Choď na obsah Choď na menu
 

 Reakcia na dokument Prevalencia násilia páchaného na deťoch – výskum.

 

 

Na stránke MPSVaR je dokument s názvom Prevalencia násilia páchaného na deťoch – výskum. Ide o veľmi podozrivý výskum detí ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ, pretože sa podobá zločinným metódam sociálnych pracovníkov, ktorí celosvetovo bezdôvodne kradnú deti milujúcim rodičom za banálne príčiny. Podľa tohto prieskumu sa napr. za psychické násilie u detí považuje, keď sa rezignovaný rodič za prehrešok rozhodne s dieťaťom nerozprávať alebo ho vyhreší a zamkne ho v izbe. Za fyzické násilie sa zasa považuje kľačanie na kolenách. Za zanedbávanie dieťaťa sa pokladá, ak rodič nechá deviataka samého doma a nepovie mu, kam ide. Podľa výsledkov patrí medzi ďalšie dôvody zanedbávania detí napr. aj to, že štvrtina domácností na Slovensku údajne nemá funkčné WC, umývadlo alebo sporák.

Deti sami v prieskume uvádzajú, že najväčším dôvodom  „fyzického“ a „psychického násilia“ spáchaného rodičmi je ich nerešpektovanie a neposlúchnutie. Čiže podľa tohto prieskumu rodičia vôbec nesmú napomenúť alebo aj spravodlivo potrestať dieťa, keď ich nerešpektuje, inak ide z ich strany o „násilie“ na deťoch. Čo chce týmto MPSVaR dosiahnuť? Nejde tu o skutočné mapovanie rodín, v ktorých sa prevádza „násilie“ na deťoch, ktoré majú byť neskôr ukradnuté rodičom? Nebude slúžiť k bezdôvodnému odoberaniu detí  aj tzv. linka pomoci?

Iste, sú výnimočné prípady, kedy sú deti zanedbávané alebo sa im ubližuje. Štát však vie, ako pomôcť takémuto dieťaťu. Problém je v tom, že nadnárodná juvenilná justícia zveličuje súčasné problémy v rodinách a vymyslenými dôvodmi chce odoberať deti rodičom skrze sociálnych pracovníkov. Preto považujeme túto štúdiu za tendenčnú a varujeme rodičov, aby si chránili svoje deti a sledovali konkrétne ministerstvá, aké vyhlásenia dávajú verejnosti ohľadom „ochrany detí“ pred násilím.

          

+ Matej SBM, o. Bernard SBM, o. Michal SBM, o. Charbel SBM

 

Žilina, 6. 11. 2013

 

Sťahuj: Reakcia na výskum o deťoch