Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na stretnutie slovenských biskupov, J. Oroscha, J. Haľka a M. Lacha s prezidentom SR

 

10-orosch-janos-ersek.jpgDňa 12. januára sa traja slovenskí biskupi zjednotení s apostatom Františkom zúčastnili stretnutia so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom spolu s predstaviteľmi vyše dvadsiatich cirkví a náboženských spoločností. Arcibiskup Ján Orosch vo svojom príhovore povedal prezidentovi: „Vážený pán prezident, na vašom významnom poste je dôležité byť majákom, ktorý svieti v rozbúrených vodách dnešnej neľahkej doby. Vaše postoje a rozhodnutia majú byť pre všetkých občanov Slovenska určujúce smer našej plavby.“

Pýtame sa: „Prečo pán Orosch, konkrétne nevymenoval tie rozbúrené vody dnešnej neľahkej doby, ako sú: gender schizofrénia, homosexualizmus, islamizácia Európy, juvenilná justícia alebo sexuálne zvrhlá anti-výchova?“ Odpoveď je jednoduchá: Lebo už upozornenie na tieto problémy a hrozby označujú demagógovia tipu A. Kisku za tzv. extrémizmus.

Kiska obhajuje mašinérie, ktoré ničia morálny a kresťanský zákon, ako napr. hriech homosexuality, sexuálnu výchovu, spája sa s pohanskými – démonickými náboženstvami (stretnutie s Dalajlámom), podporuje genodícnu vojnu na Ukrajine, moslimskú imigráciu, výstavbu základne NATO na Slovensku...Toto sú zločiny proti ľudskosti, Kristovej Cirkvi i jeho evanjeliu! A čo k týmto činom A. Kisku hovorí Orosch a ďalší biskupi? Orosch vedome zakrýva skutky hlavy štátu, prirovnáva ho k majáku a dokonca mu na ne udelil aj „požehnanie“.

Prezident zasa mimo iného vyjavil pred biskupmi i znepokojenie, „ako sa za Boha, za národ, za kresťanské hodnoty a  údajnú ochranu koreňov a hodnôt našej civilizácie schovávajú výhonky nebezpečného zla.“ Kto sú tie výhonky? Podľa neho sú to nielen fašisti, neonacisti, ale aj pohŕdanie „ľuďmi iného vierovyznania...alebo len iného názoru.“ O čo tu prezidentovi ide? Zneužiť kresťanské heslá a ochranu tradičných hodnôt na onálepkovanie všetkých ľudí, brániacich korene kresťanskej civilizácie pred zhubnými systémami, ako „výhonky nebezpečného zla“, alebo „extrémizmu“. Iste, za niektorými skupinami osôb sa môžu skrývať ľudia s falošnými ideológiami, ale nemožno to automaticky tvrdiť o všetkých! Príklad z oblasti juvenilnej justície. Tá zneužíva heslo „ochrana práv dieťaťa“ na kradnutie detí z normálnym rodín. Majú byť preto zlí všetci sociálni pracovníci? Nie, len tí sú zločinci, ktorí zneužívajú termín „ochrany práv dieťaťa“ na zavedenie barbarského obchodu s deťmi. Nebezpečenstvo prezidentových slov ďalej prinesie to, že v podstate každý kresťan, ktorý sa postaví za Boží zákon a národ, a nazve hriech hriechom, bude považovaný za pohŕdateľa ľuďmi iného vierovyznania alebo iného názoru. Tak potom podľa pána Kisku kresťan musí byť zradcom Kristovho evanjelia, pretože ono vyžaduje ako podmienku pre spásu vyznanie hriechov a prijatie Ježiša ako jediného Spasiteľa a Boha. Pán Ježiš hovorí: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6) Hlava štátu inými slovami tvrdí, že Kristus by mal však byť považovaný za „výhonok nebezpečného zla“ a „najväčšieho extrémistu“, lebo hlása o sebe, že je jediným Vykupiteľom sveta a netoleruje iné vierovyznania a názory. To isté čaká aj jeho nasledovníkov. Ako na prezidentove slová reagovali slovenskí odpadlícki biskupi? Mlčali a stotožnili sa s nimi. Podľa nich teda treba tolerovať názory pohanských náboženstiev, smerujúcich do večného pekla a neohlasovať im cestu spásy v Kristovi, lebo by to znamenalo tzv. pohrdnutie ľuďmi iných vierovyznaní. Potom vyvstáva reálna otázka: „V koho vlastne oni veria? Aké hodnoty chránia a aký duch skrze nich pôsobí? Je to Duch Kristov alebo duch antikristov?“ Aj z vyjadrení prezidenta je evidentné, kto sa schováva za ním. Veď či práve svetoví bankári a tajné spolky slobodomurárov nemajú podobné výroky, a to pod prikrývkou tolerancie, bratstva a ľudských práv?

Za stretnutím s prezidentom možno hmatateľne badať, že skrze tzv. „boj proti extrémizmu“ sa takto cirkevná hierarchia fakticky  zjednotila s jedným z hlavných reprezentantov politickej moci na pláne postupnej duchovnej aj fyzickej likvidácie Slovenska. Možno konštatovať, že Herodes s veľkňazmi sa zjednotili, aby bludárov a liberálov chránili a obyčajných ľudí, či pravoverných kresťanov,  prenasledovali a onálepkovali ich ako „nebezpečné zlo“. Skutočne nebezpečným zlom sú ale herézy týchto biskupov – odpadlíkov, ničiace podstatu katolíckej viery a ich spolupráca s agentmi iluminátskeho tzv. Nového svetového poriadku (NWO).

Rehoľníci SBM                                                                                                           Jarok 16. 1. 2017