Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na kázeň arcibiskupa Babjaka v Nitre (5. 7. 2018)

 

cyril-a-metodej-titulka_denik-600.jpgV deň slávnosti sv. Cyrila a Metoda, našich slovanských vierozvestcov, si veriaci pravovernej katolíckej cirkvi, spolu s ich duchovnými pastiermi vykonali púť do Mikulčíc na Morave, kde sú odkryté základy niekoľkých kresťanských chrámov z čias Veľkej Moravy. Gestom priloženia malého kríža na základy jedného z kresťanských chrámov sme si obnovili spasiteľnú vieru v Pána Ježiša Krista, ktorú nám v rodnom jazyku priniesli svätí bratia a zároveň táto púť bola tiež vyjadrením pokánia za odčinenie urážky Pána Ježiša v brnianskom divadle.

V tomto dni sa konala i púť v Nitre. Hlavným kazateľom bol arcibiskup – apostata, Ján Babjak.

Úprimne veriaci katolík si po jeho slovách kladie oprávnené otázky. Zacitujme niekoľko viet z jeho kázne.

„Uvážme si, že my nasledujeme živého Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, kým všetci ostatní vyznávači iných náboženstiev nasledujú mŕtvych učiteľov...Či nevidíme ten veľký rozdiel?“

Pokiaľ Babjak nasleduje Ježiša Krista, tak prečo sa potom nezriekne súčasných heréz Vatikánu, najmä náboženského synkretizmu s pohanstvom? On to nechce urobiť, pretože nemá Ducha Kristovho, ale má ducha antikrista. Hoci sa navonok tvári ako „obhajca“ kresťanstva pred pohanstvom, v skutočnosti robí pravý opak, lebo sa stotožňuje s bludmi oficiálnej „katolíckej“ hierarchie. Keby bol pravým katolíckym pastierom cirkvi, tak by odsúdil najmä bludy II. Vatikánskeho koncilu (Nostra aetate...), neplatnú beatifikáciu Jána Pavla II. (1. 5. 2011) aj s jeho Bohorúhavými medzi náboženskými stretnutiami v Assisi (1986, 2002), i herézy falošného „pápeža“ Františka. Na miesto toho on mlčí k bludom, čím ich schvaľuje a tým sa podieľa na likvidácii kresťanstva a záhube nesmrteľných duší v pekle!

„Nazvime veci pravým menom, nehrajme sa na moderných, kultúrnych a civilizovaných, a pritom upadáme do nekultúry, do novodobového pohanstva, ktoré už raz bolo v našej krajine vykorenené cyrilo-metodskou misiou.“

Áno, súhlasíme, že je treba nazvať veci pravým menom. Preto sa pýtame: Kto nesie najväčšiu vinu za to, že Slovenský národ už dávno nie je kresťanský a navyše sa vracia k pohanským praktikám a bezbožnému životnému štýlu? Je to najmä oficiálna cirkevná hierarchia, ktorá odmieta pravdivé pokánie a ktorá život v hriechu ospravedlňuje pod pozitívnym pojmom milosrdenstva. Slovenskí biskupi, aj pán Babjak, dobre vedia, že Vatikán presadzuje jedno globálne proti kresťanské náboženstvo v duchu New Age, ďalej islamizáciu Európy, ohavný hriech sodomie, historicko – kritickú metódu, popierajúcu božstvo Kristovo aj Božskú inšpiráciu Písma Svätého, a  svojim mlčaním tiež schvaľuje alebo priamo odporúča okultné satanské prostriedky (homeopatia, veštenie prútikom, hypnóza, joga...) Neupadli teda do novodobého pohanstva na Slovensku v prvom rade jeho biskupi, ktorí ignorujú oficiálne herézy a sami ich podporujú? Preto na nich a menovite zvlášť na Babjaka platia jeho vlastné slová z kázne:

 „na jednej strane sa hlásime k viere, ale na druhej strane žijeme pohoršujúco, ako ľudia bez viery.“

 

Babjak sa v kázni kriticky dotkol aj súčasného stavu v štáte a nepriamo podporil pochody s názvom: „Postavme sa za slušné Slovensko“, ktoré zneužívajú vraždu J. Kuciaka a J. Kušníkovej na zvrhnutie súčasnej vlády. Každý zdravo zmýšľajúci Slovák však vie, aký je skrytý zámer týchto pochodov pod pozitívnym heslom boja proti korupcii. Ide tu o realizáciu pripravovaného rozvratu morálky, normálnej rodiny aj kresťanstva.

V závere listu chceme upozorniť, že keďže Babjak a s ním spojení Slovenskí biskupi, sa odmietajú verejne zrieknuť aktuálnych vieroučných bludov, ničiacich hlavné pravdy kresťanskej viery  aj katolíckej Tradície a hlásajú iné evanjelium ako Kristovo, tak za to na nich spočíva  vylúčenie z katolíckej cirkvi, podľa listu sv. Pavla Galaťanom 1, 8: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!“ (Gr. anathéma – kliatba - značí aj vylúčenie, exkomunikáciu  z Cirkvi)

Kiežby by si Babjak a  aj ostatná cirkevná hierarchia na Slovensku, vstúpili do svedomia, aby sa na nich uskutočnili slová už spomínaného Nitrianskeho kazateľa: „Spamätajme sa, kým nie je neskoro. Dnes potrebujeme počuť jasný hlas zo strany nás duchovných, ale i svetských predstaviteľov v našej krajine, hlas, ktorý nám presvedčivo ohlási pravdu.“

Rehoľníci SBM, Jarok 9. 7. 2018

Na Vedomie: Vláde SR