Choď na obsah Choď na menu
 

Vyjadrenie biskupa Mateja

(pastiersky list)

 

Drahí bratia a sestry!

Ako pravoverný katolícky biskup som pred Bohom aj svojím svedomím povinný vyjadriť sa k rozhodnutiu Vlády Slovenskej republiky o ustanovení zvláštneho Výboru pre tzv. skupinu LGBTI. Postoj organizácie Fórum života i  Konferencie biskupov Slovenska, ktorý bol k tomuto rozhodnutiu vlády zverejnený, je oprávnený a správny, ale, žiaľ, veľmi nedostatočný.

Slovenská vláda 3.10.2012 na svojom zasadnutí schválila ustanovenie „Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“,  ktorý je súčasťou Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú – genderovú rovnosť. Tento vládny orgán má jediný program: vteľovať nové štandardy tzv. „ľudských práv“. Ide o presadzovanie ideologických záujmov takzvaných nadnárodných inštitúcií. Tieto nové  tzv. ľudské práva nemajú nič spoločné s kultúrnou, politickou, legislatívnou a náboženskou tradíciou slovenského národa a Európy. Ide o kolosálny podvod, ktorého cieľom je presadiť v spoločnosti pod heslami ochrany ľudských práv rôzne sexuálne úchylky ako životnú normu.

Stály odborný orgán Rady vlády zamlčuje štatistiky týkajúce sa homosexuálov, ktorí tvoria 70% šíriteľov smrteľného AIDSu a mnohých infekčných chorôb či parazitov, ako je hepatitída B, črevné a iné choroby. Na svedomí majú 50% vrážd v New Yorku a  30 000 zneužitých detí v Los Angeles. 50% žien v cele smrti sú lesby. Teda takzvaný odborný orgán vlády bude v skutočnosti presadzovať zločiny homosexuálov a pedofilov ako ich práva na devastáciu slovenskej spoločnosti. Úlohou Výboru LGBTI tak, ako to je i v iných štátoch, je presadzovanie ideológie homosexuality a juvenilnej justície do zákonodarstva. Tieto zmeny zasiahnu všetky úrovne spoločnosti, počnúc od materských škôlok až po univerzity, políciu, vojsko, súdny systém, zdravotníctvo, orgány štátnej správy.

Postoj Božieho slova k otázke homosexuality je jasný a nekompromisný. Homosexualita je hriechom a ohavnosťou. Božie slovo túto ohavnosť spája s vyhladením Sodomy a Gomory ohňom a sírou. Tento varovný príklad je daný pre všetky národy a všetky generácie, teda dnes aj pre Slovensko!

Ak homoideológiu slovenská verejnosť prijme, privedie ju k totálnej likvidácii inštitúcie rodiny. Státisíce detí budú vystavené psychologickej manipulácii skrze reklamovanie rôznych sexuálnych deviácií. Mnohé z nich budú už v ranom veku devastované skrze názorné presadzovanie orientácií LGBTI v školách. Veľké množstvo z nich sa nakazí AIDSom. Rodičia, ktorí budú chcieť chrániť svoje deti pred zvrátenosťami LGBTI, budú skrze tzv. antidiskriminačný zákon pokrytecky označení za homofóbov a „zločincov“ a ich deti im budú odobraté. Tu už rodičia žiadne ľudské práva nemajú. Pýtam sa: Kto za to bude niesť zodpovednosť pred slovenským národom a po svojej smrti pred Božím súdom?

Boh stvoril človeka ako muža a ženu, a to je evidentným a nepopierateľným faktom, ktorý chápe už dospievajúce dieťa! Žiadne sexuálne menšiny neexistujú! Vážení lobbyisti amorálnej homosexuality, prestaňte otravovať a zotročovať slovenský národ svojimi demagogickými klamstvami!!! Prestaňte Slovákov nútiť prijímať vaše myšlienkové schémy, ktoré odmietajú prirodzenú morálku a nedovoľujú ju rešpektovať!

