Choď na obsah Choď na menu
 

Rozbor vyjadrení neetickej Subkomisie o povinnom očkovaní

 

Dňa 26. 10. 2013 sa Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska na svojom zasadnutí zaoberala etickými otázkami spojenými so zachovaním systému povinného očkovania na Slovensku.

Vyberáme niektoré vyjadrenia:

Citácia: „Dôvodom boli početné otázky veriacich rodičov a iných osôb nesúcich zodpovednosť za starostlivosť o deti a za ich výchovu, ktorým niektoré osoby alebo mimovládne organizácie pôsobiace v slovenskom verejnom a internetovom priestore predkladajú rozličné pomýlené, či deformované „informácie“ týkajúce sa povinného očkovania detí a povinného preočkovania mládeže a dospelých.“

Odpoveď: Obavy veriacich rodičov týkajúce sa očkovania ich detí sú oprávnené, pretože podľa mnohých správ a svedectiev, najmä rodičov a lekárov, je zrejmé, že mnohé očkovacie látky vážne poškodzujú imunitu dieťaťa a tiež môžu spôsobiť trvalé ochorenie (napr. autizmus), v budúcnosti neplodnosť a sterilitu, ba vyskytujú sa aj smrteľné prípady. Subkomisia však tieto informácie pokladá za pomýlené, či deformované. Pomýlené argumenty sú ale jej výsadou.

Citácia:Subkomisia chce zdôrazniť, že vhodnosť konkrétnych druhov povinného očkovania, očkovacích látok, povinného očkovacieho kalendára, posúdenia medicínskeho a verejno-zdravotníckeho prínosu daného očkovania vo vzťahu k jeho možným rizikám a nežiadúcim účinkom vo všeobecnosti, ako aj vo vzťahu ku konkrétnemu dieťaťu, je výsostne odbornou, medicínskou a epidemiologickou záležitosťou.“

Odpoveď:  Inými slovami z toho vyplýva, že rodičia sa nesmú starať o nežiadúce účinky a možné riziká očkovania, lebo to nie je ich kompetencia, ale vec medicíny. Toto je nezmysel. Každý občan SR, a najmä kresťan, musí rozlišovať, čo je správne, a čo je zlé a nebezpečné pre jeho život. Dnes sa najmä tajné slobodomurárske spolky snažia uskutočniť i skrze škodlivé očkovanie hanebnú redukciu ľudskej populácie! A na to chcú zneužiť lekárov. Čiže bezhlavé poslúchanie medicíny dnes nie je zárukou ochrany zdravia. Subkomisia o týchto „medicínskych“ a „odborných“ záležitostiach slobodomurárov vedome mlčí. (Pozri -http://teraz.nevahaj.sk/2011/01/bill-gates-priznal-vakciny-maji-snizit-populaci/).

Citácia: „Nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, bezdôvodne, či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. Ohrozoval by tým neprípustným spôsobom zdravie, ba i život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb“.

Odpoveď: Nie ten ohrozuje zdravie detí a likviduje nevinných, kto spochybňuje tzv. „vedecky podložené úsudky našich lekárov“ vo veci očkovania, ale ten, kto škodlivé vakcíny presadzuje a popiera pravdivé fakty o ich škodlivosti. Tu sú niektoré svedectvá o „odbornosti“ lekárov v tejto oblasti: V USA  súd odškodnil ďalšie dve deti, ktoré po očkovaní upadli do autizmu. Ryan po dávke vakcín (MMR-  Osýpky, Mumps, Rubeola a hep.B) dostal nekontrolovateľnú triašku a o nejaký čas začal kričať (neutíšiteľný, tzv. encefalitický krik, príznak zápalu mozgu). Potom bol hospitalizovaný pre horúčky, zvracanie a výsyp od hlavy po päty, čo lekár označil za podobné osýpkam (pravdepodobne ďalší následok živej vakcíny proti osýpkam). Ryan postupne upadol do autizmu. Ďalší podobný prípad zahŕňal dievčatko Emily, ktoré upadlo do kŕčov, repetitívneho správania a autizmu po očkovaní v 15. mesiacoch vakcínami DTaP HiB MMR PCV. Podrobnosti o oboch prípadoch nie sú známe, lebo plné znenie rozsudkov je utajené!

Ďalej Sofinka z Veľkých Kapušian bola do 15. mesiacov veku normálne dieťa. Zmena nastala po MMR vakcíne: „Predtým bola zdravá, začínala rozprávať, hýbať sa ako iné deti. Po očkovaní nastal zvrat, prestala hovoriť a reagovať, začal sa u nej prejavovať autizmus“

(Zdroj: http://rizikaockovania.sk/).

Kto teda podľa týchto svedectiev ohrozuje zdravie a život dieťaťa, lekár, ktorý očkuje, alebo rodič, ktorý ho pred ním chráni?

Citácia: „Vo vzťahu k riadne schválenému povinnému očkovaciemu programu majú rodičia voči svojim deťom závažnú morálnu povinnosť im účasť na tomto programe zabezpečiť, a to s ohľadom na ochranu ich zdravia a života.“

Odpoveď:  Odkiaľ berie Subkomisia tú drzosť považovať očkovanie detí za morálnu povinnosť pre rodičov? Falošné vyjadrenia bioetickej Subkomisie vyvolávajú strach v ľuďoch, ktorí by odmietli očkovanie. Rodičia majú povinnosť chrániť svoje deti pred hrozbou zla a nie ich vystavovať nebezpečenstvu smrti, ako ich k tomu nabáda Subkomisia.

Citácia: V skutočnosti sa pri príprave niektorých očkovacích látok (napríklad na rozmnoženie vírusov, ktoré sa po zneškodnení stávajú súčasťou danej očkovacej látky) používajú bunkové alebo tkanivové kultúry, pri ktorých príprave sa na začiatku, pred mnohými rokmi, použili tkanivá z umelo potrateného ľudského plodu.... Na druhej strane, pokiaľ nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní – vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa – dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou.“

Odpoveď: Každý katolík je hlboko šokovaný tým, že sa odporúča očkovať deti látkou, v ktorej je tkaninová a bunková kultúra potrateného ľudského plodu. Ak sú očkovacie látky naozaj získané nemorálnym spôsobom, nie je povinnosťou cirkvi skôr než nútiť svojich veriacich k podpore tohto zločineckého systému, upovedomiť zodpovedné inštitúcie a osoby o ich morálnej povinnosti zmeniť spôsob vývoja očkovacích látok?

Záver: Vyjadrenia tejto subkomisie aj s jej predsedom, biskupom- apostatom Š. Sečkom svedčia o viditeľnom odpadnutí cirkevnej hierarchie od katolíckej viery, zdravého myslenia i  morálky. Tieto spomenuté klamné argumenty Subkomisie sú ovocím prijatia ducha Assisi – ducha antikrista, ktorý popiera Pána Ježiša Krista ako jediného Spasiteľa a Boha a prijíma falošnú jednotu s pohanskými náboženstvami.  Preto povzbudzujeme všetkých úprimných katolíkov, ktorým ide o zachovanie pravej katolíckej viery, o spásu duší a záchranu svojich detí, aby sa oddelili od ľudí, ktorí majú ešte odvahu sa nazývať katolíkmi.

 

Sťahuj: Rozbor vyjadrení neetickej Subkomisie