Choď na obsah Choď na menu
 

Povolil Bergoglio antikoncepciu?

 

pope-francis-tells-followers-not-to-convert-lost-sinners.jpgNedávno média priniesli správu, že pseudo - pápež František podporil antikoncepciu.

Týka sa to katolíkov v juhoamerických krajinách, ktorí sa snažia vyhnúť tehotenstvu kvôli prehnaným obavám z vírusu Zika, ktorý však nie je hlavným problémom spôsobujúcim poškodenie detí mikrocefáliou. Táto choroba detí je vo veľkej miere zavinená povinným očkovaním tehotných žien vakcináciou Tdap(tetanus, zášrt, čierny kašeľ).

Poslušní služobníci odpadlíckeho Vatikánu tvrdia, že informácie o podpore antikoncepcie sú dezinformáciou. Je to naozaj tak? Tento zmätok heretický Vatikán vyvoláva úmyselne. Síce na jednej strane Bergoglio povie, že potrat je zločin a absolútne zlo, ale na druhej strane sa jasne prikláňa zavádzajúcimi frázami k názoru, ktorý popiera Bibliu aj katolícku náuku o ochrane ľudského života.

Jeden z reportérov sa preto pseudo – pápeža opýtal, či môže Cirkev „vziať do úvahy koncept menšieho zla“. Myslel tým, vyhnúť sa tehotenstvu, aby sa zabránilo prenosu vírusu. František na to okrem iného odpovedal:  „Veľký Pavol VI. v ťažkej situácii v Afrike dovolil rehoľným sestrám použiť antikoncepčné prostriedky pre prípad znásilnenia. Vyhnúť sa tehotenstvu nie je absolútne zlo - v niektorých prípadoch - ako napríklad v tom, ktorý spomínal blahoslavený Pavol VI.,“ František teda schválil antikoncepciu brániacu počatiu dieťaťa a dokonca ju aj s Pavlom VI. berie za „menšie zlo“! Toto je zločin voči  viere v Trojjediného Boha i voči katolíckym kresťanom.

Obyčajný človek si povie: Podľa Bergoglia pri tzv. hrozbe šírenia vírusu Zika je možné použiť antikoncepciu, aby neprišli na svet choré deti! Toto nie je dezinformácia, ale krutá realita. V reakcii na Františkove mätúce vyjadrenia jasne odpovedá M. Madiseová, zo spoločnosti Voice of the Family: „antikoncepcia je za akýchkoľvek okolností zlá... „Hlboko súcitíme s rodičmi, ktorí mohli počať postihnuté dieťa. No antikoncepcia nie je ani etická, ani efektívna odpoveď na nebezpečenstvo vírusu Zika,“ dodala. „Treba tiež zdôrazniť, že hormonálna antikoncepcia môže spôsobiť potraty v rannom štádiu tehotenstva.“

Vyvrcholením Bergogliových zavádzajúcich vyjadrení, boli tieto slová:

„Potrat nie je teologický problém: je to ľudský problém, medicínsky problém. Zabíja sa jedna osoba, aby sa druhá zachránila - v tom lepšom prípade, v tom horšom preto, aby si [človek] mohol užívať.“

Potrat je v prvom rade teologickým problémom, nie medicínskym. Je to ťažký hriech proti piatemu Božiemu prikázaniu: NEZABIJEŠ! (porov. Ex 20,13) František ale prekrúca Božie slovo a zľahčuje závažnosť ťažkých hriechov. A čo myslí tým lepším prípadom, v ktorom sa zabíja jedna osoba, aby sa zachránila druhá? Nie to, že v prípade možnosti „nákazy“ vírusu Zika, je treba zabrániť počatiu skrze antikoncepciu, aby sa „zachránil“ život ženy???

František týmito náznakmi nepriamo dáva voľnú cestu zločinným potratom. Tým zjavne ukazuje komu slúži: sú to slobodomurárske štruktúry satanského Nového Svetového poriadku, ktoré chcú okrem iného aj likvidáciou bezbranných detí redukovať ľudstvo na 1 miliardu. Toto je viditeľným dôkazom, že František, celý Vatikán i tí, ktorí schvaľujú jeho herézy, už nie sú vedení Duchom Božím (porov. Rim 8,9), ale duchom Herodesa – duchom smrti – duchom antikrista! Tu už neplatia slová o „poslušnosti Cirkvi“, lebo takíto ľudia sú mimo Katolícku Cirkev, a preto ten, kto ich poslúcha, hreší proti Ježišovi Kristovi a tak smeruje do časnej, ale aj do večnej záhuby!

Rehoľníci SBM                      Žilina, 9.3.2016