Choď na obsah Choď na menu
 

Rozdiel v postoji premiéra SR a slovenskej katolíckej hierarchie k téme islamu

 

Slovenský premiér, Róbert Fico, na stretnutí krajín V4 vyhlásil, že si neželá na Slovensku ucelené islamské komunity. Dôvod je jasný. Obmedziť vystavenie obyvateľov Slovenska hrozbe terorizmu, ktorý šíri násilná ideológia islamu. Tento postoj by mal byť nielen súčasťou oficiálnej vnútornej i zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ale dalo by sa očakávať, že aj oficiálnym vyjadrením jeho podpory katolíckou hierarchiou na Slovensku.

Aký je však postoj k téme imigrácie spojenej s islamizáciou zo strany súčasnej katolíckej hierarchie? Oficiálna hierarchia tvorená biskupmi a kňazmi nielen že nebráni dnes tak dehonestovanú kresťanskú vieru, našu vlasť, jej kresťanské tradície založené na odkaze svätých Cyrila a Metoda  pred islamskou inváziou, ale sami ju dokonca presadzujú. Akým spôsobom? Tvrdeniami, že treba otvoriť náruč moslimským imigrantom (príkladom je odpadlícky kňaz – M. Kuffa), alebo masírujú slovenskú verejnú mienku medzináboženskými podujatiami (dialógmi), na ktorých podvodne klamú ľudí náukami, že moslimský Alah je totožný s Trojjediným kresťanským Bohom. Takéto tvrdenie je heréza a zrada viery v Pána Ježiša Krista, apoštolskej Tradície Cirkvi, ale i tisícov kresťanských mučeníkov.

Čo má v takejto situácii činiť katolík na záchranu seba, národa a pre obnovu Cirkvi?

  1. Oddeliť sa od apostatickej (odpadlíckej) hierarchie falošných pastierov, ktorá na čele s neplatným pápežom Františkom vedie duše do pekla. Biblia svedčí: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán,“(Zjv 18:4)

 

2.Volať k Bohu v modlitbách za obnovu katolíckej viery a zachovanie našej krajiny pred islamskou inváziou. Biblia svedčí: „Dôvera, deti, volajte k Bohu a vytrhne vás z násilia, z ruky nepriateľa.“ (Bar 4,21)  Konkrétnym časom pre modlitbu môže byť napr. čas      od 20.00–21.00. O 21.00 dávajú pravoverní biskupi a kňazi denne požehnanie  na 4 svetové strany, ktorého prijatím je možné spojiť sa vierou s tými, ktorí vyznávajú pravdivé kresťanské učenie, založené na apoštolskom učení a Tradícii Cirkvi.

Kiež Boh dá zvlášť duchovným osobám milosť, aby sa nechali osloviť vzormi z dejín, ktoré bránili kresťanstvo aj národy Európy pred islamizáciou (viď príklad svätého pápeža Pia V, zásluhy v bitke pri Lepante; (1571), alebo vzor Ostrihomského arcibiskupa Juraja Selepčéniho – Pohronca, zásluhy v bitke pri Viedni, 1683).

 

Rehoľníci SBM                        Jarok, 7. 2. 2018