Choď na obsah Choď na menu
 

 Otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

 

Vážený poslanec, poslankyňa Národnej Rady Slovenskej republiky,

  minister spravodlivosti Tomáš Borec a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predložili do medzirezortného pripomienkového konania dva dokumenty, konkrétne:

  1. Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním  (Tomáš Borec)

   2.  Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019. (Ján Richter),  

  ktorých medzirezortné pripomienkové konanie sa končí  17. resp.  18. októbra 2013.

      Tieto dokumenty  s nejasným obsahom a veľkým rizikom zneužitia pre nejasnú formuláciu sa tak stávajú veľkou hrozbou pre každú slovenskú rodinu. Z textov vyplýva, že po ratifikácii Dohovoru sa bude musieť na Slovensku zaviesť povinná zvrátená sexuálna výchova (s pozadím LGBTI a gender ideológie) na prvom aj druhom stupni ZŠ. Namieste je tiež oprávnená obava, že aplikáciou tohto Dohovoru bude môcť dochádzať k  odoberaniu detí aj pre bezvýznamné príčiny (tzv. juvenilná justícia).

 

             Môžeme vidieť, čo takéto a podobné dohovory prinášajú v iných krajinách EÚ, kde sa v mene „ľudských práv" a „najvyšších záujmov dieťaťa“ bezcitne odoberajú deti milujúcim rodičom, ako sa i malým deťom nanucuje amorálna sexuálna výchova, presadzovaná najmä LGBTI a gender šialencami.

             Vážení poslanci, keďže tieto návrhy menovaných ministrov prinášajú skrze plánované zavedenie sexuálnej výchovy, juvenilnej justície a gender ideológie likvidáciu kresťanských i morálnych hodnôt, s ktorými sa stotožňuje väčšina obyvateľov Slovenska, žiadame vás, aby ste verejne odsúdili a zamedzili prijatie týchto nenormálnych ratifikácii. Ak dovolíte, aby sa takéto dohody prijali, tak sa stanete spoluúčastní na strieknutí smrtiacej injekcie Slovenskému národu. Nebojte sa postaviť proti autogenocídnym zákonom. Ide o budúcnosť i vašich detí a vašich rodín!

 V Kristovi rehoľníci Svätého Bazila Veľkého:

+ biskup Matej Róbert Jarabica SBM,
o. Michal Martin Chlebek,
o. Charbel Peter Mazúr,  o. Bernard Martin Jarabica   
                                                                                    V Žiline 11.10.2013
 Na vedomie: prezidentovi Slovenskej republiky, médiám, Občianskym združeniam

  Prílohy: http://rizikaockovania.sk/leg/pripomienka_2013_jj.html       http://www.stopautogenocide.estranky.sk/

 
Sťahuj: Otvorený list slovenským poslancom