Choď na obsah Choď na menu
 

Máme všetci spoločného Otca a sme všetci bratia? Vatikánska jednota s islamom

 

index.jpg„Všetci máme spoločného Otca, sme bratia. Poďme touto cestou, je to pekné!“ tieto slová povedal    „pápež“ František nedávno trom desiatkam účastníkov medzi náboženského kolokvia, na ktorom sa zúčastnil aj Kráľovský inštitút pre medzi náboženské štúdiá (Royal Institute for Interfaith Studies) z jordánskeho Ammánu. Bergoglio klame, keď hlása, že v podstate katolíci majú spoločného „Boha“ s islamom. Katolícka viera jednoznačne hlása: „To je antikrist, kto popiera Otca i Syna.“ (1 Jn 2, 22) Antikristom očividne Mohamed bol, lebo popieral Ježišovo Božstvo i Synovstvo, a preto je nemožné mať s ním toho istého Boha Otca.(Porov; 19:34-35; 5:72)

Bývalý moslim z Česka, Lukáš Lhoťan, takto charakterizuje „Boha“ mohamedánov. „V odborných kruhoch sa...hovorí o tom, že Alláh bolo jedno z mien mesačného boha Arabov okolo Mekky, ktorý sa nazýval Hubal...Správy z predislamskej Arábie popisujú, ako sa chodili Arabi modliť do Káby pred obraz boha Hubala k Alláhovi. A ako také je toto meno predislamským termínom odvodeným do arabštiny od babylonského boha Bel (Bál).  Podobne i podľa E. M, Wherryho,  bol Alláh božstvom uctievaným v Mekke ako arabská podoba Bála. Tiež podľa znalca pred islamskej histórie Afreda Guilluamea bolo meno Alláh iba jedným z mien mesačného božstva Mekky“ (L. Lhoťan, Ježiš Kristus a islam, s. 60-61). Úprimný katolík sa pýta: Aká je tu teda jednota katolíckej náuky o Nebeskom Otcovi, ako  o Ňom v evanjeliách hovorí Ježiš Kristus (porov. Jn 13, 45-49)  s otcom islamu, ktorý je démon – zlý duch? Odpoveď je: absolútne žiadna!

Aj sv. Don Bosco rázne popiera totožnosť náuky Mohameda s Bohom kresťanov: Mohamedovo náboženstvo sa skladá z ohavnej zmesi judaizmu, pohanstva a kresťanstva...[Toto] náboženstvo, ktoré presadzuje všelijaké nemorálne veci, umožnilo Mohamedovi, aby sa v krátkom čase stal vodcom veľkého počtu lupičov. S nimi prepadal krajiny na východe a podroboval si ľudí. Nie zavádzaním pravdy, nie zázrakmi a proroctvami; ale z jediného dôvodu - aby zdvihol meč nad hlavami tých, ktorých dobyl, a zakričal: uver alebo zomri.“ 

Nezlučiteľnosť kresťanstva s islamom sa týka aj otázky bratstva. Kto je skutočným bratom pre kresťanov? Pán Ježiš hovorí: „mojimi bratmi sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho“. (Lk 8, 21) Mohamed ale Písmo Sväté nepočúval (Porov. 4:171), a preto i jeho prívrženci nemôžu byť bratmi pre veriacich katolíckej cirkvi. Ísť preto touto falošnou cestou nezlučiteľného „spoločného boha“ kresťanov a moslimov, ako tvrdí Bergoglio vôbec nie je pekné, ale zlé: to nie je cesta do neba, ale cesta do pekla!

Citácia F.: „Pri stretnutí takéhoto druhu je najdôležitejším slovo dialóg. A dialóg znamená vyjsť zo seba samých, so slovom a počúvať slovo toho druhého.“ O akom dialógu tu František hovorí? Keď viedla Eva v raji dialóg s diablom, skončilo to odpadom od Boha a následkom toho sa všetci rodíme v dedičnom hriechu.(Porov. Gn 3, 1-6) Islam popiera Bibliu ako Zjavené Božie slovo, a preto ho nemožno počúvať. Tvoriť preto s ním akýsi dialóg za účelom svetového mieru alebo spolupráce na budovaní lepšieho sveta je výsmechom kresťanstva, svätých Kristových mučeníkov a viditeľnou zradou Kristovej Cirkvi! Keby bol Bergoglio naozaj pravý, katolícky pápež, tak by vyzval mohamedánov k pokániu z hriechov a kázal by im pravú vieru v Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. František ale k tomu mlčí, ba čo viac, on toleruje démonické vierovyznanie , preto je isté, že nemá Ducha Božieho, ale má iného ducha  - ducha synkretizmu s pohanstvom – ducha antikrista.

Citácia F.: „Po tomto stretnutí slova sa stretávajú srdcia a začína dialóg priateľstva, ktorý končí stiskom rúk. Slovo, srdce, ruky. Je to jednoduché!“

Bolo by zaujímavé vidieť, čo si ľudia týchto oboch vierovyznaní myslia v srdciach o vzájomných medzináboženských stretnutiach, pretože o tzv. dialógu „priateľstva“ Korán hovorí: „Nepočúvaj neveriacich, ale pusť sa proti nim do boja úporného“ (25:52) – Je očividné, že medzináboženský dialóg Korán odmieta. Teda všetko akési „priateľstvo“ medzi islamom a kresťanstvom , spojené ešte aj s gestom podania rúk, je podvod slúžiaci na presadenie islamizácie, zvlášť v Európe a verejným zapretím Kristovho evanjelia! Skutočné priateľstvo katolíka k neveriacim sa prejavuje tak, ako už bolo spomenuté, keď sa veci nazvú pravým menom. František ale robí opak.  Zneužíva termíny o priateľstve a dialógu, aby oklamal veriacich a zlikvidoval ich katolícku vieru. To svedčí o tom, že je zarytým nepriateľom ako Krista, tak aj všetkých kresťanov. Božie slovo o ňom hovorí : „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.“

Preto každý katolík, ktorý chce byť spasený, musí ostať verný apoštolskej viere i Tradícii Cirkvi a oddeliť sa od ducha antikrista, ducha anti evanjelia,  ktorého má dnešná apostatická (odpadlícka) cirkevná hierarchia na čele s Vatikánom.

Rehoľníci SBM                                                                                                                                                                        Jarok, 6. 5. 2016