Choď na obsah Choď na menu
 

Nemáme byť pravdivo kritickí k islamizácii?– Reakcia na kázeň zo Šaštína 15. 9. 2017

 

il_340x270.1112778534_dukl.jpgDňa 15. 9. 2017, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, povedal v Šaštíne apostatický (odpadlícky) arcibiskup J. Babjak, v kázni okrem iného tieto slová: „Nie, nekritizujme len tak ľahkovážne, pod vplyvom emócií, nikoho, ani utečencov, ani neveriacich, ani moslimov, ani verejných hriešnikov, ani svojich známych, ľudí okolo nás a nevystatujme sa, že sme kresťania, lebo ani si to neuvedomujeme, ako sami hrešíme a ako dávame zlý príklad všetkým ostatným.“

V úvode je treba povedať, že je pravda, pokiaľ kresťan bezdôvodne kritizuje, je pyšný a dáva zlý príklad ostatným, ako tvrdí Babjak, pácha hriech. V tom prípade by mal z toho činiť pokánie. Zásadná otázka ale znie: Prečo Babjak v kázni o Panne Márii spojil tému utečencov a moslimov s nekritizovaním? Odpoveď je jednoduchá: lebo ľudia začínajú mať odôvodnené obavy z islamizácie, ktorá sa skrýva za prijímaním moslimských imigrantov! Babjak to dobre vie, preto namiesto toho, aby sa postavil za kresťanské korene Slovenska a varoval veriacich pred islamskou inváziou, tvrdí, aby sme nekritizovali mohamedánskych imigrantov. Čo si pod tým predstavuje? Svojim postojom ako keby chcel povedať: „Katolíci, nestavajte sa proti nim, nepíšte listy vláde, aby odmietla povinné kvóty na ich prerozdelenie, ako to prikazuje EÚ, ale otvorte náruč utečencom, ktorí vám podrežú hlavy a znásilnia ženy.“

Keby sa podľa Babjaka riadili katolícki svätci tak, že by sa mali vyhnúť „kritike“ islamu, na Slovensku aj v Európe by už dávno nič neostalo z viery v Krista. Zoberme si napríklad sv. Jána Kapistránskeho a bl. Marka z Aviána. Oni išli do boja s vojskami,  ktoré bránili Európu aj kresťanskú vieru  pred ich zánikom, ktorý im hrozil skrze tureckú dobyvačnosť a brutalitu. (1456 Belerad a 1683 Viedeň). Marek z Aviána sa pri víťaznej bitke pri Viedni s krížom v ruke takto modlil k Bohu o pomoc: „Ajhľa, kríž Pána, utekajte, nepriatelia!“ Ak by však boli mlčali a nič nerobili, už dávno by na kresťanských chrámoch nepanoval Kristov kríž, ale polmesiac. Babjak ale inými slovami tvrdí: Buďte ticho a islamských utečencov nekritizujte, ale ako hovorí aj váš  "pápež" František: otvorte im dvere do každej farnosti a do každého kláštora!

TOTO JE ZRADA KRISTA AJ VYKOPANIE HROBU NA POCHOVANIE SLOVENSKÉHO NÁRODA! Preto každý normálny katolík musí uznať, že arcibiskup Babjak je falošný učiteľ,  pred ktorým varuje cirkev už svätý apoštol Peter: „budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu. Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. Vo svojom lakomstve budú vás vykorisťovať falošnými rečami.“(2 Pt 2, 1-3) A na záver listu apoštol upozorňuje: „Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu.“(t. j. Ježiša Krista); (2 Pt 3, 17)

Právom teda patria na pána Babjaka jeho vlastné slová, ktoré sme citovali v úvode: „nevystatujme sa, že sme kresťania, lebo ani si to neuvedomujeme, ako sami hrešíme a ako dávame zlý príklad všetkým ostatným.“

Rehoľníci SBM                                                                         Jarok, 21. 9. 2017