Choď na obsah Choď na menu
 

Vážení politici,

Na Slovensku sa aktuálne pod pojmom „ochrany“ detí pripravuje novela Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ďalšia novela sa týka zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proti týmto návrhom spomenutých noviel zákonov boli vznesené dve hromadné pripomienky, ktoré odmietajú niektoré nové doplňujúce zákony, pretože je tu jasná hrozba zavádzania tzv. juvenilnej justície. (Pozri - rizikaockovania  a http://www.cbreurope.sk/peticia_juvenilna_justicia.html)

Čo znamená juvenilná justícia? Je to systém, ktorý pod zneužitou frázou ochrany práv detí v skutočnosti deti vytrháva z prirodzeného prostredia rodiny a umiestňuje ich do tzv. "náhradných rodín", v praxi často do rúk pedofilov, LGBTI osôb, či priamo do rúk obchodníkov s orgánmi.

Konkrétna pripravovaná novela zákona č. 305/2005 Z. z budí odôvodnené obavy zavádzania tohto systému i u nás. Napríklad je podozrivé, že aktuálnym návrhom novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele by sa sociálnym pracovníkom umožnil násilný vstup za pomoci polície do obydlia na preverovanie stavu dieťaťa. Predkladatelia petície tvrdia, že na posúdenie ohrozenia života sú spôsobilí policajti a niet dôvod to meniť: „Ak to (policajti)vedia posúdiť na inom členovi rodiny, zdržiavajúcom sa v obydlí, ktorým nie je dieťa, tak by to mali byť schopní posúdiť aj v prípade dieťaťa. Ak ohrozenie života nie je zrejmé, tak nie je namieste, aby sociálni pracovníci skrz svoj špecializovaný tréning dedukovali skryté formy násilia, keďže tie môžu byť vydedukované aj tam, kde v skutočnosti nie sú...“

Ďalej podľa predkladateľov petície sociálni pracovníci, ktorí nemajú vzdelanie psychológa, sa  pri svojich nových kompetenciách môžu stretnúť s deťmi artistickými, úzkostlivými a po následnom oddelení takéhoto dieťaťa od rodičov budú deťom spôsobené „nezvratné škody na vývine a zdravotnom stave.“ Preto autori hromadnej pripomienky hovoria, že „preverovanie s násilným vstupom do obydlia by malo ostať striktne len pre dôvody ohrozenia života.“

Vážení politici,

            v súčasnosti prichádzajú z mnohých krajín nové a nové otrasné správy o neoprávnenom odoberaní detí sociálnymi pracovníkmi z biologických rodín na základe vymyslených procesov. Ide tu o kradnutie detí, ktoré je spojené s cieľom zločineckého programu šialených vedcov a slobodomurárov znížiť ľudskú populáciu na 1 miliardu!(Viď https://www.youtube.com/watch?v=8sJlFC7P2gA od 9:36 do 12:55, tiež napr. od 41:47) Príklad. Ruskej matke Angelike v Dánsku nedávno odobrali bezdôvodne sociálne úrady dve dvojčatá, krátko po ich narodení. Formálne jej bolo oznámené, že deti sa u nej vraj „normálne nevyvíjajú.“ Pani Elene Poluškinovej zasa zobrali vo Fínsku 14 ročného syna Vitalija vraj za to, že matka je príliš emocionálna a miluje svojho syna. Tento syn bol, ako väčšina týchto detí, zverení do pestúnskej starostlivosti, v ktorej mu dávajú psychotropné drogy, aby zabudol na svoju rodinu.

Bolestným odoberaním detí z absurdných dôvodov sa bude v apríli tohto roku zaoberať aj Výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

I na Slovensku boli a sú snahy presadzovať tento pirátsky lov na deti. Príkladom je rodina Spáčilová, ktorej boli ukradnuté dve deti, z toho sa jej vrátilo iba jedno.  Ďalej to je prípad mladej Natálie, pre ktorú si prišli domov asi ôsmi pracovníci sociálnej služby z dôvodu, že ju vraj matka týrala, čo bol absolútny výmysel. Možno spomenúť aj pani Eriku Vasiľovú z Košíc, ktorej sociálka zobrala päťročného syna Dominika zo škôlky za  údajné podozrenie z bitia svojho syna, avšak po urputnom mediálnom boji jej ho vrátili späť.

Dokedy ale budú rodiny odolávať? Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje zriadiť v každom okrese tzv. komisie, ktoré sa budú venovať „ochrane detí pred násilím, prevencii aj pomoci.“ Nebude i toto spolu s podozrivým rodinným zákonom nástroj na kradnutie detí?

Vážení politici, preto ak Vám nie je ľahostajná budúcnosť Slovenských detí, tak Vás žiadame:

  • Zasaďte sa svojou autoritou akýmkoľvek spôsobom o odsúdenie i zastavenie mafiánskej juvenilnej justície pod pojmom „ochrany a práv dieťaťa.“

 

  • Upozornite verejnosť na pripravované novely zákonov o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele i o tzv. rodinnom zákone. Buďte morálnou oporou pre rodičov a postavte sa proti genocíde detí a rodiny na Slovensku!

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

Žilina, 4. 2. 2015