Choď na obsah Choď na menu
 

STANOVISKO SBM K 335. VÝROČIU BITKY PRI VIEDNI (12. 9. 1683)

 

bwm8g0s64v65i7w55jwhid13ni7w55jwhid1l.jpg12. septembra 2018 si pripomenieme 335. výročie víťazného ťaženia poľského kráľa Jána III. Sobieskeho nad tureckým veľkovezírom Kara Mustafom. Stalo sa to pri Viedni. Boh daroval Európe víťazstvo nad polmesiacom vďaka pokániu a viere kresťanov a tiež príhovoru preblahoslavenej Božej Matky, Panny Márie! Islam sa síce na chvíľu zastavil, ale pokračoval ďalej a aj v súčasnosti pokračuje vo svojej expanzii.

Kto ho dnes najviac presadzuje? Je tragédiou, že je to práve cirkevná hierarchia zjednotená s heretickým Vatikánom! Pod pláštikom falošnej solidarity a lásky k moslimským utečencom vedome presadzujú plánovanú islamizáciu. Napríklad bratislavský arcibiskup S. Zvolenský tvrdí, že migračná kríza nás vraj učí ľudskosti, podľa slov tzv. pápeža Františka máme zvážiť všetky formy pomoci pre utečencov a migrantov“ a integrovať ich do spoločnosti. TOTO JE ZRADA KRISTA, TRADIČNEJ RODINY, AJ KATOLÍCKEJ CIRKVI!

Veď o čo ide v migračnej kríze? Jej cieľom je zničenie spasiteľnej viery v Krista, zavedenie násilného práva šaria  a podrobenie sveta Alahovi, ktorý jej jedným z 365 bôžikov Mekky. K čomu by mala migračná kríza podnietiť politikov a cirkevných predstaviteľov? Politickí aj cirkevní lídri by mali preukázať pravú ľudskosť hlavne voči vlastným občanom a to tak, že sa zasadia o to, aby sa štátne hranice pred utečencami uzatvorili a aby bol islam, ako náboženstvo násilia a smrti, zakázaný! Ak k tomu nedôjde, tak potom nám imigranti ukážu svoju moslimskú „ľudskosť“, ktorú pán Zvolenský vedome zatajuje a to v podobe teroristických atentátov, znásilnených žien, zvýšenej kriminality, no go zón...

Preto k 335. výročiu bitky pri Viedni, kedy nastala záchrana Európy aj kresťanstva pred islamom, VYZÝVAME a ŽIADAME:

  1. Vládu:

Nenechajte sa oklamať manipuláciou liberálov  ich zneužitými pojmami o „milosrdenstve“ k imigrantom, a tak, ako doteraz, aj naďalej statočne bráňte našu vlasť pred prijímaním moslimských utečencov.

  1. Katolíckych kresťanov:

Čiňme pokánie za naše hriechy i za hriechy Slovenského národa, lebo rozšírenie islamu je Božím trestom za neposlušnosť voči Bohu. Prosme taktiež Trojjediného Boha za obnovu a záchranu živého kresťanstva na Slovensku a za ochranu pred islamizáciou. K tomu nás môže inšpirovať napr. spoločná modlitba svätej hodiny denne od 20. do 21.hod. O 21.00hod dávajú kňazi a biskupi pravovernej katolíckej cirkvi požehnanie na štyri svetové strany. Ostrihomský arcibiskup a Slovák, Juraj Selepčéni - Pohronec, pred bitkou pri Viedni povedal kresťanským vojskám: Nebojte sa, nebudete bojovať proti nepriateľom sami. Bude s vami Panna Mária.“

  1. Všetkých úprimných Slovákov a ľudí dobrej vôle:

Píšte prezidentovi, premiérovi, poslancom NR SR, aj cirkevnej hierarchii, aby sa postavili za kultúrne aj duchovné dedičstvo sv. Cyrila a Metoda a svojim odmietavým stanoviskom bránili svoju Otčinu aj naše rodiny, pred plánovanou islamskou genocídou.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Rehoľníci SBM                                                                                                                        Jarok, 10. 9. 2018