Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na zmenu Vatikánu ohľadom tradičného postoja k trestu smrti

 

 a_pope.png„Pápež“ František pokračuje v borení cirkevných aj morálnych zákonov! Tento krát zmenil doterajší tradičný cirkevný postoj k trestu smrti a to úpravou paragrafu 2267 v katechizme z  roku 1992. Tvrdí, že vraj «trest smrti je neprípustný z dôvodu nedotknuteľnosti a dôstojnosti človeka» a angažuje sa s rozhodnosťou za jeho zrušenie na celom svete.

Čo učila cirkev v minulosti o treste smrti? Cirkevné učenie o hrdelnom treste bolo písomne formulované 18. 12. 1208 pápežom Inocentom III., ktorým pápež odsúdil náuku Valdénskych. (Enchiridion symbolorum,definitionum et declaratium de rebus fidei et morum, a cura di Peter Hünermann S.J., n. 795). Kto tvrdí, že hrdelný trest je mravne nedovolený, upadá do herézy!

Štátna moc môže bez smrteľného hriechu vykonávať hrdelný trest, keď postupuje nie z nenávisti, ale na základe rozsudku, nie z pomsty, ale uvážene. Rovnaký názor zastáva Tridentský Katechizmus, časť III. n. 328. Možnosť previesť trest smrti umožňoval  aj spomenutý katechizmus z r. 1992.

Tzv. pápež František ale trest smrti pokladá za neakceptovateľný, čím popiera učiteľský úrad Cirkvi,  pričom svoju herézu ospravedlňuje zmenenými sociálnymi podmienkami. Bergogliova zmena je v protirečení aj s učením katolíckych svätcov. Sv. Tomáš Akvinský aj sv. Alfonz M. De Ligueri vždy jednoznačne uznávali, čo Bergoglio popiera a to, že trest smrti je prípustný nielen z dôvodu nutnej ochrany spoločnosti pred zlom, ale tiež zásadou odplaty, lebo obnovuje porušený mravný poriadok a dáva aj podnet k obráteniu kajúcnika k Bohu, ako to môžeme vidieť na príklade smrti kajúceho lotra na kríži, ktorá ho napokon zjednotila s obeťou Pána Ježiša Krista.

Záver:  

František svojimi deštruktívnymi zmenami nechráni dobro spoločnosti pred násilím; naopak, vytvára podmienky k tomu, aby páchatelia kriminality boli ospravedlnení a ochrancovia spravodlivosti a zdravých hodnôt prenasledovaní a trestne stíhaní!

Kedy dôjde k tomu, že sa väznice otvoria, väzni budú prepustení a ich miesto  zaplnia tí, ktorí nazývajú hriech hriechom a pravdu pravdou?

Rehoľníci SBM                                                                                                            Jarok, 9. 8. 2018