Výbor LGBTI, ako to vidíme v iných štátoch, je napojený na medzinárodné lobbyistické kruhy, ktoré presadzujú spolu s homosexualitou aj juvenilnú justíciu. Tá kradne deti rodičom tak, ako sme to videli na prípade rodiny Boorovej, ktorej pracovníci sociálnej služby v Anglicku ukradli dvoch synov.

 

 

Fínsko má 5 miliónov obyvateľov. Každý týždeň dochádza k rodinnej samovražde v následku teroru juvenilnej justície, ktorá vteľuje nové štandardy tzv. ľudských práv z OSN a EÚ.

 

 

 

V apríli 2011 v meste Ikaalinen zúfalý otec zastrelil svoju ženu, syna a nakoniec sám seba, keď sa beštiálni juvenilníci vlamovali do ich domu, aby ukradli jeho dieťa. V októbri 2011 v meste Varkaus otec rodiny zabil svoju ženu a 10-ročného syna nožom, keď sa juvenilníci dobývali do ich domu. V decembri 2011, keď juvenálka vylamovala dvere, zúfalá matka zabila 5-mesačnú a trojročnú dcéru v meste Kouvola.

 

Vo Francúzsku sú už 2 milióny umelých sirôt. Nórsko má len 1 milión detí. Z nich už bolo 200 000 ukradnutých, to znamená, každé piate dieťa. Ročne pácha samovraždu priemerne 59 detí ukradnutých z rodín. Štatistiky samovrážd matiek sa už ani neuvádzajú. Tento proces vteľovania nových ľudských práv a slobôd, ktorý je presadzovaný skrze Výbor LGBT, bol tento rok v Nórsku dovŕšený. Vydali zákon, podľa ktorého už deti nepatria rodičom, ale sú vlastníctvom štátu. Toto je teraz perspektíva i pre Slovensko. Vy to chcete? Prebuďte sa!

 

 

Bratia a sestry, týmto vyzývam všetkých katolíkov, kresťanov a ľudí dobrej vôle: organizujte v okresných mestách mítingy za ochranu detí a rodiny. Kiež je nám príkladom susedné Maďarsko, ktoré vo svojich zákonoch odmietlo akúkoľvek formu homosexuality, LGBT aj juvenilnú justíciu. 

 

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, som vyzval celý národ k organizovaniu nepretržitej modlitby skrze modlitbové stráže. Znovu pripomínam túto naliehavú prosbu: nech sa nájde vždy jeden aktivista, ktorý získa 24 ľudí na 24 hodín dňa. Táto skupina sa modlí nepretržite týždeň svojich modlitbových stráží. Potom má tri týždne prestávku. Medzitým sa modlia iné tri skupiny vždy po týždni. Aktivista každej skupiny nielen stráže zorganizuje, ale bdie nad tým, aby sa v tomto rytme modlili celý rok. Stráže sa striedajú vždy v nedeľu o 21:00. V tomto čase dávajú niektorí biskupi a kňazi požehnanie všetkým modlitbovým skupinám. Okrem toho nech sa všetci účastníci modlitbových stráží modlia denne tzv. svätú hodinu od 20:00 do 21:00 hod. Môžu sa modliť ruženec, iné modlitby i nábožné spevy. Podstata je konať pokánie za seba i za národ a s naliehavosťou volať k Bohu za záchranu slovenského národa. Boh sľubuje, že ak národ bude konať pokánie v úprimnej modlitbe a tak sa bude nepretržite rok modliť, slovenský národ bude zachránený pred autogenocídou.

Všetkým úprimným kňazom, rehoľníkom, rehoľníčkam a všetkým odvážnym synom a dcéram slovenského národa žehná

Váš biskup Matej

Žilina, 4.10.2012

 

 Sťahuj: Pastiersky list