza, veštenie kyvadlom, prútikom) a tiež skrze ducha New Age?

     Odpoveď:

  1. Odriekaš sa ducha, ktorý pôsobí skrze slobodomurárov, skrze Rotary alebo Lions klub?

     Odpoveď:

Podpis _________________________ dátum ____________2009A.D.

Vy ste však Katolícku vieru vyznať odmietli a od aktuálnych heréz, ktoré likvidujú podstatu kresťanskej viery, ste sa neoddelili. Týmto postojom ste verejne dali jasne najavo, že s bludmi tvoríte vnútornú jednotu a ste hlásateľmi falošného evanjelia. Za toto nové evanjelium dopadla na Vás automatická exkomunikácia, daná samotným Bohom vo Svätom Písme (Gal 1,8-9). Ide o anatému – to je vylúčenie z cirkvi! (podľa CIC – exkomunikácia latae sententiae) VAŠOU JEDNOTOU S HERÉZAMI I SO  SÚČASNÝMI VATIKÁNSKIMI PREDTAVITEĽMI, NA KTORÝCH TIEŽ SPOČÍVA BOŽIA ANATÉMA ZA PRIJATIE DUCHA ASSISI – DUCHA ANTIKRISTA (1. 5. 2011), TRHÁTE MYSTICKÉ KRISTOVO TELO – CIRKEV A VNÁŠATE NA CELÚ KATOLÍCKU CIRKEV SLOVENSKA DUCHOVNÉ PREKLIATIE. Preto Vy ste v prvom rade zodpovedný za morálny a duchovný rozklad nielen veriacich, ale aj neveriacich  Slovenska a za večnú záhubu tisícok duší! Cirkev, ktorá nemá Svätého Ducha a ktorá oficiálne prezentuje „katolícke“ učenie, že pohanstvo a kresťanská viera sú rovnocenné cesty k spáse,  už nie je katolíckou cirkvou! Toto iné evanjelium, ktoré kradne spasiteľnú vieru a končí v pekle, je evanjeliom liberálov, slobodomurárov a heretikov. Pretože ste sa od nich a ich heréz neoddelili, Boží ľud, ak chce byť spasení a zostať v pravej Kristovej a katolíckej cirkvi, sa musí od vás oddeliť.

Vážení Slovenskí ex – biskupi, naliehavo Vás žiadame: Zachráňte svoje duše a nesmrteľné duše, ktorá sú vám zverené!

Katolícka Cirkev na Slovenku stále čaká na:

  •  Váš hrdinský  krok vyznania katolíckej a apoštolskej viery,
  • vaše  odsúdenie súčasných heréz, ktoré zašťiťuje najmä súčasný pseudo – pápež, František

Buďte chlapi a konajte tiež pokánie za svoju zradu Kristovho evanjelia. Ježiš hovorí: Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“(Lk 15,7)  Váš skutok pokánia môže podnietiť úprimných katolíkov, aby sa oddelili od odpadlíckej cirkevnej hierarchie a hľadali pravovernú katolícku cirkev, ktorá je verná odkazu našich Slovanských vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda – t. j. pravej viere v Jediného  Boha a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. 

K nastávajúcej Slávnosti Narodenia Božieho Syna, Ježiša Krista, Vám zo srdca skrze vaše pokánie želáme skorí návrat do katolíckej cirkvi.

V Žiline 22.12.2014

 

V Kristovi rehoľníci Svätého Bazila Veľkého:

+ biskup Matej Róbert Jarabica SBM, o. Michal Martin Chlebek SBM, o. Bernard Martin Jararbica SBM, o. Charbel Peter Mazúr SBM