Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na reláciu Spojky v Slovenskom rozhlase na tému homeopatia

 

homoeopathic_medicine.jpgV nedeľu 5. júna, odvysielal slovenský rozhlas  reláciu Spojky s  V. Petrócim, riaditeľom Homeopatickej akadémie a predseda občianskeho združenia Slovenskej komory homeopatov. Témou bola homeopatia. MUDr. V. Petróci  sa v relácii prezentoval ako veriaci človek a praktizujúci katolík, schvaľujúci homeopatiu, pričom sa odolával na vyjadrenie KBS z roku 1996, kde sa tvrdí, že homeopatia nesúvisí s náboženstvom a tento záver bol znova potvrdený v r. 2008. Nakoniec svoje názory zaštítil i autoritou Jána Pavla II, matky Terezy, či „kresťanskými“ homeopatickými nemocnicami.

Protagonista homeopatie V. Petróci sa však nezmienil o komentári biskupa Mons. Františka Rábeka, ktorý bol na zasadnutí prítomný, a ex post k predchádzajúcemu vyhláseniu z roku 1996, ktorým mimochodom homeopati radi argumentujú, uviedol: „Nik sa nemôže na toto vyhlásenie odvolávať v tom zmysle, akoby deklarovalo homeopatiu za zlučiteľnú s kresťanskou vierou“. ( Katolícke noviny, 2008, roč. 123, č. 6. s. 14.)

Mnoho veriacich bolo z tejto relácie pobúrených! Keby bol pán Petróci skutočným katolíkom, tak by povedal toto: Homeopatia je z  kresťanského hľadiska absolútne neprijateľná!

Ad 1: Je postavená na duchovnom základe mágie a veštenia, čo je ťažký hriech proti

1. Božiemu prikázaniu!

       Ad 2: Homeopatia nemá nič spoločné s bežnou, klasickou lekárskou vedou! Navyše tu ide      o čistý finančný biznis tzv. alternatívnej medicíny, Keďže sa ako „lieky“ predávajú granule cukru, ktoré už neobsahujú ani molekulu, tzv. liečivej látky!

Ale najväčšie nebezpečenstvo  tejto okultnej praktiky je v tom, že skrze ňu pôsobia temné sily– démoni! Skrze homeopatiu preto neschádza na národ a Cirkev požehnanie, ale naopak – prekliatie! (Porov. Dt 30, 15-20) Kto za to nesie zodpovednosť? Za rozšírenie homeopatie nesú hlavnú vinu slovenskí biskupi,  ktorí k jej démonickému pôvodu nielenže mlčia, ale ju dokonca schvaľujú a niektorí ju aj sami používajú! V tom prípade títo hierarchovia svedčia o tom, že nemajú Kristovho Ducha, ale majú toho istého ducha, ako homeopati: ducha mágie – ducha antikrista. O nich platí Božie slovo:  "Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú stádo mojej pastviny, hovorí Pán. Preto takto hovorí Pán, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud: Vy ste rozohnali moje ovce a rozplašili ste ich, nedohliadali ste na ne, nuž ja dohliadnem na vás, na zlobu vašich skutkov - hovorí Pán.“(Prorok Jeremiáš, 23, 1-2)

Riešenie  na obnovu katolíckej viery a jej záchranu zo strany slovenských biskupov je len jedno: Úprimné pokánie z hriechu homeopatie, vyznanie spasiteľnej viery  a oddelenie sa od súčasných heretických náuk, vedúcich do pekla. Ježiš hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu."(Mk 1, 15) V opačnom prípade hrozí Slovenku duchovná, morálna aj fyzická záhuba a to vinou apostatickej „katolíckej“ hierarchie!

Týmto listom chceme varovať úprimných katolíckych kresťanov, aby homeopatiu odsúdili ako okultnú praktiku, pseudovedeckú metódu a nenechali sa oklamať propagandou nepravých pastierov i ich „veriacich“. Ak ju niekto neúmyselne prijme, je potrebné vyznať to Bohu ako ťažký hriech a takisto zrieknuť sa v mene Ježiša Krista ducha homeopatie.

Rehoľníci SBM               Jarok, 9. 6. 2016                                                                                                                                                              

(K tejto téme možno pozrieť na http://www.spolocnostsbm.com/clanky/archiv-2009-2012/apologia/ - článok Kresťanský postoj k homeopatii)