Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na video o. Miroslava Čajku a jeho vyjadrenia o KDH

 

Na TV Glória sa nachádza video o. Miroslava Čajku, s názvom „Prečo mi svedomie nedovolí voliť KDH.“ (viď https://gloria.tv/media/dHiwvPErH11) Mnohé názory v ňom vyslovené o KDH sa zdajú pravdivé a poukazujú i na skutočnú - pravú tvár politickej strany.  (KDH je kritizované za slabý boj proti potratom, nepriznávanie sa tejto strany k menu Ježiša Krista, hanebnú predvolebnú kampaň strany v  Poprade, pravdepodobné prepojenie so slobodomurármi, a pod.)

Aj napriek mnohým pravdivým tvrdeniam v uvedenom videu, chýba v ňom odkrytie hlavného vinníka zla, toho, ktorý pôsobí i vo vlastných radoch o. Čajku a vo videu zostal zamlčaný. Je to odpadlícka cirkevná štruktúra, ktorá zradila Ježiša Krista, jeho Cirkev aj evanjelium!

Citácia o. M. Č.: „Videl už niekto kresťanstvo bez Krista? Pozrite si kampaň KDH v Poprade.“

Odpoveď: Žiaľ, katolícke kresťanstvo bez biblického Krista, môžeme vidieť nielen v Poprade, ale je v súčasnosti Vatikánom povinne hlásané  po celom svete, i na Slovensku. Vatikán dňa 1. 5. 2011 beatifikáciou Jána Pavla II. uvrhol na seba Božiu antému – exkomunikáciu, pretože postavil na oltár Cirkvi de facto herézy Jána Pavla II. Namiesto právd Evanjelia a Ducha Kristovho vyhlásil anti-evanjelium, vyhnal Ducha Svätého z Cirkvi a prijal ducha antikrista. Týmto gestom na všetkých katolíkov, ktorí sa podriadujú heretickému učeniu, dopadá Božia anthéma – prekliatie, porovnaj podľa listu Galaťanom 1, 8-9: „keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!“ Tento faktický odpad od viery má za následok to, že tzv. „pápež“, biskupi a kňazi mlčia k ťažkým hriechom, masovo podporujú ich hrozné šírenie a tak vedú ľudstvo, seba i katolíkov do večnej záhuby! Obnova Cirkvi môže nastať len skrze úprimné pokánie a návrat ku Kristovi. „Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov.“ (Zach 1,3)

Kampaň KDH v Poprade je obrazom Vatikánu. Keďže KDH sa verejne nestavia proti heretickému učeniu Vatikánu a mlčí k nemu, je len prirodzené, že ide v jeho línii – a to v línii likvidácie morálnych a kresťanských hodnôt a zamlčovania podstatných vecí. (Viď napr. jednotu v otázke prijímania moslimských imigrantov.)

Citácia o. M. Č: „Čo ak slobodomurári založili KDH, aby neutralizovali kresťanské hlasy?“

Odpoveď: Úprimný katolík sa taktiež pýta: „A čo ak dnes riadia Vatikán tí istí slobodomurárski architekti NWO – nového svetového poriadku, ako aj v KDH, aby neutralizovali spasiteľnú vieru v Ježiša Krista, aj celú katolícku Tradíciu?“ Odpoveď je jednoduchá: Je to tak, pretože cirkevná hierachia tvorí jednotu s NWO pri vytváraní jedného globálneho náboženstva New Age, jednej svetovej vlády (budúcej vlády antikrista) a jednej svetovej meny. Každý katolík, ktorý chce byť spasený, je dnes preto povinný oddeliť sa od zradnej apostatickej cirkevnej hierarchie.

Citácia o. M. Č.:Viete, že sám Ježiš nám dáva kritérium pre voľby?“Super kritérium. Keď hovorí: „svet vás nenávidí...keby ste boli zo sveta...svet by vás miloval.“ Nuž všímajme si, koho svet miluje a koho svet nenávidí...“(Pozn. myslí sa tým na politikov.)

Odpoveď: Pán Ježiš nám spomínaným citátom z evanjelia dáva nielen kritérium pre voľby, ale aj kritérium na rozpoznanie pravých kresťanov od falošných. Reálny príklad. V roku 2013  americký homosexuálny časopis The Advocate,  vyhlásil pseudo-pápeža Františka za osobnosť roka, pretože „úplne zmenil (protihomosexuálnu) rétoriku svojich predchodcov". Takisto pochválil jeho vyjadrenie z júla, že "Ak je niekto homosexuálom a hľadá Boha a má dobrú vôľu, kto som ja, aby som (ho) súdil?" Časopis vyzdvihol pritom bohorúhavú skutočnosť, že zmierlivé vyjadrenia nového „pápeža“ v otázke homosexuality môžu vplývať na "srdcia a mysle" mnohých ľudí. Ako? Aby ich čo najviac išlo do pekla! Keď sme však my v decembri 2009 vyzvali katolíckych biskupov Slovenska, aby sa postavili za Ježiša Krista, i apoštolskú Tradíciu, a to vyznaním katolíckej viery a zrieknutím sa heréz, boli sme za to tzv. „exkomunikovaní“ a veriaci boli zastrašovaní, aby nás nenavštevovali a nepodporovali pod trestom exkomunikácie. Na kom si môžeme teda všimnúť, že ho svet miluje a koho nenávidí?

V závere videa, o. Čajka, na otázku koho voliť, odpovedá:  „Veď otvorte oči, otvorte oči...keď už pozeráte televíziu a viďte, kto stojí na Ježišovej a kto na diablovej strane.“

Odpoveď:  Áno, z rečí  a konania našich politikov možno zistiť, kto komu slúži a kto v koho verí. Ale kto stojí na strane Ježiša alebo diabla sa dá tiež zistiť z konania a smerovania súčasnej „Cirkvi“. Na strane Pána Ježiša stojí ten katolík, ktorý prijíma Ježiša Krista za svojho jediného Boha a Spasiteľa a vyznáva učenie svätých otcov, pravoverných koncilov aj mučeníkov! Na strane diabla zasa stojí ten, kto tvorí falošnú jednotu s Vatikánskym duchom synkretizmu s pohanstvom a popiera jedinečnosť spásy v Kristovi.

Kiež by sa o. Čajka tak, ako sa postavil proti duchu odpadlíctva v KDH, postavil aj proti duchu apostázie – duchu antikrista, s ktorým je zjednotená aj cirkevná hierarchia na Slovensku a vyznal pravú vieru. Vieme, že za spomínané video bol o. Čajka pokarhaný zradníckou hierachiou. Kiež si ho Pán Ježiš nájde a zjaví mu v plnosti sám seba, aby mohol vyznať vieru tak ako onen muž z evanjelia, ktorému Ježiš otvoril oči: „Verím, Pane," a klaňal sa mu.“  (Jn 9,38)

Rehoľníci SBM                                      1.3.2016