Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na reláciu: V sile slova odvysielanú na rádiu Lumen

(Otvorený list)

Vážený pán Gavenda, 

               v nedeľu - 03.02.2013 o 10:00 ste mal na rádiu Lumen "zaujímavú" úvahu nad nedeľným evanjeliom. Pre nás je nepochopiteľné, že práve vy, pán Gavenda, ste sa dal nahovoriť na takúto podvratnú a trápnu debatu, pri ktorej ste veľakrát prestupoval ôsme Božie prikázanie a v podstate ste sa vysmieval Bohu a tradícii Cirkvi. Prečo ste sa nechal nahovoriť práve vy, ktorý máte verejne známe problémy rôzneho charakteru (napr. svätú omšu /tu vypočuj/ v slovenskom rozhlase, kde boli očití svedkovia zhrození z vášho stavu opilstva), za ktoré ste sa verejne neospravedlnil a ani nečinil verejné pokánie? Ale našou úlohou tu nie je poukazovať na morálne problémy, ale na to, že sa tu pošpiňuje Kristovo evanjelium a jeho Cirkev.

               Subjektívne a samozrejme bez dôkazov tvrdíte, že sme už pri kňazskej vysviacke "kuli pikle" proti biskupom, čo je závažne porušenie ôsmeho Božieho prikázania. Týmto hrubým osočovaním sa tvárite, ako keby ste nás osobne poznali, pritom ani jeden z nás sa nikdy s vami osobne nestretol.  My sme vysviacku príjímali s úprimným úmyslom a túžbou slúžiť Katolíckej cirkvi - a to sa nezmenilo. Žiaľ, katolícka hierarchia odpadla od živého Boha, Tradície a matky Cirkvi. Aj vy ste sa k nim  zasvätene pridal.

               V relácií ste o nás tvrdil, že sme sa vyhlasovali za prorokov.  My sme sa nikdy neoznačovali, ani neoznačujeme za prorokov, ako to klamlivo a demagogicky tvrdíte vy a pani redaktorka Brillová. Popri mnohých manipulačných klamstvách vyrieknutých Vami na našu adresu, upozorníme na jedno zásadné:

               Umelo vytvárate rozpor medzi starozákonnými prorokmi a Ježišom Kristom v tom, že starozákonní proroci sa vyhrážali Božím hnevom, a že Ježiš, ako najväčší prorok, hovorí "Otče odpusť im, lebo nevedia čo robia."  Pýtame sa, kde beriete tú drzosť zneucťovať a prekrúcať  Božie výroky, ktoré Boh hovoril skrze prorokov, pričom proroci očakávali Spasiteľa a hovorili predovšetkým o jeho milosrdenstve.  Pán Ježiš sám hovorí aj o svojom milosrdenstve, ale aj o svojej spravodlivosti : "Ak nebudete činiť pokánie, všetci zahyniete podobne." a na iných miestach hovorí o pekle a Božom hneve a súde voči hriešnikom.

               Kritérium lásky, o ktorom ste hovorili, nikdy nebolo a nie je prvoradým kritériom pravosti proroctva. Bolo by to pravdou, iba ak by sme hovorili o skutočne čistej láske, láske k Bohu, k sláve Jeho mena a k spáse nesmrteľných duší – láske k pravde. Taká láska si väčšinou vyžaduje, aby nielen prorok, ale každý, kto sa usiluje slúžiť evanjeliu, bol aj kritikom. Predovšetkým ste ale opomenuli alebo zámerne zamlčali prvé a najdôležitejšie kritérium, podľa ktorého majú byť posudzované proroctvá aj všetko, čo je vyrieknuté v oblasti katolíckej viery: tým kritériom sú Bohom zjavené pravdy kresťanskej katolíckej viery. Len to, čo sa zhoduje s učením Cirkvi, môže byť od Boha. A všetko, čo tomuto Božiemu zjaveniu odporuje, celkom isto od Boha nie je. Mnohé Vaše slová, ktoré ste povedal v nedeľu na Lumene, majú zásadný rozpor s učením katolíckej Cirkvi. Nás, napriek všeobecnej mienke, že sme vraj „proti Cirkvi“, zatiaľ nikto neusvedčil, v čom konkrétne si naše slová s jej učením protirečia. Pravdou je to, že my hájime najdôležitejšie pravdy katolíckej viery, ktoré sú dnes všeobecne napádané a falšované.

               Nie je žiadnym tajomstvom, že Vatikánska hierarchia, aj všetky teologické fakulty sa v posledných desaťročiach stavajú k zásadným otázkam viery inak než celé generácie kresťanov pred nimi, vrátane apoštolov. Týka sa to tých najdôležitejších otázok, ako je výklad Písma, pohľad na jeho inšpiráciu, mienka o iných nekresťanských náboženstvách, viera v existenciu pekla, zlých duchov, chápanie prvého Božieho prikázania atď. Otázkou teda nie je to, či je niekto kritikom alebo uláskaným fokolarínom; zásadnou otázkou dnes je, či zmeny vo vierouke Vatikánu za posledné desaťročia sú iba povrchovými úpravami formulácií alebo či ide o zmenu v zásadných pravdách viery.

               Tejto podstatnej otázke sa Vy a mnohí iní zrejme zámerne vyhýbate, čo je znakom, že ste falošným prorokom. Falošný prorok sa vždy vyhýba podstatným otázkam a rieši veci podružné. Hovorí sa tomu aj demagógia. Napr. keď nájdete na ulici ležiaceho človeka, nebude Vás zaujímať, či žije a ako mu môžete pomôcť, ale budete všetkým dookola vtĺkať do hlavy, že človek má špinavé topánky a preto to musí byť nejaký darebák.

               Predpokladom pravého proroctva naopak je, že sa venuje podstatným otázkam. Ak niekto zomiera, normálny človek bude hľadať spôsob, ako ho zachrániť. Ak Cirkev zmenila svoje učenie, ak dnes učí o ceste spásy inak, než to učila v minulosti; normálny človek bude riešiť otázku, kto má pravdu: Apoštoli a všetky generácie kresťanov, alebo posledné dve, tri generácie? Ktorí pápeži boli skutočnými a pravými nástupcami sv. Petra a zástupcami Krista na zemi: tí, čo učili, že spása je iba v Kristovi a v jeho Cirkvi, alebo tých doslova posledných pár, ktorí hovoria, že všetky náboženstvá vedú k Bohu, k odpusteniu, láske, mieru, a teda všetky sú dobré a pomáhajú ľuďom sa spasiť?

               Týmto najdôležitejším otázkam sa Vy nielen vyhýbate, ale ako skutočný falošný prorok sa ich aj snažíte odstrániť z diskusie a z myslí ľudí. Ako služobník lži sa usilujete, aby ľudia neriešili otázku svojej večnej spásy.

               Pán Gavenda, aj otázka, či človek je alebo nie je prorokom, je celkom nepodstatná. Ďaleko dôležitejšie je, či hovorí pravdu alebo klame. Preto sám posúďte – nie kritériom Vašej zvrátenej sebalásky, ale kritériom Božieho slova – či toto, čo Vám píšeme, je alebo nie je pravda: Ak sa neobrátite a nevyznáte Pána Ježiša Krista ako jediného pravého Boha a jediného Spasiteľa všetkých ľudí a ak sa neoddelíte od apostatov, ktorí tohto Spasiteľa zapierajú, celkom isto zahyniete v pekle.

 

Rehoľníci SBM

Žilina 4. 2. 2013

Sťahuj: Reakcia na reláciu