Choď na obsah Choď na menu
 

Slovo patriarchy Eliáše k svátku Seslání Ducha svatého

 

V evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš zvolal silným hlasem: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“ Ježíš to řekl o Duchu, jehož měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Všimněte si slova: „jehož měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili“ – tedy podmínkou přijetí Ducha svatého je uvěřit v Ježíše.

„Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra“.

Boží slovo zde dvakrát uvádí slovo věřit: kdo věří a pak ti, kteří uvěřili. Tedy dvojnásobně potvrzuje, že podmínkou přijetí Ducha svatého je víra, konkrétně víra v Ježíše: „kdo věří ve mne…“. Podmínkou je věřit v Něho, ale i v Jeho slovo, které nám dal. Ježíš nám dal své slovo v evangeliu, vybízí nás, abychom přijali Jeho i Jeho program. Jeho slovo není pouhou literou, je za ním Duch Boží. V Písmu svatém je řečeno, že Boží slovo je jako dvousečný meč, a totéž se vztahuje na Ducha svatého. Svatý Pavel, když mluví o Boží výzbroji, vzpomíná meč Ducha – to je Boží slovo. Je to zbraň k obraně i k útoku. Ním máme bojovat s duchem světa.

Má-li nastat duchovní vzkříšení každého z nás osobně, ale i Ukrajiny a církve, je potřebné, abychom každý den znovu, cele, přijímali Krista za svého Spasitele a za svého Pána a pak znovu prosili o vylití Ducha svatého na nás osobně. Máme znovu a znovu tento program realizovat, a to každý den, v každé situaci. Nestačí, že už jsme jedenkrát Ježíše za svého Spasitele přijali a jedenkrát se otevřeli Duchu svatému. Je potřebné úkon víry opakovat a znovu se do něj vracet, chodit v pravdě. Abychom věděli, co máme mluvit a jak máme mluvit, je potřebné Ducha svatého do konkrétní situace přijímat: „Duch svatý vám v tu chvíli dá, co máte mluvit.“ On dá i sílu, když se octneme uprostřed pronásledování.  

Ježíš v den, kdy vystoupil do nebe, řekl apoštolům: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky“. Tedy potřebujeme sílu Ducha svatého, abychom byli svědky Ježíšovými. A svědek znamená martyres, tedy mučedník. Na světě jsou ne tisíce, ale miliony mučedníků, jenom za posledních 100 let kolem 50 milionů mučedníků po celém světě vydali svůj život za Krista. Doba, do které jsme postaveni, je doba antikrista. Doba, kdy duch lži likviduje křesťanství zevnitř i zvenku. Vidíme masový odpad od křesťanství od Ameriky, přes Evropu až do Austrálie. Je to ovoce prokletí za přijetí herezí, ducha pohanství, ducha New Age. Lidé si zamilovali různé psychologie a filosofie, jen aby nemuseli činit pokání. Základní podmínkou přijetí Ducha svatého, je ale pokání. Pokání znamená vejít do pravdy, uvědomit si svůj hřích před sebou i před Bohem – a obrátit se na Ježíše Krista, s vírou pohledět na jeho kříž.

Církev bez Ducha svatého je jako elektrická lokomotiva bez napojení na elektrickou energii. Stejně tak ani církevní struktura bez Ducha Božího nefunguje. Když prorok Ezechiel prorokoval, suché kosti se spojily a povstalo vojsko velmi veliké, ale teprve až přišel Duch Boží, ožily. Duch dává život. Bez Ducha svatého to nejde. My můžeme pracovat, připravovat půdu pro probuzení, ale my nedáme život. Proto musíme prosit Ducha svatého, aby přišel: „Duchu svatý, zavěj na tyto ubité, ať ožijí!“ Ať Duch svatý sestoupí na celou Ukrajinu a dá duchovní vzkříšení. Duch, který vzkřísil Ježíše, přebývá v nás. A on také může způsobit vzkříšení celého území. Proto musíme s vírou prosit: „Přijď Duchu Boží, zavěj na tyto povražděné, ať ožijí!“

Dnes slavíme velký svátek – Seslání Ducha svatého. Ve víře prosme, aby Duch svatý opravdu přišel v plnosti tak, jak i na apoštoly. U proroka Ezechiela v 37. kapitole je zdůrazněna zodpovědnost za národ, za to údolí suchých kostí. Znovu máme prosit, aby Bůh udělal zázrak – aby nastalo duchovní vzkříšení – skrze prorocké slovo, které má moc. Aby nastal rachot ze spojování suchých kostí, aby pak do církve vešel život, aby přišel v plnosti Duch Boží, který z tohoto hřbitova udělá velkou armádu Božích bojovníků. Jak se to stane? Tak, jak řekl archanděl Gabriel Přesvaté Bohorodičce: „Duch svatý to učiní!“ A Ona odpověděla: „Hle, otrokyně Pána, ať se mi stane podle tvého slova.“ Amen.

Sťahuj: List patriarchu Eliáša k Turíciam 2014