Choď na obsah Choď na menu
 

Neplatnosť kňazských a diakonských vysviacok

 

V dňoch 15 a 16 júna sa na Slovensku majú konať kňazské vysviacky. Rehoľníci majú byť svätení o niečo neskôr. Pripomíname, že biskupi, ktorí majú vysviacať týchto kandidátov na kňazov a diakonov  sú apostati- odpadlíci od katolíckej viery a preto i tieto tzv. vysviacky sú pred Bohom i pred Svätou Cirkvou neplatné! Dôvodom odpadu katolíckej hierarchie od Spasiteľnej viery v Krista i vrátane pápeža Františka je falošná jednota s duchom Assisi – s duchom antikrista, ktorý popiera Trojjediného Boha a klania sa pohanským démonom.  Pre svoju zradu  1. Božieho prikázania odstúpil od nich Duch Boží a za hlásanie falošného evanjelia spočíva na nich Božie prekliatie – Božia anatéma – vylúčenie z Katolíckej Cirkvi. (Porov. Gal 1, 8-9). Vy, úprimní bohoslovci, kandidáti na kňazskú a diakonskú vysviacku, vyzvite svojich biskupov, aby verejne vyznali katolícku vieru, zriekli sa ducha Assisi- ducha pohanstva a oddelili sa od apostatického pápeža. Pokiaľ tak neučinia, oddeľte sa od nich a neprijímajte od nich neplatné svätenia. Ak ich prijmete, za žiadnych okolností nebudete kňazmi a vaša služba bude zvolávať na katolícky ľud Slovenska nie požehnanie, ale prekliatie.

Vy, Slovenskí  biskupi ste zodpovední za súčasný žalostný stav v Cirkvi, lebo mlčíte k herézam, hriech už nenazývate hriechom a nebránite pravú katolícku vieru, za ktorú mučeníci vylievali svoju krv. Preto vás chceme povzbudiť: zrieknite sa ducha pohanstva, ktorí prenikol katolícku štruktúru, oddeľte sa od falošného pápeža – Františka  a verejne vyznajte katolícku vieru, ktorá uznáva Pána Ježiša Krista za jediného Boha a Spasiteľa. Boh vás miluje, chce vám žehnať a použiť si vás. Staňte sa preto Kristovými svedkami a nie zradcami! V opačnom prípade príde za vaše mlčanie ešte väčšia temnota na katolíkov a ešte viac ich stratí i to svetlo viery, ktoré ešte majú. Nech sú pre vás povzbudením slová Pána Ježiša: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.  Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“(Mt 10, 32-33).

 

 V Kristovi - Rehoľníci SBM, + o. biskup Matej                                                        Žilina, 12. 6. 2013

Sťahuj: Neplatnosť kňazských a diakonských vysviacok