Choď na obsah Choď na menu
 

Nové sťahovanie národov alebo vedomá islamizácia Európy? Reakcia na vyjadrenie kardinála – apostatu Jozefa Tomka.

 

tomko.jpgNa stránkach Vatikánskeho rozhlasu sa nachádza komentár kardinála – apostatu Jozefa Tomka k aktuálnej otázke migrácie s dôrazom na odkaz návštevy „pápeža“ Františka na Lesbose. V podstate Tomko považuje migráciu za „humanitárny problém“ a za bežnú vec, ktorá prebiehala i v dejinách jednotlivých národov. Je pokrytectvom, keď Tomko nazýva migráciu „humanitárnym problémom“, a nie náboženským problémom. Veď hlavný cieľ utečencov je plánovite  islamizovať Európu, zlikvidovať kresťanstvo a  ustanoviť v Európe islamský kalifát. (http://ceskoaktualne.cz/2015/12/zpravy-ze-sveta/muslim-priznava-hlavnim-cilem-je-islamizace-evropy/) Tragické je, že kardinál Tomko namiesto toho, aby varoval katolíkov pred hrozbou zániku európskej civilizácie a Cirkvi, sám svojim falošným, milosrdným postojom k moslimským utečencom v skutočnosti pomáha šíreniu islamu!

Ďalej sa Tomko vyjadruje, ako má na tzv. „humanitárny problém“ migrácie reagovať Cirkev. Podľa neho Kristova Cirkev je vraj považovaná za „skúsenú v ľudskosti“ a má sa zaujímať o bolesti a radosti ľudstva tak, že mu má poskytnúť humánnu pomoc.

Tomko otvorene zneužíva charitatívnu pomoc migrantom na presadzovanie islamu a má tu drzosť nazývať to „skúsenosť v ľudskosti.“ Pravá ľudskosť je však v tom, keď sa veci nazvú pravým menom. Miesto toho, aby kardinál vyzýval vlády, aby uzatvorili hranice pred migrantmi a apeloval na domovské krajiny utečencov, aby sa o nich postarali, robí opak. A keď už predsa prichádzajú, najmä moslimskí utečenci do Európy, prečo Tomko nevyzýva biskupov a kňazov, aby im Cirkev hlásala vieru v Pána Ježiša Krista, v ktorom jedinom je odpustenie hriechov a spása duše? (por. Sk 4,12) Veď prvoradá úloha katolíckej Cirkvi má byť v  ohlasovaní Kristovho evanjelia v moci Ducha Svätého a nie v  hlásaní  ľudskosti, či charity. I apoštoli nekázali humanizmus, ale Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý je víťaz nad hriechom a diablom.  A preto len On má moc vyriešiť súčasné bolesti ľudstva! Kristus hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ (Mt 11,28) Kardinál Tomko však neponúka moslimom ani slovo o pokání alebo o nádeji v živého Krista, ale len frázy o akejsi ľudskosti! Prečo? Lebo on sám v Ježiša, v pravého Boha a Spasiteľa sveta už očividne neverí, a preto ani do pravej, katolíckej Cirkvi, nepatrí.

Citácia J. T.: Treba sa pýtať, či bola správna a „ľudská“ reakcia mnohých ľudí na Slovensku pri príchode malej skupiny utečencov do našej krajiny a negatívne posudky na ľudí i na celú problematiku, ktoré boli predstavené ako „verejná mienka“ u nás. Slovensko si tak dosť pokazilo dobrý obraz, ktorý malo v cudzine.“

Nevedno koho Tomko myslí tými mnohými ľuďmi, ktorí sa postavili proti utečencom. Realita je však naozaj taká, že ľudia na Slovensku majú mať  oprávnene negatívny postoj k imigrantom, pretože vidia, aký morálny aj materiálny úpadok sa deje v Európe skrze prijatie utečencov. Tento fakt odzrkadľuje aj verejná mienka o tejto obave na Slovensku, ktorú Tomko popiera. A u koho si údajne Slovensko pokazilo obraz svojim antiimigračným postojom v zahraničí? Či nie u vedenia EÚ, pani Merkelovej a pánov Junckera, či Schulza, ktorí sú zodpovední za to, čo sa v Európe deje? Tomko si zrejme nechce pohnevať súčasné vedenie EÚ a z toho je vidieť, že neodmieta antikresťanské ideológie, ktoré EÚ nanucuje ostatným krajinám, a tým sa s nimi  mlčky stotožňuje!

Citácia J. T.: „Keď sa teraz Európa uzatvára pred prisťahovalcami, pápež František išiel vo štvrtok Veľkého týždňa medzi utečencov do Cara di Castelnuovo di Porto, severne od Ríma, aby stretol utečencov a pri omši umyl nohy niektorým.“      Normálny človek sa pýta: „Prečo sa Európa uzatvára pred prisťahovalcami?“ Logicky preto, lebo väčšina moslimských utečencov sú fanatickí moslimovia, ktorí znásilňujú ženy, vraždia ľudí, vytvárajú no-go zóny a podnikajú teroristické útoky. Ľudia sa ich oprávnene boja, a preto si ich väčšina prirodzene nepraje mať medzi sebou. Kardinál Tomko, i s „pápežom“ Františkom však proti tomu nič nenamietajú a hovoria, že treba všetkým otvoriť hranice, pričom k tomu zneužívajú termíny o milosrdenstve, bratstve, či o miery. Tým len dávajú najavo, že sa zjednocujú s plánovanou genocídou Európy a preto práve oni majú najväčšiu vinu na zániku národných aj kresťanských koreňov! Príkladom toho je Bergogliovo gesto prijatia 12 moslimov z ostrova Lesbos do Vatikánu, ktorí boli dokonca uprednostnení pred kresťanmi. (http://www.hlavnespravy.sk/vsetci-sme-migranti-papez-frantisek-si-z-navstevy-greckeho-ostrova-priniesol-12-moslimskych-utecencov/769201)

A čo vyjadruje Františkov čin  umytia nôh na zelený štvrtok moslimským utečencom? Je to jeho opätovné potvrdenie islamizácie Európy a verejné podriadenie sa bohu polmesiaca, Alahovi, – ktorý je v podstate démonom. Toto je verejná apostázia (odpad) od katolíckej viery, od Kristovej Cirkvi  ako i apoštolskej Tradície! Islam v skutočnosti neverí v Božie Synovstvo Ježiša Krista, ani v Jeho vykupiteľskú smrť na kríži. Písmo Sväté hovorí: To je antikrist, kto popiera Otca i Syna.  Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.“   (1 Jn 2,22) František  a s ním zjednotená apostatická hierarchia, aj kardinál Tomko, vedia, že kresťania nemajú spoločného Boha s islamom, a predsa k tomu mlčia. Preto ich Božie slovo právom nazýva antikristami!

Z daných citátov kardinála – apostatu Jozefa Tomka je zrejmé, že v utečeneckej otázke nejde o akési sťahovanie národov, ale o plán slobodomurárskych architektov Nového svetového poriadku (NWO), ktorým je okrem iného, genocída sveta na tzv. jednu miliardu. Medzi agentov NWO očividne patrí Vatikán so lži „pápežom“ Františkom, spolu aj so slovenským apostatickým kardinálom Tomkom

Rehoľníci SBM                                            

                                                   Jarok, 30. 4. 2016