Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia SBM na vyjadrenie Vatikánu o zneužívaní detí

 

ca7946c-49899-zenuzivani-deti-0d0000000-0d0000000-1d0000000-0d8438438-sector_668x376-crop.jpg„Pápež“ František reagoval 20. 8. listom s názvom „List Božiemu ľudu“ na prípady sexuálne zneužívaných detí duchovnými za obdobie viacero desiatok rokov, osobitne v Pennsylvánii. Pýtame sa: Aké korene má pedofília, často spojená s homosexualizmom? Pôvod týchto zvrhlostí je v odpade od živého Boha skrze rôzne formy pohanského modlárstva (Rim 1, 21 – 28) a tiež v nevere v Boha, ktorá sa do cirkvi vtelila hlavne skrze bludy tzv. historicko – kritickej teológie. Cirkev  by pred týmito ohavnými hriechmi aj s ich démonickým pozadím mala veriacich varovať, previnilých duchovných spravodlivo potrestať a vyzvať k pokániu! Bergoglio to ale nerobí. K diabolskému pôvodu sexuálnych zvrhlostí mlčí, čo znamená, že s nimi súhlasí a tiež sa vyhýba výzve na pokánie za zločiny na deťoch pre previnilých duchovných. Tzv. pápež svojimi gestami a tiež manipulačnými frázami o ľútosti, solidarite a zahanbení cirkvi v podstate vytvára klamnú atmosféru k tomu, aby z obvinených kňazov žiaden nebol potrestaný, ďalej mohli páchať svoju ohavnosť a pritom byť ešte aj krytí cirkevnou hierarchiou! Toto je do neba volajúci zločin, zrada Ježiša Krista, aj veľká urážka nevinných, zneužitých detských obetí! Ako reagovala kedysi cirkev na takéto previnenia duchovných? Cirkevné právo z roku 1917 (kán. 2359, § 2) učí, že ak sa kňaz, alebo biskup dopustí trestného činu proti šiestemu prikázaniu Desatora s maloletými osobami vo veku pod 16 rokov, alebo ak spácha prznenie, beštialitu, alebo sodomiu (homosexualitu), má byť suspendovaný, zbavený akéhokoľvek úradu, hodnosti a služby!

A ako je to v súčasnej „cirkvi“? V okamihu podozrenia z perverznosti sa duchovní väčšinou premiestňujú z jedného miesta na druhé, alebo sú povyšovaní do vyšších cirkevných úradov! Toto svedčí o tom, že oficiálna cirkev už nemá Božieho Ducha, ale má ducha smrti a zrady – ducha antikrista. Na ňu sa vzťahuje Pavlovo slovo Timotejovi: „Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž rúhaví... bezbožní, ... nezdržanliví, ... bez lásky k dobru, zradní..., milujúci viac rozkoše ako Boha; budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!... Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere.“ (2 Tim 3, 1-5. 8)

Kiež by si Vatikán vstúpil do svedomia a konal pravdivé pokánie za svoje zločiny, a podľa vlastných slov „pápeža“ Františka sa opäť navrátil k prameňu spasiteľnej viery a pôvodnej čerstvosti Ježišovho evanjelia.

Rehoľníci SBM                                                                                                                         Jarok 21. 8. 2018