Choď na obsah Choď na menu
 

Ohavnosť v Španielskom katolíckom chráme

V Španielskom vikariáte Ceuta vošiel nedávno hinduistický sprievod pohanskej modly do katolíckeho chrámu sv. Márie z Afriky! Katolíci ho s nadšeným privítali.  (https://www.youtube.co/watch?v=GGMsFpHtpk8)

                   img_35323.jpg

Čo však hovorí Biblia a apoštolská Tradícia o pohanstve? Apoštol Pavol svedčí: „Ale to, čo (pohania) obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.“(1 kor 10, 20)

Udalosť v Španielskom chráme je ovocím odpadu od živého kresťanstva. Ten sa začal už na II. vatikánskom koncile (1962 – 1965; Viď heretický dokument Nostra aetate) a realizoval sa na  mezináboženskom stretnutí Jána Pavla II v Assisi (1986, 2002...). (https://www.youtube.com/watch?v=NBxZXDwV02A)

Proces apostázie od katolíckej viery bol dovŕšení dňa 1. 5. 2011, keď bol odpadlícky pápež Karol Wojtyla vyhlásený za tzv. blahoslaveného. Vatikán v tento deň zradil Krista aj Jeho cirkev tým, že oficiálne ex katedra prijal bludné učenie tzv. Ducha Assisi– ducha antikrista. Podľa tejto mylnej náuky už Pán Ježiš nie je jediný Spasiteľ sveta a pohanstvo a kresťanská viera sú vraj „rovnocenné cesty k spáse“. TOTO JE OHAVNÁ HERÉZA MAXIMA!

Preto  svätý Pavol (pozri Gal 1,8 – 9) hovorí, že za prijatie tohto falošného evanjelia, dopadá na všetkých predstaviteľov cirkvi, ktorí s ním tvoria jednotu, aj na pseudo – pápeža Františka, Božia anatéma (prekliatie – vylúčenie z cirkvi).

Rehoľníci SBM                                                                                                                                                      Jarok, 1. 9. 2017