Choď na obsah Choď na menu
 

Náboženská „tolerancia“ na slovenských školách?

Média priniesli správu, že duchovní lídri troch svetových náboženstiev na Slovensku (evanjelický farár, rabín a imám) chodia po školách a diskutujú so študentmi o tolerancii a dialógu medzi svojimi vierovyznaniami. (http://www.islamonline.sk/2018/01/rabin-knaz-a-imam-cestuju-po-slovenskych-skolach-a-hovoria-so-ziakmi-o-tolerancii/)

„Hovoríme o tom, čo máme spoločné. S rabínom sú to napríklad podobné prvky v doktríne, s kňazom úcta, ktorú naše náboženstvá pripisujú osobe Ježiša Krista,“ tvrdí predseda Islamskej nadácie na Slovensku a bratislavský muslimský imám Mohamad Safwan Hasna.

Každý pravdivý katolícky kresťan ale vie, že ako judaizmus, tak aj  islam odmietajú Božieho Syna, Pána Ježiša Krista! Akú teda môžu mať k nemu úctu? Bez pokánia a prijatia Pána Ježiša nikto spasený nebude. Písmo Sväté hovorí: „...Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.“  (1 Jn 5, 11-12) Preto šírenie falošnej jednoty s náboženstvami, ktoré popierajú Krista ako jediného Spasiteľa sveta, je zradou Trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého a cestou do večnej záhuby.

V závere varujeme slovenských študentov: NENECHAJTE SA OKLAMAŤ SLOVAMI  O SPOLOČNÝCH PRVKOCH NÁBOŽENSTVIEV A O ICH VZÁJOMNEJ ÚCTE. NEVERTE IM, LEBO POD PLÁŠTIKOM TOLERANCIE POPIERAJÚ PRAVDIVÉ KRESŤANTVO A OTVÁRAJÚ DVERE SÚČASNEJ HROZBE ISLAMIZÁCIE!

Rehoľníci SBM                                                                                                  Jarok, 9. 1. 2018