Choď na obsah Choď na menu
 

Mimovládne organizácie – pomoc alebo hrozba?

List predsedovi vlády, Róbertovi Ficovi

 

Vážený pán premiér,

už niekoľko rokov pôsobia na Slovensku mnohé mimovládne organizácie, nazývané aj tretí sektor.  Ich cieľom má byť verejný prospech. Mnohé z nich skutočne pomáhajú riešiť problémy spoločnosti, či konkrétnych ľudí, a to v oblastiach, ako sú napr. sociálne služby, šport alebo zdravotníctvo.

O niektorých však platí pravý opak, pretože vo svojej podstate bojujú proti Slovenskému národu s  neskrývaným cieľom: rozložiť jeho národné povedomie, ako i morálne a kresťanské hodnoty! Na maskovanie tohto zámeru používajú ich predstavitelia termíny o ľudských právach, tolerantnosti, o boji proti diskriminácii, najmä sexuálnych menšín (LGBTI), či  rodovej rovnosti. Medzi takéto mimovládne organizácie, ktoré zodpovedajú uvedeným kritériám, patria napríklad: Inakosť, Inštitút ľudských práv, Občan, demokracia a zodpovednosť, Nadácia Milana Šimečku a iné. Je verejným tajomstvom, že jedným z ich spoločných zámerov je postupné potlačenie a odstránenie prirodzenej rodiny a jej nahradenie novými pseudo – formami „rodiny“. Pri hlbšom skúmaní sa dá dedukovať, že značná časť takto programovo orientovaných mimovládnych organizácií je financovaná zo zahraničia, či už americkou alebo  ambasádami štátov priamo podporujúcich podobné zámery, či Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorú riadi a spolufinancuje  miliardár George Soros. Jeho organizácia Open society foundation – OSF prevádzkuje svoje pobočky vo vyše päťdesiatich krajinách sveta, pričom jedným z nosných cieľov je zničenie tradičného, kresťanského a normálneho zmýšľania. To sa prejavuje aj v  podpore programov presadzujúcich potraty, eutanáziu a pod.  Soros je navyše známy aj finančným dotovaním nezdravých feministických hnutí, či plánovitou podporou islamizácie Európy skrze prijímanie moslimských imigrantov!

Vážený pán premiér,

medzi jeden z orgánov Vašej vlády patrí Rada vlády SR pre  ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťsúčasťou ktorej sú i Výbor pre práva LGBTI osôb a Výbor pre rodovú rovnosť. Najmä vďaka aktivitám a programovým cieľom týchto dvoch výborov, veľmi úzko prepojených s menovanými mimovládnymi organizáciami, sa de facto schvaľuje likvidačný program národného i kresťanského dedičstva sv. Cyrila a Metoda, na ktoré sa v plnej vážnosti odvoláva i samotná preambula ústavy SR.

Ak Vám skutočne záleží na budúcnosti Slovenska, na záchrane tradičnej rodiny, a tiež zdravej výchove detí, tak Vás žiadame:

  • využite svoju autoritu na predloženie návrhu zákona za zákaz mimovládnych organizácií, ktoré vedú k rozkladu povedomia Slovákov o ich národnej suverenite a identite, ich kresťanských koreňoch  a o tradičnej rodine, ktorú tvorí otec, matka a deti!

Príkladom nech Vám je v tom Ruská Federácia. Tá v minulom roku v máji schválila zákon o nežiaducich nevládnych organizáciách, skrze ktoré sa viaceré západné štáty snažili destabilizovať politický systém a spochybniť veľmi silné tradičné hodnoty ruskej spoločnosti práve prostredníctvom mimovládnych organizácií propagujúcich hodnoty uvedené v úvode nášho listu.  Označujú  ich správnym názvom - zahraniční agenti – pretože slúžia iným  vládam a Rusom spôsobovali značné morálne a spoločenské škody v presadzovaní zámerov budovania morálne zdravej a silnej spoločnosti. (Viď http://www.hlavnespravy.sk/dve-sorosove-mimovladne-organizacie-su-v-rusku-neziaduce/715434)

  • Taktiež Vás povzbudzujeme k tomu, aby ste sa postavil za vystúpenie Slovenska z EÚ, ktorá taktiež verejne financuje rôzne mimovládne organizácie negatívne ovplyvňujúce verejnú mienku o tradičnom pohľade na národ, rodinu i morálku.

Mlčať na rozkladnú činnosť zahraničných agentov pôsobiacich už neskrývane cez mimovládne organizácie znamená de facto schvaľovať  zánik našej vlasti a kultúrno – duchovného dedičstva sv. Cyrila a Metoda!

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                                                                                                               Jarok, 25. 5. 2016