Choď na obsah Choď na menu
 

Neplatnosť biskupskej vysviacky M. Forgáča

 

Oznamujeme katolíckym veriacim, že biskupské „svätenie“

mons. Mareka Forgáča,

ktoré sa má konať 1. septembra v Košiciach, bude pred Bohom i pred Svätou Cirkvou neplatné!

bishop_pates-_ordination.jpgBiskupi, ktorí ho budú „vysviacať“, a to B. Bober,  kardinál J. Tomko, a M. Giordana, sú apostati - odpadlíci od katolíckej viery, a preto aj ich tzv. vysviacky sú neúčinné a tým neplatné. Dôvodom odpadu menovaných od kresťanskej viery bolo odmietnutie výzvy na vyznanie základných právd spasiteľnej viery a  ich vnútorná jednota so súčasnými herézami.(Pozri napr. na spolocnostsbm.com Archív – exkomunikácie  a tam list Sedes vacantis) Ďalšou príčinou ich apostázie od apoštolskej viery je i prijatie tzv. ducha Assisi – ducha antikrista. Tento  pohanský démon, ktorého Ján Pavol II. propagoval medzináboženskými stretnutiami v Assisi, bol oficiálne povýšený k úcte na oltár 1. mája 2011, v deň jeho neblahej a neplatnej beatifikácie. Týmto činom Vatikánu bola nastolená podvodná úcta k pohanským náboženstvám a  do Katolíckej Cirkvi vniklo prekliatie s novým bludným učením, podľa ktorého sú vraj modloslužobné náboženstvá rovnocennou „cestou“ ku spáse ako katolícka viera.

TO JE ZRADA PÁNA JEŽIŠA KRISTA, JEHO SVÄTEJ CIRKVI, AJ KATOLÍCKEJ TRADÍCIE!

To je dôvod prečo od tejto súčasnej apostatickej cirkevnej štruktúry odstúpil Duch Boží a za hlásanie falošného evanjelia spočíva na nej Božie prekliatie – vylúčenie z Katolíckej Cirkvi – Kristovho mystického Tela. Apoštol Pavol píše: „ALE KEBY SME VÁM HLÁSALI MY ALEBO AJ ANJEL Z NEBA INÉ EVANJELIUM, AKO SME VÁM HLÁSALI, NECH JE PREKLIATY!“  (Gal 1,8)

Opäť pripomíname, že každý „katolícky“ hierarcha, ktorý je zjednotený s týmto duchom New Age a antievanjelia, s ktorým sa zjednocuje aj M. Forgáč, alebo i M. Lach, je odpadlík a nemôže platne vysluhovať sviatosti. Títo apostati nevnášajú do národa a Cirkvi požehnanie, ale prekliatie! Aj tzv. svätá omša nimi konaná je fakticky bezbožným divadlom.

Ako môže nastať pravdivá obnova Katolíckej Cirkvi? Najprv treba konať za zradu Ježiša Krista hlboké a predovšetkým úprimné pokánie a potom sa navrátiť k pravému katolíckemu učeniu, ktoré vedie do nebeského kráľovstva. Ale od tých, ktorí tomu bránia, a nekonajú tak, je potrebné sa oddeliť, pretože sú  zradcovia Krista, ktorí vedú nesmrteľné duše do pekla! (por. 2Kor 6, 14-18)

Prosíme preto a zároveň upozorňujeme katolíkov Slovenska, aby odmietli prijímať neplatné sviatosti od ľudí, ktorí už neveria v Ježiša Krista ako Boha a jediného Vykupiteľa sveta. Pokiaľ nemáte možnosť prijímať  platné sväté sviatosti (napr. sviatosť pokánia, sviatosť oltárna) od pravoverných katolíckych kňazov alebo biskupov, tak sa namiesto toho modlite súkromne alebo spoločne vo svojich príbytkoch. Všemohúci Boh iste odmení váš hrdinský krok viery v týchto posledných časoch.  Ježiš hovorí svojej Cirkvi: „Neboj sa toho, čo máš trpieť...Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“ (Zjv 2,10)

 

+ Matej R. Jarabica a  rehoľníci spoločnosti sv. Bazila Veľkého: o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel  P. Mazúr

 

Jarok, 18. 8. 2016