Choď na obsah Choď na menu
 

S.O.S. predsedovi vlády, vláde SR aj všetkým  Slovákom:  Nevpustime utečencov!

 

                                                                    slovak00-674374.jpg

Vážený pán premiér,

dňa 6. septembra Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti prerozdeľovaniu utečencov zo strany EÚ na základe kvót. Vaša vláda síce verejne deklaruje, že v boji proti kvótam na prerozdeľovanie  imigrantov ohľadom Slovenska neustúpite, ale úprimný občan SR vníma, že realita je iná.  Nie je to tak, že Vaše kroky si protirečia?

Vaše posledné oficiálne politické snahy smerujú k včleneniu Slovenska do tzv. jadra EÚ. Čo to okrem iného znamená? Nejde tu o tichú, dokonca plánovanú podporu na prelomenie odporu obyvateľov Slovenska proti masívnej, predovšetkým moslimskej imigrácii a postupný duchovný aj fyzický rozklad vedúci k likvidácii nášho národa? V tejto situácii si kladieme otázku: „prečo ministerstvo vnútra v rámci európskeho programu na podporu migrácie do EÚ (tzv. AMIF) podporilo sumou viac ako         5 miliónov EUR viacero mimovládnych organizácií (http://www.minv.sk/?podporene-projekty-5), ktoré majú poskytovať doplnkové a nadštandardné služby pre imigrantov umiestnených v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra SR?  Je samozrejmé, že treba mať legislatívne i finančne pokrytú i oblasť imigrácie. Ale ak čelní predstavitelia EÚ prestali kritizovať Slovensko v rámci krajín V4  (za ich pôvodne spoločne prezentovanú antiimigračnú politiku), nie je to signál o   zmene pôvodného vládneho postoja k imigrácii? Nie je to aj preto, že na Slovensku sa pripravuje nával utečencov, alebo azda, s Vašim prispením, sa tu väčší počet, najmä moslimských, imigrantov už vyskytuje?

PRETO VOLÁME  S.O.S.  K VÁM OSOBNE, VLÁDE AJ VŠETKÝM  SLOVÁKOM:

NEVPUSTIME UTEČENCOV!

Nestačia nám vari odstrašujúce príklady z okolitej „vyspelej“ Európy, predovšetkým Nemecka, Francúzska, Anglicka, Talianska, Švédska, Nórska...? Napriek všetkým politickým snahám úplne eliminovať akékoľvek informácie o doslova nehanebných a zverských výčinoch imigrantov, vychádzajú denno-denne na svetlo sveta informácie o ich snahe „integrovať“ sa do európskej kultúry. Či nevieme o “no-go” zónach, súdoch Šaría, znásilneniach detí (dievčat i chlapcov), teroristických útokoch a rôznych kriminálnych zločinoch? Či sú nepravdivé informácie o pripravovaných presunoch mnohých miliónov imigrantov z Afriky a Blízkeho Východu?

Vážený pán premiér,

V mene značnej časti slovenského národa, ktorý ešte stojí na cyrilo–metodskom kresťanskom základe, voláme toto S.O.S.: Buďte odvážny, prehodnoťte svoj osobný i vládny postoj k tejto otázke.

V prípade, že ak budete mlčať  k ochrane Slovenska pred moslimskou inváziou, či dokonca súhlasiť s plánom masovej imigrácie, Vás upozorňujeme, že zodpovednosť pred Trojjediným Bohom za hroziaci zánik našej vlasti , dopadne aj na Vás! 

Bolo by čestné, keby sa k tak závažnej otázke mohli vyjadriť občania Slovenska v referende.

V Kristovi rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého:

o. Michal Martin Chlebek, o. Bernard Martin Jararbica, o. Charbel Peter Mazúr   

 

                                                          Jarok, 20. 9. 2017