Choď na obsah Choď na menu
 

Rozbor SBM úvodu do Knihy proroka Barucha od J. Heribana

 

prophet.gifCitácia J. H.: „Okrem úvodu a záveru má kniha tri časti bez akéhokoľvek vzájomného vzťahu, a preto sú pravdepodobne dielom rôznych autorov z rozličných období...Úvod je čisto literárna fikcia, prípadne povzbudzujúca historka, ktorá pochádza z oveľa neskoršieho obdobia, ako by sa dalo uzatvárať z textu.“

Komentár: Spochybňujúci názor J. Heribana, že Baruch nie je autorom piatich kapitol knihy, je nezmyselný a nepravdivý. Na otázku kto a kde knihu napísal (okrem 6. kapitoly) dáva jasnú odpoveď nadpis knihy : Toto je znenie knihy, ktorú písal Baruch, syn Nériho...v Babylone,  v piatom roku, siedmy deň mesiaca, v čase, keď Chaldejci zaujali Jeruzalem a spálili ho.“(Bar 1,1)

Kto bol Baruch? Baruch bol priateľom a učeníkom proroka Jeremiáša. Jeho meno znamená „požehnaný“ a bol tiež prorokom. Z  kapitoly 36 Knihy proroka Jeremiáša vieme, že Jeremiáš mu diktoval svoje mnohé posolstvá. Boh ho ústami Jeremiáša potešil tiež osobitným proroctvom. (Hl. 45) Po zničení Jeruzalema a chrámu ostal Baruch spolu s Jeremiášom v Jeruzaleme a s ním išiel potom aj do Egypta. V piatom roku po páde Jeruzalema (r. 583) išiel do Babylonu, kde prečítal izraelitom svoj spis. Z Babylonska bol poslaný so svojou knihou, s listom, darmi a niektorými posvätnými nádobami k pozostalým veriacim do Jeruzalema. Keď Baruch vykonal svoju službu, vrátil sa do Egypta, kde bol od nevďačných Júdovcov, podľa jednej z Tradícií, so svojim majstrom Jeremiášom ukameňovaný.

Rozdelenie knihy: Úvod – Baruchovo posolstvo (1, 11-14)

  1. Vyznanie pokánia izraelitov a prosba babylonských zajatcov o Božie zmilovanie(1,15- 3,8)
  2. Baruch povzbudzuje Boží národ k návratu k Božej múdrosti (3,9 – 4,4). Citáty z 3, 36-38 Cirkev vykladá ako mesiášske.
  3. Útecha Božieho ľudu – Jeruzalem teší svoje deti: Za svoje hriechy sú v zajatí, ale ak budú činiť pokánie, budú vyslobodené ( 4,5-5,9)
  4. Dodatok – Jeremiášov list (6, 1-72) . Tento dodatok bol  vždy podľa kresťanskej tradície pripisovaný Jeremiášovi (sv. Cyprián, Cyril Jeruzalémsky, sv. Atanáz, Prosper Akvitánsky). Preto neobstojí tzv. všeobecná mienka biblistov, že je „List dielom neznámeho autora.“(Úvod do knihy proroka Barucha, Sväté Písmo – Starý a Nový zákon, s. 1736) Prorok v liste opisuje márnosť a bezmocnosť babylonských modiel a varuje pred nimi svoj zajatý ľud.

Posolstvo knihy proroka Barucha pre Kristovu cirkev je v tom, aby sme si uvedomili svoje hriechy a v pokání a v nádeji sa navrátili späť k živému a pravému Bohu.

Dôvera, deti! A volajte k Bohu, ten, čo dopustil, spomenie si na vás.“ (Bar 4,27)

Ako vás naviedla myseľ vzdialiť sa od Boha, desaťnásobným úsilím ho znova hľadajte.“(Bar 4,28)