Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na projekt nehejtuj.sk

 

Na Medzinárodný deň bezpečného internetu, 11. februára, sa spustil nový vzdelávací projekt nehejtuj.sk („ne - nenáviď“). Jeho autori ním chcú poukázať na problém nenávisti a intolerancie u tínedžerov a formou prevencie takýmto prejavom predchádzať. Tento projekt pozostáva z dvoch DVD s dvanástimi filmami a venuje sa témam ako národnostná neznášanlivosť, homofóbia, či rasizmus. Je určený hlavne školám. Herec Viktor Horján k tomuto projektu hovorí:  „Deti vedia byť takisto veľmi kruté, a preto je veľmi dôležité, aby sa naučili, že keď má niekto inú farbu pleti alebo hovorí iným jazykom, či inklinuje chlapec k chlapcovi alebo dievča k dievčaťu, neznamená to nič zlé... Ja by som mladým ľuďom poprial, aby sa tešili a boli tolerantní voči všetkým Rómom, Maďarom, homosexuálom a ostatným „iným“, ktorí ich môžu práve tým inšpirovať. Lebo o to je svet krajší,“.

Nie je tolerancia ako tolerancia. Čo sa chce týmto projektom o ne - nenávidení dosiahnuť? Ide tu napríklad o zmenu normálneho postoja k homosexualite. Ľudia, ktorí ju propagujú,  neznesú a nedopustia iný názor, ako majú sami. Ak sa dnes vyslovíte proti homosexualite, budete označení za extrémistu, alebo niekoho, kto „nenávidí“ iných kvôli názoru. Homosexualita nie je prirodzená ako farba pleti, ale neprirodzená a preto nie je ani správna a nemôže priniesť nič dobré, ako jedincovi, tak  spoločnosti. Práve naopak. O tom sú celé štúdie dôkazov. Ak tak chcú niektorí ľudia žiť, treba ich voľbu tolerovať, ale nech si tak žijú v súkromí. Nemožno však tolerovať, ak sa niečo, čo je ohavný hriech a vedie k fyzickej a morálnej likvidácii ľudskej osoby, verejne prezentuje ako niečo normálne a hodné tolerancie. Ako možno tolerovať, keď sa deťom  a mládeži podávajú informácie o neškodnosti homosexuálneho života? Ako budú takto formované deti vyrastať a pripravovať sa na budúce zodpovedné rodičovstvo? (Napr. v USA tvoria homosexuáli viac ako 50% podiel známych prípadov ochorení na AIDS. Dopúšťajú sa na viac ako 33% všetkých prípadov zneužitých detí, atď.)

Na záver treba dodať: homosexuáli sa nechcú skrývať v súkromí, ale svojimi prejavmi sa usilujú vedome vnášať rozdelenie a napätie do spoločnosti. Potom sa niet čo čudovať, že bývajú konfrontovaní so zdravým postojom. Zdá sa, akoby tieto konfrontácie zámerne vyhľadávali.  Potom sami seba stavajú do pozície utláčaných a to im vyhovuje.

V projekte nehejtuj.sk ide teda o ďalší verejný postup homoagendy, skrytý za pojmom tolerancie práve do sŕdc tých, ktorých svedomie je ešte čisté, a to - detí. Milí rodičia a učitelia, chráňte sa podvodu zvaného tolerancia k „inakosti“ - hriechu z dielne homoloby, kým je ešte čas!

Rehoľníci SBM                                              Žilina 24. 2. 2014                                                                   

 

 

Sťahuj: Reakcia na nehetuj.sk