Choď na obsah Choď na menu
 

Nebezpečenstvo rockovej hudby – I. časť

 

Väčšina z nás sa už od mladosti stretáva s počúvaním rockovej hudby, či už z rádia, televízie, internetu alebo chodením na populárne koncerty, a pritom si ani neuvedomuje, ako nás tento druh hudby ovplyvňuje. Čo sa skutočne skrýva za touto hudbou?

Vývoj rocku

 Na začiatku 50-tych rokov bol diskdžokej Alan Freed jeden z prvých belochov, ktorí sa zaoberali hudbou „rythm and blues“, ktorá bola priamym predchodcom rock'n'rollu. (Kompletný rodokmeň rock'n'rollu je voodoo - jazz - blues - rock'n'roll .......) Rock'n'roll je akýmsi spojením medzi rhytm and blues a country and western music. Freed hral túto kombináciu v rozhlasovom programe a bol zmätený, ako ju pomenovať, pretože jasne potrebovala nové meno.V odpovediach detí a mládeže dostával k tejto hudbe bizarné návrhy. Preto sa ju rozhodol pomenovať podľa výrazu používanom v černošskom gete pre predmanželský sex na zadnom sedadle auta, a názov rock'n'roll bol prijatý.
 

David Tame (nekresťan!) v svojej knihe Tajná sila hudby(1984) hovorí o podstatnom faktore rock'n'rollu, ktorý má filozofický základ v hedonizme a v anarchii. Píše: „Máme prehľadať zemeguľu, aby sme našli najagresívnejšiu a bezpochyby diabolskú hudbu? Je viac ako isté, že by sme nenašli nič, čo by predišlo v týchto veciach voodoo... ako rytmický sprevádzanie satanských rituálov a orgií, voodoo je kvintesenciou(najjemnejším výťažkom, jadrom veci) hudobného diabla. Jeho mnohonásobné rytmy, hoci by mali zjednocovať, sú prezentované takým štýlom, ktorý vyvoláva medzi nimi rozpory. Je isté, že počúvať túto hudbu znamená trvale sa stať naplneným zvukom jej surovosti a sily. Muzikológovia a historici nepochybujú, že rytmy bubnov z Afriky boli prevzaté do Ameriky a tam preložené do štýlu, ktorý sa neskôr stal jazzom. Kedže však jazz a blues boli rodičmi rock'n'rollu, z toho vyplýva, že je priama postupnosť od rituálov voodoo v Afrike, cez jazz k  rock'n'rollu a k iným druhom rockovej hudby dneška."

Podobne hovorí i Little Richard, známy spevák, skladateľ, pianista, ktorému sa dáva titul pravdivý kráľ rock and rollu: „Mnoho rytmov v dnešnej hudbe je prevzatých z voodoo. Ak budete študovať rytmy tejto hudby tak ako ja, uvidíte, že je to pravda. Verím tomu, že tento druh hudby odvracia ľudí od Krista. Je nákazlivý. Verím, že Boh chce, aby sa ľudia odvrátili od rock and rollu ku Skale vekov(k Bohu) a pripravili sa na večný život.“

 

Vplyv rocku na telo a dušu človeka

Nebezpečenstvo tohto hudobného štýlu je dokázané i z psychologického a lekárskeho pohľadu. Výskumníci zistili, že harmonické a neharmonické akordy, rozličné intervaly a iné črty hudby (teda jej zvuková časť) vplývajú veľmi významne na pulz a dýchanie podľa toho, aká je jej rýchlosť, a či je rytmus stály alebo sa mení, či skáče alebo je prerušovaný. Krvný tlak sa znižuje pri silných, podfarbovaných akordoch, a rázne sa zvýši pri opakovaných. Takisto sa preukázalo, že rockové melódie spôsobujú neprirodzené napínanie hlasiviek a ich zvuk môže mať negatívny vplyv na kostrové svalstvo. Rockové rytmy tiež spôsobujú nepravidelnosť úderov srdca a isté rytmy môžu spôsobiť zriedkavú nevládnosť, známu ako muzikogénna epilepsia (76 evidovaných prípadov do roku 1984), pri ktorých boli niektorí postihnutí tak zasiahnutí, že spáchali samovraždu. Vidíme, že hudba ovplyvňuje telo dvoma spôsobmi: priamo - vplyvom zvuku na bunky a ústroje, a nepriamo - ovplyvňovaním citov, ktoré sa potom môžu zmeniť na ovplyvňovanie telesných procesov. (Tame, s.137.)
 

