Choď na obsah Choď na menu
 

Postup homo-lobby v spoločnosti

 

V súčasnosti sme svedkami toho, ako propaganda homosexuálnej  ideológie postupuje stále viac a viac v spoločnosti, najmä  v oblasti vzdelávania. Napr. medzi študentmi lekárskej, psychologickej a filozofickej fakulty v Bratislave pôsobí náborový klub sexuálneho zdravia (KSZ). Aké je jeho zameranie? Tento klub koná prednášky po stredných školách o perverznej sexuálnej výchove, antikoncepcii, a takisto podporuje LGBTI aktivity, čo vedie k devastácii morálnych i kresťanských hodnôt.

Je bolestné, že študenti, z ktorých sa raz stanú lekári, psychológovia a filozofi, budú sami v budúcnosti pretláčať tieto ohavné zvrátenosti. Smrtonosnú infekciu nemravnosti šíri i Univerzitná knižnica v Bratislave, kde sa koná výstava propagujúca homosexualizmus a gender ideológiu. Je očividné, že homo-lobby vie, že keď chce zasiahnuť spoločnosť, musí preniknúť k mladým cez vzdelávacie inštitúcie a školstvo. Tiež nie je tajomstvom, že ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch odporúča vyučovať žiakov v rámci ich „práv“ o téme rodovej (gender) rovnosti. Síce toto ministerstvo odmietlo vyučovanie sexuálnej výchovy, ale v tomto napĺňaní  plánu demoralizácii detí ho zastúpilo ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vydalo učebnicu pre stredné školy o LGBTI šialenstve. Aj filmový priemysel sa stáva silným nástrojom homosexualizmu, ktorým  chce nakaziť zvlášť mladú generáciu. (Napr. filmový festival Inakosť).

O čo ide homo-lobby? Zmeniť v spoločnosti normálne a zdravé zmýšľanie a presadiť názor, že neprirodzený a nenormálny spôsob života LGBTI musí každý občan v rámci ich „práv“ prijať za „normálny“. Vždy platila zásada, že to, čo je nezdravé, nemôže byť zdravé a to, čo je nenormálne, nemôže priniesť dobré normálne výsledky. Toto platí i o súčasnej homo-ideológii.

Čo treba robiť proti amorálnej mašinérii zla homo-lobby?

1. Modliť sa ku Kristovi. Venovať Bohu aspoň hodinu denne v modlitbe za záchranu Slovenska pred zvrátenými ideológiami a za obnovu kresťanskej viery.

   2. Písať poslancom listy, aby presadzovali morálne zákony a varovali ľudí pred takými, ktoré prinesú autogenocídu občanov.

3. Povzbudzovať zvlášť rodiny a mládež k pokojným manifestáciám za ochranu tradičnej rodiny, morálnych hodnôt a k osvete o škodlivosti homosexuality, ktorá vedie k fyzickému a morálnemu zničeniu jedinca i celého národa.

Boh chce zachrániť Slovensko, ale nezachráni ho bez teba!


V Kristovi

             Rehoľníci SBM                     Žilina, 13. 11. 2013

 

Sťahuj: Postup homo - lobby v spoločnosti