Choď na obsah Choď na menu
 

Oslavy desiateho výročia vstupu Slovenska do Európskej únie


Od 1.mája prebiehajú na Slovensku oslavy z príležitosti desiateho výročia členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Takmer vo všetkých  médiách počúvame, aké výhody, najmä ekonomické, či hospodárske, nám plynú z tohto členstva a ako ďaleko sa Slovensko v Európe dostalo. Ospevovanie výhod SR v EÚ zo strany médií a vlády je však len demagogickým klamstvom a úmyselným zastieraním reality. O tom, že sme v prvom rade stratili svoju samostatnosť a politiku nám nútene diktuje niekto iný, sám prezrádza i predseda Európskej rady, Herman Van Rompuy, ktorý povedal: Euroskepticizmus je najväčšia hrozba pre mier. Čas homogénnych národných štátov je preč. Národné štáty sú mŕtve a viera, že krajiny môžu obstáť samy o sebe, je len ilúzia.“ K nastávajúcim euro voľbám sa Rompuy vyjadril, že voľby do Euro parlamentu sú zbytočnosťou. „Rozhoduje sa predsa niekde inde“, povedal pre Süddeutsche Zeitung. Toto je výsmech všetkým voličom, ktorí si myslia, že je potrebné niečo zmeniť a výsmech demokracii, ktorá tu viditeľne nefunguje. O tom, čo skutočne priniesol vstup nášho národa do EÚ pravdivo hovorí slovenský poslanec európskeho parlamentu Jaroslav Paška. Podľa neho po vstupe Slovenska do EÚ skolabovali rôzne poľnohospodárske, potravinárske, textilné, sklárske, elektrotechnické, či obuvnícke závody. Slovenské banky rozdala vtedy vláda za symbolickú korunu zahraničným finančným domom. Potom pokračuje: „Vrcholom rabovačky bola "privatizácia" štátnej energetiky, telekomunikácií a plynovodu za smiešne ceny do rúk bohatých, silných európskych investičných spoločností... Podmienkami spoločného hospodárskeho priestoru nám Únia nadiktovala svoje ceny energií, potravín, tovarov aj služieb. Nadnárodné spoločnosti, ktoré sem prišli využiť nezamestnanosť a biedu ľudí, potom dali našim pracujúcim niekoľko násobne nižšie mzdy, ako svojim zamestnancom  v starých štátoch únie. Poučky slovutných ekonómov o tom, že výška mzdy je odrazom produktivity práce, sa ukázali ako jalové. Veď produktivita práce našich ľudí v prevádzkach nadnárodných spoločností (či už sú to automobilky, obchodné reťazce, banky alebo potravinárske podniky) je často vyššia, ako v ich iných, zahraničných prevádzkach, platy sú však niekoľkonásobne nižšie. Je jasné, že tieto prevažne európske nadnárodné spoločnosti našich ľudí mzdovo diskriminujú, okrádajú o ich oprávnený podiel na obrate a svoje vysoké zisky z našej lacnej práce si prelievajú domov... V tomto roku máme od EÚ uloženú povinnosť sprístupniť predaj našej poľnohospodárskej pôdy zahraničným investorom...Európskej únii to však nestačí. Od júla 2013 pracuje pod záštitou Európskej komisie pracovná skupina vedená Gertrudou Trumpel - Gugerellovou, ktorej úlohou je pripraviť projekt fondu na splácanie dlhov a tzv. eurobondov, vrátane príslušných právnych ustanovení, finančnej architektúry a doplnkových rozpočtových rámcov...Inak povedané, na štáty, ktoré ako Slovensko zodpovedne hospodárili, prenesie Brusel splácanie dlhov nielen bankrotujúcich štátov z juhu Európy, ale všetkých krajín s dlhom nad 60% HDP.“ Viac na: http://www.dolezite.sk/PODVIEDLI-A-OKRADLI-NAS-ZDIERAUJU-NASICH-LUDI-NO-NESTACI-IM-uMTY.html

Omnoho závažnejšou hrozbou z Únie, ako je rozvrat priemyslu, či splácanie dlhov, je presadzovanie zvrhlých ideológií, ako: homosexualizmus, gender, sexuálna výchova a juvenilná justícia, ktorá neprávom odoberá deti z normálnych rodín. Cieľom týchto ideológií je demoralizácia mládeže a vykorenenie tradičnej rodiny. (Viď: http://www.spolocnostsbm.com/clanky/spravy/prorodinny-aktivista---gay--homosexuali-chcu----znicit-rodinu---.html)

Inak povedané, keď Slovensko vstúpilo do EÚ, začalo pod nátlakom Bruselu meniť  prirodzené hodnoty za neprirodzené a morálne hodnoty za amorálne.
Vyvrcholením homodiktatúry bol 25. jún 2013, kedy 81 poslancov NR SR, pod termínom tzv. „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“, ktorý nový Trestný zákon obsahuje, zaviedlo tvrdé trestanie všetkých občanov Slovenska, ktorých postoj k homosexuálnej zvrátenosti je prirodzene negatívny a totožný s Božími zákonmi. Čo znamená tento zákon v praxi? Ak dnes už kňaz povie, že homosexualita je podľa Božieho zákona hriechom a ohavnosťou, potom už za to môže ísť do väzenia. Ak homosexuál bude morálne devastovať vaše dieťa, a vy budete svoje dieťa chrániť, pôjdete aj vy do väzenia. Toto je konkrétne ovocie tohto zločinného zákona. Tento krok znamenal podriadenosť našich proeurópskych poslancov Únii a ich zradu Boha i národa.

Z uvedených skúseností Slovenska v Únii jasne vyplýva, že náš národ smeruje k duchovnej, morálnej i fyzickej autogenocíde. Preto, Slovensko, preber sa!

Vyzývame:

- Poslancov NR SR: Ak vám ide o blaho tohto národa, tak povedzte ľuďom pravdu o Európskej únii a navrhnite vyhlásenie, aby sme z EÚ vystúpili! Ak budete mlčať, zodpovednosť za morálny a ekonomický kolaps v spoločnosti dopadá na Vás!

- Rodičov detí: Píšte listy vládnym predstaviteľom, aby nedovolili zavádzanie juvenilnej justície, homosexuálnych zákonov a tiež sexuálnej výchovy. (Pozri - http://rodicovstvo.wordpress.com/metodiky/metodiky/).

- Povzbudzujeme všetkých pravdivých kresťanov, aby sa v tejto vážnej dobe pridali k Modlitbovému zápasu. Môžeme sa spoločne modliť každý deň  tzv. svätú hodinu od 20:00 hod. O 21:00 budú katolícki kňazi dávať požehnanie všetkým, ktorí sa modlia.

Úmysly tohto duchovného zápasu:

1) Za politikov, aby presadzovali morálne zákony, ktoré budú na prospech všetkým obyvateľom Slovenska

2) Za zamedzenie legalizácie homosexuálnych zväzkov

3) Za obnovenie kresťanskej viery na Slovensku

4) Za prijatie ústavného zákona na ochranu manželstva, rodiny a výchovy detí    rodičmi.

 

V Kristovi:

              Rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého

                                                                   Žilina, 2. 5. 2014  

Sťahuj: Oslavy vstupu Slovenska do EÚ