Bob Larson s lekárskym kolektívom z Clevelandu objavil pri výskume mnohé symptómy u poslucháčov tejto hudby: „Zistili sme fakt, že táto hudba môže mať udivujúci vplyv na organizmus: meniť pulz a dýchanie, zvyšovať činnosť endokrinných žliaz, meniť veľkosť hltanu, počas počúvania podlieha modifikácii rytmu základná látková výmena a úroveň cukru v krvi.“

Hudobný terapeut Khlesto na tému vplyv rocku na telesné a  psychické zdravie človeka uviedol: „Základným problémom vyvolaným rockovou hudbou u pacientov, s ktorými som mal do činenia, je intenzita hluku, ktorá spôsobuje pocit agresie a nenávisti, vyčerpanosť, narcizmus, paniku, zlé trávenie, vysoký tlak a divný stav podobný tranzu. Rock nie je neškodným trávením času. Je to narkotikum oveľa smrteľnejšie než heroín ničiaci a otravujúci život celej mládeže.“ 

Hudba má hlboký vplyv na ľudskú myseľ 

 

Jeden z  príkladov, akú moc má hudba nad ľudským mozgom, je prípad Patty Hearstovej. V roku 1974 bola unesená Simbionese Liberatoin Army. Krátko po únose pomáhala Patty tejto organizácii pri lúpeži banky. Ako mohlo dôjsť k takej premene?  

Dr. William Sargant (1907 – 1988), odborník na vymývanie mozgov, Patty Hearstovu vyšetroval a vyhlásil: Bola obeťou násilnej premeny spôsobenej vymývaním mozgu. Osoba, ktorej nervový systém je vystavený trvalému nátlaku, môže prežiť paradoxnú premenu svojho mozgu. Nervový systém Patty bol vystavený stresu pod ustavičným vplyvom rockovej hudby. Táto hudba môže byť rovnako nebezpečná ako drogy, a to je veľmi závažné, pretože nikto neberie na vedomie problém hudobnej manipulácie. Hudba je viac ako jazyk. Môžem povedať, že zo všetkých druhov umenia žiadne nemôže takýmto spôsobom ovplyvňovať vedomie.“

Jozef Lanza vedecky zistil, že hudba reprodukovaná vo veľkých obchodoch môže pôsobiť návštevníkom problémy. Rocková hudba podľa neho bráni mozgu v myslení. Môže prebudiť nebezpečné nutkanie k vražde alebo k samovražde. Istému psychológovi bol predložený test na vyhodnotenie, pričom on nič nevedel o jeho pôvode. Z testu usúdil, že sa tu jedná o pacientov z kliniky mentálnych chorôb. Test bol v skutočnosti vykonaný u 240 mladých ľudí vo veku od 10 – 18 rokov po produkcii rockovej hudby.

 

 Allan Bloom vo svojej knihe The Closing of the American Mind uvádza zaujímavé závery týkajúce sa morálnych dopadov hudby na človeka: 

„Nič nie je tak jasné, ako závislosť tejto generácie na hudbe. V súčasnosti veľká časť mládeže od 10 do 20 žije pre hudbu. Rocková hudba povzbudzuje vášeň a predstavuje ideály, ktoré nemajú nič spoločné s tým, čo by snáď mladí mohli žiť. Mám podozrenie, že návyk na rock má podobný efekt (dopad) ako drogy,…Som presvedčený, že rock vo všetkých jeho formách je kritickým problémom, s ktorým sa ľudstvo musí vysporiadať, ak chce prežiť.“ (s. 68-81)

