Choď na obsah Choď na menu
 

Odpoveď na list ministrovi školstva

 

Mgr. Zdenko Krajčír

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Vážený pán generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva,

 

ďakujeme za Vašu odpoveď na náš list. Chceme reagovať na tému rodová rovnosť.  V liste citujete, že Ministerstvo (a rezort školstva) je zaviazané vládou SR plniť úlohy z Národného akčného plánu rodovej rovnosti a to skrze  Národný plán výchovy a vzdelávania k ľudským právam na roky 2005 – 2014. Je celkom zjavné, že celá oblasť rodovej rovnosti  úzko súvisí s tzv. gendernou ideológiou. Čo nastane zavádzaním tejto ideológie do spoločnosti, hoci sa lišiacki skrýva za zneužité frázy o rovnosti medzi mužom a ženou? Príklad. Nedávno Moldavsko schválilo návrh zákona o zrušení slov otec a matka. Tieto pojmy už nemajú vyjadrovať pohlavie a existujúce názvy pre matku a otca sa nahradia slovami „jeden z rodičov.“ Na základe čoho bol tento zákon prijatý? Dokument bol schválený v súlade s Národným programom na podporu gendernej rovnosti na  roky 2010 – 2015 a s akčným plánom a jeho realizáciou na roky 2013 – 2015. Pýtame sa: Kedy sa toto presadí i u nás, a čo ešte prinesie prijatie rodovej rovnosti v praxi? Nebude to napríklad i zmena pohlavia na požiadanie v úradných dokumentoch, ako to nedávno schválil Dánsky parlament?

Rodová rovnosť je pascou ako dosiahnuť skrze pojmy tolerancie a ľudských práv zničenie prirodzenej osoby a celkovo tradičnej rodiny, ktorá tvorí základ národa. Chceme podporovať pomocou rodovej rovnosti likvidáciu Bohom ustanovenej rodiny, ktorú tvorí otec, matka a deti? Ak by Vaše deti alebo vnúčatá raz prišli za Vami a povedali by, že si chcú zmeniť pohlavie a nazvú Vás ako “ jeden z rodičov“, ako by ste sa asi tváril?

Vážený pán riaditeľ, ak chce Slovensko prežiť, tak je zaviazané v prvom rade presadzovať kresťanské aj morálne hodnoty a odsúdiť gendernú ideológiu, ktorá vedie k narušeniu ľudskej osoby a  k autogenocíde národa! Preto Vás  v tejto naliehavej situácii  žiadame: Povedzte jasné slovo proti pripravovanej likvidácii národa! Váš príklad môže pozitívne podnietiť mnohých slovenských rodičov k ochrane svojich detí pred diktatúrou fanatickej rodovej ideológie.

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                            Žilina, 14. 8. 2014

 

Sťahuj: List ministrovi školstva o rodovej rovnosti