Choď na obsah Choď na menu
 

 

 predseda vlády Slovenskej republiky

doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

Úrad vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1
 813 70 Bratislava

 

 

Otvorený list

 

 

Vážený pán predseda vlády,

 dňa 18. 2. ste prijali spolu s vládou SR ideologickú Celoštátnu stratégiu na ochranu a podporu ľudských práv (ďalej len stratégia).

Tento dokument je de facto nevyvážený. Prečo? LGBTI skupiny majú v dokumente vyhradených vyše 100 strán, pričom chudobným, starým a zdravotne postihnutým je daných  len do 10 strán.

Tvrdíte, „že len vyvážený a kompromisný materiál môže byť východiskom, nemôžeme prijať materiál, ktorý bude príliš naklonený jednému, alebo druhému extrémnemu názoru“. Žiaľ, presne toto robíte vy.

Chcete azda presvedčiť verejnosť, že dokument venujúci sa na viac ako 100 stranách LGBTI skupinám a chudobným, starým, zdravotne postihnutým na 10 krát menej stranách je vyvážený?! Veď každé školopovinné dieťa Vám to vie zrátať a povie Vám, že nehovoríte pravdu. Prečo?!

   Hovoríte: „nemôžeme prijať materiál, ktorý bude príliš naklonený jednému, alebo druhému extrémnemu názoru.“ Žiaľ opak je pravdou.

Bolo by dobre, keby ste objasnili o aké extrémne názory sa jedná?!

Je azda podľa Vás extrémne žiadať právo na ochranu života, práva rodičov, náboženskú slobodu či výhradu vo svedomí? Žiaľ, tieto požiadavky neboli akceptované a nie sú súčasťou stratégie. Prečo?!

   Prijatím stratégie(porov. Stratégia príloha č.9), nerešpektujete vôľu takmer milióna Slovenských zúčastnených voličov v referende,  ktorí sa vyjadrili za právo dieťaťa na otca a mamu. Prečo?!

Vážený pán predseda vlády,

prijatím dokumentu o Stratégii na ochranu a podporu ľudských práv ste zradili slovenské rodiny! Postavili ste sa proti celej histórii slovenskej štátnosti, ktorá je nerozlučiteľne spojená s kresťanskou  tradíciou a znevážili ste Ústavu SR a jej preambulu!

Mýliť sa je ľudské, ale je zbabelé a hanebné nenapraviť svoj omyl a chybu, zvlášť keď má dosah na celý národ. Učiňte nápravu a zasaďte sa o zrušenie schválenej ideologickej nevyváženej vládnej stratégie na ochranu a podporu nie všetkých ľudských práv dokiaľ je to možné. Ak nie, abdikujte na svoju funkciu a odíďte z politiky! K tomuto by Vás isto dnes vyzvali kresťanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod.

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

 

Žilina, 27.2.2015