Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na rozhovor Bergoglia s novinármi počas spiatočného letu z Krakova do Ríma (31. 7. 2016)

 

pope-francis-hell.pngNa otázku, ako sa pseudo pápež Bergoglio pripravoval na stretnutie s mladými, odpovedal takto: „Mne sa páči hovoriť s mladými. A páči sa mi počúvať ich.... Nepokojní mladí, kreatívni mladí..... Nepáči sa mi, keď počujem povedať: ,Veď títo mladí hovoria hlúposti!...“

Komentár: František katolíckej mládeži v Poľsku absolútne zamlčal podstatu toho, čo v súčasnom svete potrebuje: A to: Učiť sa živej modlitbe. Vyhýbať sa príležitostiam k hriechu. Konať úprimné pokánie. Hlásať spasiteľnú vieru v Ježiša Krista, v ktorom Jedinom je vyslobodenie z pút hriechu i diabla  a večný život v nebi. Otvoriť sa pôsobeniu Ducha Svätého a zriekať sa satana. Vyučovať zdravú katolícku apológiu proti bludom tzv. historicko – kritickej teológie. Varovať pred systémom zla vo svete, ako je: sexuálna nečistota, LGBTI ideológia, okultná hudba, islamizácia Európy, New Age, synkretizmus s pohanstvom, Nový svetový poriadok...Všade bolo počuť slová iba o „dobrote“, „kráse“, „milosrdenstve“..., ale bez hlásania biblického a pravého Pána Ježiša! Veď Božie Slovo dosvedčuje: „Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo” (Rim 10,17). Toto je podvod na mladých ľuďoch a ich zvedenie na priestrannú cestu do záhuby. Ježiš hovorí: Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia, a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.“ (Mt 7, 13)

Inou z otázok bola téma austrálskeho kardinála Pella, ktorého polícia obvinila z pedofílie a čaká sa na rozhodnutie. Nie je isté, či sa jedná o pravdu alebo lož. Úprimný rodič sa však pýta: Prečo pri tejto príležitosti Bergoglio jasne neodsúdil skutočné prípady pedofílie duchovnými? Prečo ich spravodlivo nepotrestá? Jeho mlčanie svedčí o tom, že ich pravdepodobne mnohých kryje. Toto je však znak toho, že ju schvaľuje a dá sa tiež predpokladať, že samotní apostatickí cirkevní hierarchovia túto ohavnú pedofíliu uskutočňujú! Prečo? Lebo zavrhli pravú vieru a otvorili sa na satanské náboženstvo New Age.

Otázka daná pseudo pápežovi: „Pred štyrmi dňami ste nám na tomto mieste opäť povedali, že všetky náboženstvá chcú pokoj. Avšak tento svätý 86-ročný kňaz (z Francúzska) bol očividne zavraždený          v mene islamu... Prečo keď hovoríte o týchto násilných činoch, hovoríte vždy o teroristoch, ale nikdy o islame? Nikdy nepoužívate slovo ,islam‘...?“

Odpoveď Bergoglia: „Nerád hovorím o islamskom násilí, lebo každý deň, keď listujem v novinách, vidím násilie tu v Taliansku: ten, čo zabije snúbenicu, ďalší, čo zavraždí svokru... A toto sú násilní pokrstení katolíci! Sú násilnými katolíkmi... Keby som hovoril o islamskom násilí, musel by som hovoriť aj o katolíckom násilí. Nie všetci moslimovia sú násilníci; nie všetci katolíci sú násilníci... Jedna vec je pravdou: myslím, že takmer vo všetkých náboženstvách je vždy malá skupinka fundamentalistov....Aj my ich máme...Nie je správne stotožniť islam s násilím. Toto nie je správne a nie je to pravdivé!...“

Komentár: Bergoglio opäť klame a jeho mienky sú nepravdivé a zavádzajúce. Ak kresťan zabije, či zavraždí, je to hriech proti piatemu Božiemu prikázaniu: „Nezabiješ!“ a je to v rozpore s Božou vôľou. Islam je ale priamo vo svojej podstate náboženstvom násilia, teroru a nenávisti, nech sa už delí na akékoľvek skupiny (por. Korán - 2:191; 47:4; 9:123). KATOLÍCKA VIERA JE OPROTI TOMU PRAVÁ VIERA, KTORÁ VEDIE K  SPÁSE A K ODPUSTENIU HRIECHOV V MENE JEDINÉHO BOHA A VYKUPITEĽA SVETA, PÁNA JEŽIŠA KRISTA. Nič na tom nezmení ani pohoršlivý, či hriešny život katolíkov. Pseudo pápež ale tvrdí opak a tiež hlása, že mohamedanizmus nie je zjednotený s terorizmom a dokonca jeho stúpenci sú údajne naši „bratia“. Toto je zo strany Františka zrada katolíckej viery a dôkaz o jeho apostázii – odpadnutí od Krista, učenia pravoverných koncilov aj apoštolskej Tradície!

Pre pravoverných katolíkov nebola antimisia Františka v Poľsku niečím prekvapujúcim. Je očividné, že on sám nemieni konať pokánie a ani k nemu nevyzýva! Či nebol i jeho pád na „sv. omši“ Božím napomenutím? Či aj smrť mladého dievčaťa z Ríma a ďalších chorých mladých neboli výstražným varovaním z neba? Znova preto pripomíname, že na Františkovi I. spočíva za hlásanie vieroučných bludov niekoľkonásobná Božia exkomunikácia – anatéma podľa Listu Galaťanom 1, 8-9. Kto sa vnútorne zjednocuje s jeho herézami, tak prijíma i jeho ducha – ducha antikrista – ducha apostázie. Pokiaľ takýto človek nebude pred Bohom činiť pokánie, bude večne zavrhnutý (por. Lk 13, 5).

Rehoľníci SBM                                                                                                                                                 Jarok, 12. 8. 2016