Choď na obsah Choď na menu
 

Pastiersky list k dúhovým pochodom na rok 2016

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Bratia a sestry v Kristovi, drahí Slováci,

skmapemblem.gifDňa 30. júla sa majú v Bratislave a 3. septembra v Košiciach uskutočniť  demonštrácie s názvom „Dúhový Pride“ , ktoré propagujú práva osôb LGBTI, teda lesieb, gayov, bisexuálov, transrodových a intersexuálov.

V Božej autorite, ako pravoverný biskup brániaci poklad katolíckej viery, sa staviam proti týmto podujatiam a vyzývam zdravo zmýšľajúcich ľudí, aby ich bojkotovali!

 Homosexualita je jednou zo zvráteností, ktoré zvolávajú Boží trest. Je to ohavnosť, pred ktorou Boh varuje celé ľudstvo pripomínaním ohňa z neba, ktorý dopadol na Sodomu a Gomoru        (Gn 19, Júd 17). Tento ťažký hriech popiera prirodzený aj Boží zákon,  ničí tradičnú rodinu i celú ľudskú spoločnosť. Boh však dáva možnosť účasti v nebi aj im. (http://www.okht.sk/?page_id=946)

Podmienkou je  pokánie a prijatie Ježiša Krista za svojho Pána a osobného Spasiteľa. Božie slovo svedčí:  „Ale tým, ktorí ho prijali (Ježiša), dal (Boh) moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.“ (Jn 1,12) V prípade, že títo ľudia Krista odmietnu, ani nebudú ľutovať svoje hriechy, skončia v pekle. (Porov. 1 Kor 6, 9-10)

Drahí kresťania a Slováci, pred živým Trojjediným Bohom Vás prosím, aby ste zaujali nielen pred slovenským  národom, ale aj vo svojom svedomí  svoj verejný postoj:

  • Napíšte prezidentovi, premiérovi, poslancom, politikom, primátorovi Bratislavy a Košíc, vyjadrite v nich Váš osobný nesúhlas s konaním takýchto pochodov a to,  aby sa oni sami postavili proti konaniu dúhových pochodov na Slovensku. IDE V NICH O  PLÁNOVANÝ ROZVRAT NORMÁLNEJ RODINY, DEMORALIZÁCIU MLÁDEŽE A  MANIPULÁCIU VEREJNOU MIENKOU! Požadujte od vlády zákony, ktoré budú chrániť rodinu pred propagáciou homosexuality.
  • Vyzvite taktiež slovenských biskupov a kňazov, ktorí sú povinní dať jasne najavo svoj odmietavý postoj voči zákonom podporujúcim homosexualitu, homosexuálne zväzky, nezdravé sexuálne správanie a vyzvať veriacich k boju proti nim.

MLČAŤ DNES NA HRIECH = SCHVALOVAŤ HRIECH!

  • VYZÝVAM TAKTIEŽ VŠETKÝCH ÚPRIMNÝCH VERIACICH, ĽUDÍ DOBREJ VÔLE, AJ RODINY, K MODLITBÁM ZA SLOVENSKÝ NÁROD.

Povzbudzujem všetkých kresťanov, aby sa v tejto vážnej dobe pridali napríklad k modlitbe tzv. svätej hodiny, ktorá je od 20:00 do  21:00 hod. O deviatej večer dávam spolu s pravovernými kňazmi požehnanie na štyri svetové strany všetkým, ktorí sa modlia. Mnohí kresťania k modlitbám zvyknú použiť  aj mocnú Božiu zbraň - pôst. (Napr. v pondelok, stredu a piatok; od rána do večere). Tento prostriedok vrelo odporúčam.

Úmysly duchovného zápasu počas modlitieb:

 

1) Za Božiu pomoc proti konaniu dúhových pochodov v Bratislave a  v Košiciach.

2)   Za zamedzenie legislatívnej legalizácie homosexuálnych zväzkov.

3)   Za obnovu  kresťanskej viery na Slovensku.

4)  Za ochranu prirodzenej rodiny pred hrozbou šíriacej sa gender – gay ideológie.

BOH volá v tejto ťažkej dobe Slovensko nielen k modlitbám, ale aj k pokániu a návratu ku svojmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi sveta, Ježišovi Kristovi.

„Teraz však - hovorí Pán - obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom,  roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie." (Joel 2:12-13)

Heslo: Za Boha a za rodinu!

Celému Slovensku žehná biskup pravovernej Katolíckej Cirkvi Matej