Choď na obsah Choď na menu
 

 

Vážení sudcovia ústavného súdu,

Dňa 28. októbra plénum ústavného súdu na svojom neverejnom zasadaní rozhodlo, že jedna zo štvorice otázok ako predmet navrhovaného referenda o ochrane rodiny nie je v súlade s Ústavou SR.

Predmetná otázka znie: "Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. 3. 2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?"

Podľa pléna ústavného súdu teda nie je takto znejúca otázka v referende v súlade s článkom 93 odsek 3 ústavy, ktorý hovorí, že predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, v spojení s článkom 19 odsek 2 ústavy, podľa ktorého má každý právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

Vážení sudcovia ústavného súdu,

rozhodnutie pléna ústavného súdu nielen nás, ale hlavne rodiny i účastníkov samotnej petičnej akcie za vypísanie referenda na Slovensku veľmi sklamalo. Rešpektujeme vaše individuálne i kolektívne právo v rozhodovaní ohľadne otázok, týkajúcich sa predmetu navrhovaného referenda o ochrane rodiny. Ale inými slovami povedané, vaše rozhodnutie vytvára istý precedens, že bude i inému spolužitiu osôb okrem ústavou definovaného manželstva, teda najmä skupine LGBTI osôb, už i na Slovensku v blízkej budúcnosti legislatívne umožnená osobitná ochrana a práva. Preto vaše gesto pokladáme za zradu tradičnej rodiny!

Ak bude LGBTI osobám uznaná osobitná ochrana a ak budú ich vzťahy raz povýšené na tú istú úroveň ako manželstvo, tak v podstate dôjde k likvidácii základu národa, ktorým je Bohom ustanovená rodina.

Pripomíname, že prijatím vášho rozhodnutia o referendovej otázka č.3 beriete na seba mimoriadne veľkú osobnú zodpovednosť za ďalší vývoj spoločnosti na Slovensku a to nielen pred jeho občanmi, ale aj pred Bohom!

Spochybnenie želania viac ako 400 tisíc občanov je vážnym signálom pre občiansku spoločnosť i jej zákonodarstvo.

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

Žilina, 30. 10. 2014

 

Sťahuj: List Ústavnému súdu SR o referende za rodinu