Choď na obsah Choď na menu
 

PROTESTANT BERGOGLIO NA NÁVŠTEVE ŠVÉDSKA

500067572.jpgV dňoch od 31. 10 do 1. 11. navštívil Švédsko pri príležitosti 500. výročia protestantskej reformácie pseudo-pápež František Bergoglio. Jednou z túžob spoločného vyhlásenia katolíkov a luteránov podpísaného v Lunde bolo napr. aj to, aby spoločne prijímali Eucharistiu, aj keď protestanti ju nemajú a ani v ňu neveria tak, ako vyznáva katolícka cirkev. Bergoglio svojimi bludnými názormi zhanobil katolícku vieru a jej náuku (primát sv. Petra, sväté sviatosti, Mariánska úctu a pod.)  Vysmial sa mnohým svätcom, ktorí sa zaslúžili o rekatolizáciu Európy, ktorými sú napr. sv. Ignác z Loyoly, sv. Peter Kanízius, či sv. Karol Boromejský. Verejne sa zriekol aj Tridentského koncilu (1545 – 1563), ktorý bránil pravú vieru a odsúdil niektoré protestantské herézy. Toto svedčí znova o tom, že Bergoglio nemá právo nazývať sa katolíkom, lebo je apostata – odpadlík od kresťanskej viery! Preto sa niet čo diviť, keď nevaruje pred vieroučnými bludmi, ani pred hriechmi, ale mnohé z nich schvaľuje, ako je antievanjeliová jednota všetkých, i nekresťanských náboženstiev.

Prečo ho teda luteráni prijali a neodsúdili jeho herézy? Lebo zrejme ich hlavní predstavitelia, a najmä Svetový Luteránsky zväz, majú toho istého ducha ako on: ducha apostázie, ducha jedného svetového náboženstva – New Age. Bergoglio zneužil Ježišove slová o prinášaní ovocia skrze ostávanie v Kristovi (por. Jn 15,4) na vytvorenie klamnej „jednoty“ medzi katolíkmi a luteránmi, aby sa veriaci napokon stali členmi antikristovej „cirkvi“ humanity. Každý úprimný kresťan vie, že on v Ježiša ani neverí, ani v Ňom neostáva a ani mu neslúži! Preto výroky o zjednocovaní sú okrem iného len zásterkou k tomu, aby aj luteráni odvrhli základné evanjeliové pravdy a otvorili sa na prekliatie, ktoré dnes šíri Vatikán. Iným podvodom zvlášť pre katolíkov bol ten, že v podstate každý si môže veriť v čo chce, a ako chce...Jednoducho povedané: Dogmy a hlavné články katolicizmu podľa Františka treba na základe „ jednoty“ s luteranizmom, zavrhnúť. Nie je už potrebné obrátiť sa k viere, ktorú Pán Ježiš zveril apoštolom a oni ju odovzdali  svojim nástupcom. Týmto Bergoglio opäť zverejnil fakt, že neverí v katolícku cirkev, lebo popiera všetko to, čo ona vždy hlásala a verila! Komu teda slúži? Bohu alebo diablovi?

Ďalším jeho zámerom vo Švédsku bola zmena verejnej mienky ohľadom prijímania (najmä) moslimských utečencov. Tvrdí, že vraj netreba mať strach z ohrozenia krajiny a gesto Švédska, ktoré rozmýšľa zmenšiť kapacitu ich prijímania, pokladá za egoizmus. Realita je však iná: Skrze masovú (najmä moslimskú) imigráciu vyvolanú svetovými mocnosťami (ako je EÚ, OSN, či USA) majú byť zničené zvyšky kresťanstva, nastolená destabilizácia spoločnosti a napokon má dôjsť k plánovanej redukcii ľudstva na tzv. zlatú miliardu. Najväčšiu vinu na tomto žalostnom stave v spoločnosti má heretický Vatikán, a s ním zjednotená cirkevná hierarchia. Títo cirkevníci nevyzývajú národy k pokániu, mlčia k celosvetovým zločinom proti Kristovi, Jeho cirkvi aj ľuďom (napr. homosexualita, islamizácia, gender ideológia, slobodomurárstvo, okultizmus, sexuálna výchova...) a sami ich dokonca ešte podporujú i kryjú! Príklad: Škandálne bolo vo Švédsku aj stretnutie Františka s „arcibiskupskou“ z Upsally, Antje Jackelén. Veď táto osoba napr. tvrdí že, „homosexuáli majú prirodzené miesto vo švédskej cirkvi,". Zastáva tiež bludnú evolučnú teóriu,   panenské počatie Pána Ježiša z Panny Márie pokladá len za „mytologický termín“ a podľa nej „Mohamed nie je falošný prorok“. Tým, že ju Bergoglio objal, potvrdil svoj verejný súhlas s jej protikresťanskými herézami.

Záverom možno dodať: Katolícki kresťania, nenechajte sa oklamať! Zachovajte si poklad nemennej katolíckej viery, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Oddeľte sa tiež od apostatickej cirkevnej štruktúry i od tých, ktorí sú stotožnení s jej tzv. duchom Assisi – duchom antikrista. Pretože ako hovorí svätý apoštol Pavol: ...kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“(Rim 8,9) Byť poslušný týmto odpadlíkom neznamená byť účastný na Božom požehnaní, ale naopak: na prekliatí, ktoré na nich spočíva na základe hlásania falošného evanjelia (Porov. Gal 1, 8-9)

Rehoľníci SBM                                                                                                                                              Jarok, 4. 11. 2016