Vplyv rocku na rastliny - výskum

Pokusy, ktoré prevádzala Dr. Dorothy Retallach z Denveru v státe Colorado preukázali vplyv hudby na rôzne domáce rastliny. Počas vedeckých pokusov boli rastliny pestované vo veľkých uzavretých vitrínach s presnou automatickou reguláciou svetla, tepla a prúdením vzduchu. Po púšťaní rockovej hudby, ktorá na ne pôsobila denne niekoľko hodín z hlasitého reproduktoru vedľa skleníka, sa ukázalo, že táto hudba zastavila rast rastlín, poškodila ich a udusila za štyri týždne. Išlo o druh filodendronov. Prebiehal ďalší pokus. Pani Retallach pustila petúniam dve rozličné stanice rádia Denver. Jedna hrala rock a druhá klasickú hudbu. Petúnie, ktoré počúvali tú prvú stanicu, odmietli kvitnúť, zatiaľ čo u druhej hudby sa vyvinulo šesť púpät. Na konci druhého týždňa petúnie pod vplyvom rocku sa začali ohýbať a odkláňať od zdroja hudby a nepravidelne rástli. Púpätá druhých rastlín sa rozvinuli do kvetov smerom k hudbe. Po mesiaci rastliny vystavené rocku uhynuli. V ďalšom pokuse, ktorý trval tri týždne, boli pšenica, fazule a dyne vystavené 10 dní hudbe Led Zeppelin a Vanilla Fudge; iné rastliny počúvali avantgardnú atonálnu hudbu a tretia skupina vyrastala v tichu. Za desať dní sa všetky rastliny odvrátili od reproduktorov. Fazule vystavené „novej hudbe“ sa otočili o 15° a korene podrástli len o polovicu svojho normálneho vzrastu. Rastliny, na ktoré pôsobila klasická duchovná hudba, boli o polovicu väčšie než rastliny, ktoré rástli v tichu a dokonca sa prikláňali k reproduktorom. Rastliny pod vplyvom rocku sa od zdroja hudby odkláňali. Nakoniec všetky rastliny počúvaním rocku uhynuli. Čiže rock nie je neutrálny, ale zabíja. 

Vyjadrenia rockových spevákov

Teraz uvedieme niekoľko výrokov samotných rockových interpretov, aby sme ukázali, že táto hudba naozaj vedie k rozkladu akýchkoľvek morálnych hodnôt a k satanizácii mládeže! 

Beatles: „Naša hudba je schopná vyvolať emotívnu rozkolísanosť, patologické správanie a dokonca vzburu, revolúciu. Rock je viac ako hudba. Je energetickým prostriedkom novej kultúry a svetovej revolúcie.“
 

Barry Miles: „Pre mňa je rock and roll hudbou vzbury a sexuálnej slobody...Je to hudba útočiaca na pokrytectvo a pocit viny, hudba ktorá rozvracia patriarchálny systém a autoritárstvo, a ako taká je priamym výpadom proti všetkému, čo pokladám za tradičné kresťanské hodnoty.“  

Dawid Bowie: „Rock bol vždy hudbou diabla. Myslím, že rock je nebezpečný...Cítim, že slávnostne hlásame to najtemnejšie, čo je v nás."

Manažér Rolling Stones hrdo prehlásil: „Rock je sex. Puberťákom to musí udrieť do hlavy.

 

Blackie Lawles: „Rock je forma agresívneho umenia, je to rýdze nepriateľstvo a agresia.“  

Lita Ford: „Počúvaj, rock nie je cirkev. Je to špinavá záležitosť. I teba urobí zlým. Ak si moc dobrý, nemôžeš ho ani počúvať, ani spievať.“

Patti Smith: Rock je naša reálna vojna, vesmír je naše vojnové pole. Gitary sú naše zbrane, technici sú naši veľkí vojaci...Ľudia sú úbohí barbari, cieľom je zmocniť sa kľúčov a otvoriť brány strašným pekelným anjelom.“

Ozzy Osbourne: „Neviem, či nie som médiom, ktoré jedná pod vplyvom vonkajšej sily. Úprimne povedané, nech je to čo chce, dúfam len, že to nie je to, čo myslím, totiž satan.“ 

Záver I. časti.

Naozaj si ešte myslíme, že tento hudobný štýl je neškodný? Podľa knihy Satanism in America, ktorú schválil National Criminal Justice Task Force on Occult Related Ritualistic Crimes, je hard rock subkultúra, ktorá sa rýchlo šíri medzi dospievajúcou mládežou v USA. Policajná akadémia štátu Georgia dokumentuje, že 90% osôb, ktoré podľahli satanizmu, sú dospievajúcou mládežou. Geraldo Rivera potvrdil, že ide o rastúci fenomén, ktorý veľa mladých privedie k satanizmu. 

 

V ďalšej časti tejto štúdie budeme hovoriť o význame hudby v Biblii a o duchovnom pozadí rockovej hudby.

Sťahuj: Nebezpečenstvo rockovej hudby - I. časť