Choď na obsah Choď na menu
 

Schvaľuje cirkevná hierarchia rockovú hudbu?

 

iron_maiden-satanism_costarica65.jpg

V piatok, 10. júna 2016, bol okrem iných odvysielaný vo večerných televíznych novinách na TV Markíza i príspevok o našom nesúhlase s koncertom Iron Maiden. Na túto reportáž reagoval hovorca KBS, odpadlícky kňaz, Martin Kramara. V reportáži uviedol, že sme sa „exkomunikovali“ z Cirkvi a posudzovať rockový koncert spomínanej skupiny je podľa neho vec irelevantná - bezvýznamná!

Ad 1. : My veríme v Katolícku Cirkev a sme katolíckymi kňazmi, ktorí bránia čistotu katolíckej viery pre bludmi, ktoré ju ničia. Nie my, ale cirkevná hierarchia, teda i pán Kramara, sú exkomunikovaní z Cirkvi. Prečo? Pretože tvoria jednotu so súčasnými herézami odpadlíckeho Vatikánu a schvaľujú ich. Ide hlavne o prijímanie bludov historicko- kritickej teológiefalošného synkretizmu kresťanstva s démonickým pohanstvom, ktoré sa stavia ako alternatíva k spáse. TOTO JE HERÉZA MAXIMA, KTORÁ POPIERA VYKUPITEĽSKÚ SMRŤ JEŽIŠA KRISTA, UČENIE SVÄTÝCH OTCOV A  JE VÝSMECHOM  PRE TICÍCE SVÄTÝCH MUČENÍKOV!

Ad 2. : Otázka rockovej hudby. V spomínanom príspevku na otázku zákazu rockového koncertu Kramara odpovedá, že je to vec irelevantná. Inými slovami, slovenská pseudo - katolícka hierarchia nepovažuje koncert Iron Maiden pre katolíkov za duchovne škodlivý, a teda schvaľuje rockovú hudbu! Aká je pravda o rocku? Rock vychádza k okultných koreňov a manipuluje s ľudskou psychikou. Ovocím tejto hudby je násilie, sexuálna neviazanosť, depresívne myslenie, cynizmus, vzbura... Bývalý prefekt pre kongregáciu náuky viery, kardinál Ratzinger, o rocku vyhlásil: „Tento druh hudby ničí individualizmus a osobnosť –  človek sa oslobodzuje od svojho vedomého bytia...Takéto oslobodenie sa ničím nelíši od narkománie a  je úplne v rozpore s vierou v kresťanskú spásu. V súčasnosti sú čoraz častejšie prejavy satanizmu v hudbe, a jeho nebezpečný vplyv si ešte všetci neuvedomujú.“ (ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 328.)

S týmto súhlasia i niektoré  cirkevné spoločenstvá, spadajúce pod oficiálnu cirkevnú štruktúru.(http://modlitba.sk/?p=5943) Vyhlásenie hovorcu KBS si teda  jasne protirečí s pravdivým učením o duchovnom pozadí rockovej hudby a nie je irelevantné, ale relevantné - významné, pretože odkrýva ducha, ktorého má cirkevná hierarchia Slovenska. Nie je to Duch Svätý, ale duch antikrista – duch apostázie! Katolícki kresťania by sa mali oddeliť od takýchto dravých vlkov v ovčom rúchu, pretože ako hovorí Písmo sväté: „Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“(Rim 8,9)

Rehoľníci spoločnosti sv. Bazila Veľkého

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel  P. Mazúr

Jarok, 15.6.2016