Choď na obsah Choď na menu
 

 

Novodobá totalita na Slovensku sa  stupňuje!

 

slovakiaflagthumb.png

V týchto dňoch sa v  NR SR, aj v spoločnosti, rozprúdila debata o legislatívnych zmenách prijatých NR SR 25.10.2016  v Trestnom zákone a Trestnom poriadku, ktoré predložila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Zámerom navrhovaných úprav v Trestnom zákone bol  „bič“ na takzvaných extrémistov. Jedným z podnetov pre prijatie predložených legislatívnych zmien bol, podľa ministerky Žitňanskej, klesajúci počet odhalených trestných činov v oblasti extrémizmu na Slovensku.

Celé tieto zmeny sú veľmi podozrivé. Extrémistom bude po novom zjavne ten, kto má iný názor ako ten, ktorý presadzuje EÚ, USA, OSN a vládne garnitúry v mnohých krajinách sveta podporované súčasnými  liberálno – mainstreamovými médiami. I nevzdelanému laikovi je divné, že ústava zaručujúca slobodu vyznania, názorov a prejavu sa stáva de facto, a teraz už i de iure, zdrapom papiera! To sa prejavilo už v minulosti, keď sa do Trestného zákona dostali paragrafy na ochranu sexuálnych (rozumej LGBTI) menšín, hoci táto skupina nikde na svete nie je v zmysle právneho poňatia menšinou. To isté sa deje práve teraz, keď mnohí poslanci bezprecedentne odsúhlasili návrh uvedeného zákona, napriek zjavnému rozporu s ústavou SR! Prečo? Pretože podľa prijatej novely sa doterajšia prezumpcia neviny deklarovaná ústavou SR mení na prezumpciu viny! Ako kresťania hľadáme odpoveď, a tá je priamou reakciou samotného Boha. Božie Slovo hovorí: „Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony, a pisárom, ktorí spisujú útlak, aby drobných ľudí odtisli od práva a biednych môjho ľudu odviedli od pravdy...” (Iz10:1-2)  

Čo sa dá od takýchto zákonov očakávať?  Nie to, že to, čo je zdravé a normálne, (napr. ochrana tradičných, morálnych a kresťanských hodnôt, odvolávanie sa na pravdivé korene našej vlasti) bude trestne stíhané? Naopak: To, čo skutočne škodí spoločnosti a je nenormálne, nemorálne,  výsostne nemravné a bezbožné (napr. uzákoňovanie homosexuality, gender schizofrénia, či islamizácia), bude legislatívne chránené a  bude pod hrozbou vymysleného boja proti extrémizmu diskriminovať väčšinovú časť obyvateľstva!

Čo konkrétne vyplýva z  plánovanej novely trestného zákona?

  1. Procesy s tzv. „extrémistami“ by mal okrem iného riešiť aj špecializovaný súd.
  2. Polícia má vraj viac vyhľadávať a  pravidelne nahlasovať počty začatých trestných stíhaní pre trestné činy extrémizmu.
  3. Budú ustanovení noví „odborníci“ (po ľudsky povedané nohsledovia)  na extrémizmus. Títo platení „znalci“ budú pri súdnych pojednávaniach stanovovať, kto je extrémista a čo je extrémistický materiál, i napriek tomu, že trestné právo má jasne definované, kto môže byť zo strany štátu účastný takýchto procesov!
  4. Veľký zásah do slobody obyvateľov Slovenska sa pripravuje v nezmyselne koncipovanom trestnom čine, ako je „prechovávanie extrémistických materiálov“. Nebude sa prihliadať na to, či určitý materiál je užitočný napríklad na štúdium alebo zberateľský účel.  Inými slovami: vlastnenie tzv. extrémistického materiálu by malo byť po novom trestné za akýchkoľvek okolností!
  5. Otvára sa bezprecedentná možnosť prenasledovania hocikoho nepohodlného, nakoľko definovať extrémistický čin je obyčajne výsostne subjektívnou otázkou tých, ktorí budú mať v rukách štátny aparát a moc (tak to bolo inak vždy a v každom diktátorskom režime).

Ako kresťanov nás zaujíma: Bude napr. trestným činom aj vlastnenie Biblie, ktorá nazýva hriech hriechom a pravdu pravdou?

Obyčajný občan na Slovensku sa pýta:  „Prečo sa novela zákona nezaoberá skutočným extrémizmom, ktorým je u nás, napr. extrémne zlá ekonomická situácia rodín alebo šíriaca sa extrémne zvrhlá gender – gay ideológia, ktorá mení normálne myslenie za choré?  Prečo štát spravodlivo netrestá pravých extrémistov, ktorí bezprecedentne ničia naše deti, mládež a rodiny skryto, bez vedomia rodičov, napr. zavádzaním sexuálnej anti výchovy do škôl, LGBTI osvety, či juvenilnej justície, ktorá kradne deti zo zdravých rodín?“

Odpoveď je vcelku jednoduchá: Ak si chcú svetové mocnosti udržať vládu pri presadzovaní poriadkov na zachovanie samých seba, je potrebné vytvoriť nepriateľa (extrémistu) za každú cenu i za cenu prijímania absurdných anti zákonov! Táto bezbožná extrémistická totalita svetových mocností pod pláštikom „humanizmu“, „demokracie“ a „ochrany ľudských práv“ má za skutočný cieľ zničiť morálku a kresťanstvo, na ktorých je vybudovaná takmer celá európska civilizácia a priviesť ľudstvo k duchovnej aj fyzickej genocíde.

Aj na tieto snahy má Boh vo svojom Slove presnú odpoveď: „Beda tým , čo vymýšľajú zlo a pášu zločin na svojich lôžkach; keď svitne ráno, prevedú ho, lebo majú moc v rukách.“ (Mich 2:1)

Preto vyzývame všetkých úprimných Slovákov:

  • Píšte premiérovi, vláde, ministerstvu spravodlivosti a poslancom NR SR, že prijatím novely Trestného zákona a Trestného poriadku sa napĺňa skutková podstata porušenia ústavných práv jednotlivcov či skupín, a ktorou sa ruší sloboda slova a jej prijatím sa zavádza antikristovský teror.
  • Vyzvite predsedu vlády, aby odvolal ministerku Žitňanskú z jej funkcie
  • Ako kresťania sa modlime za vládu, aby ju Boh v mene svojho milovaného Syna, Pána Ježiša Krista, naplnil svojou milosťou, zmiloval sa nad našou vlasťou a zachránil ju pred záhubou.

V odhodlaní zachovať si aj v budúcnosti náš národ a pravú vieru, nech sú nám povzbudením slová veľkého bojovníka za práva samostatného slovenského štátu. Je to  otec vlasti, Andrej Hlinka, na ktorého sa dnes mnohí odvolávajú: „Za Boha život, za národ slobodu.“

 

Rehoľníci SBM                    Jarok, 24. 10. 2016